× بستن تبلیغات
مارس
12
2018

آیین نامه ایمنی تأسیسات الكتریكی با اتصال به زمین و اهداف آن

آیین نامه ایمنی تأسیسات الكتریكی با اتصال به زمین و اهداف آن

آیین نامه ایمنی تاسیسات الكتریكی با اتصال به زمین و اهداف آن
دسته بندی برق، الکترونیک، مخابرات
بازدید ها 407
فرمت فایل doc
حجم فایل 1064 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 77

آیین نامه ایمنی تأسیسات الكتریكی با اتصال به زمین و اهداف آن

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه رشته برق

آیین نامه ایمنی تاسیسات الكتریكی با اتصال به زمین و اهداف آن

*قابل استفاده برای رشته الکترونیک و تاسیسات
بخش اول :‌كلیات
1- هدف ، ایجاد محیط ایمن از نظر برق گرفتگی با توجه به مقررات ودستور العمل های این آیین نامه می باشد
2- دامنه كاربرد – این آیین نامه برای اجرا در كلیه كارگاه ها مشمول قانون كار كه ولتاژ نامی مؤثر سیستم های برقی آنها حداكثر 1000 ولت جریان متناوب می باشد تدوین گردیده است .
3- حداكثر مقاومت اتصال زمین مجاز برای هر سیستم حفاظتی ( دو اهم ) بر مبنای ولتاژ فاز 380 ولت تعیین گردیده و همین مقدار برای مدارهای با ولتاژ فاز حداكثر 1000 ولت نیاز قابل قبول است چنانچه در موارد و تحت شرایط خاصی كه ایجاد اتصال زمین مؤثر با مقاومت كل سیستم ( دو اهم ) امكان پذیر نباشد باید مجوز لازم در این مورد ازوزارت كار اخذ گردد.
4- رعایت كلیه مقررات این آیین نامه الزامی بوده و عدم اجرای موارد پیش بینی شده یا انجام نیمه كاره آنها سبب بی اثر شدن و در نتیجه كل سیستم ایمنی مربوطه خواهد گردید.
کلمات کلیدی:

ایمنی

زمین كننده ها

تاسیسات الكتریكی

ایمنی تاسیسات الكتریكی

زمین کردن تاسیسات الكتریكی

بخش دوم – تعاریف
واژه های به كار رفته در این آیین نامه به شرح زیر تعریف می گردد:
1- تجهیزات الكتریكی – مصالح و تجهیزاتی كه برای تولید ، تبدیل و یا مصرف انرژی الكتریكی به كار می روند از قبیل مولدها ، موتورهای برق ، ترانسفورماتورها ، دستگاه های برقی ، دستگاه های اندازه گیری ، وسایل حفاظتی و مصالح الكتریكی .
2- تأسیسات الكتریكی – هر نوع تركیبی از وسایل و مصالح به هم پیوسته الكتریكی در محل یا فضای معین
3- مدار الكتریكی ( مدار ) تركیبی از وسایل و واسطه ها كه جریان الكتریكی می تواند از آنها عبور نماید .
4- قسمت برقدار – هر سیم یا هادی كه در شرایط عادی تحت ولتاژ الكتریكی باشد
5- بدنه هادی – قسمتی كه به سادگی در دسترس بوده و در حالت عادی برقدار نمی باشد ولی ممكن است در اثر بروز نقصی در دستگاه برقدار شود .
6- قسمت های بیگانه – هادی زمین شده یا قسمت هادی كه جزئی از تأسیسات الكتریكی را تشكیل نداده باشد ( نظیر اسكلت فلزی ساختمان ها ، لوله های فلزی ، گاز ، آب و حرارت مركزی و غیره )
7- هادی حفاظتی – هادی هایی كه از آن در اقدامات حفاظتی در برابر برق گرفتگی هنگام بروز اتصالی استفاده شده و بدنه های هادی را به قسمت های زیر وصل می نماید :
– بدنه های هادی دیگر
– قسمت های هادی بیگانه
– الكترود زمین برق دار زمین شده
8- هادی خنثی – هادی ای كه به نقطه خنثی وصل بوده و به منظورانتقال انرژی الكتریكی از آن استفاده می شود
9- الكترود زمین – یك یا چند قطعه هادی كه به منظور برقراری ارتباط الكتریكی سیستم یا جرم كلی زمین ، در خاك مدفون شده باشد .
10- الكترودهای زمین مستقل از نظر الكتریكی – الكترودهایی هستند كه فواصل آنها از یكدیگر به قدری است كه در صورت عبور حداكثر جریان ممكن از آنها ولتاژ الكترودهای دیگر به مقدار قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار نگیرند .
11- مقادیر اسمی ( جریان ، توان ، سطح مقطع ..)
الف ) درمورد ابعاد و دیگر مشخصات مكانیكی ، مقدار اسمی مشخص كننده كمیت معینی در حدود رواداریهای تعیین شده می باشد .
ب) در مورد كمیت هایی نظیر توان جریان ولتاژ و غیره كه مقدار واقعی آنها بستگی به عوامل دیگری مانند تغییرات در مصرف افت ولتاژ و غیره دارد ، مقدار اسمی كمیتی است كه در اثر آن دما و تنش های مكانیكی یا الكترومغناطیسی در دستگاه مولد موتور یا وسایل مصرف كننده دیگر در شرایط متعارفی محیط كار از مقادیر مجاز مربوطه تجاوز نخواهد نمود.
12- جریان اتصال كوتاه – اضافه جریانی است كه در اثر متصل شدن دو نقطه با پتانسیل های مختلف در موقع كار عادی از طریق امپدانسی بسیار كوچك بوجود آمده باشد .
13- جریان اتصالی – جریانی است كه به زمین جاری می شود .
14- جریان اتصالی به زمین – جریان اتصالی است كه به زمین جاری می شود
15- جریان احتمالی اتصال كوتاه – جریانی است كه احتمال بروز آن در اثر اتصال كوتاه در یك نقطه یا روی ترمینال های سیستم یاتأسیسات مورد نظر وجود دارد .
16- جریان برق گرفتگی (‌جریانی كه از نظر پاتوفیزیولوی خطرناك است )
فهرست
فصل اول :‌ تعاریف 2
فصل دوم :کلیات 7

فصل سوم: زمین كردن 11

اساس زمین كردن : 11
اتصال زمین : 11

فصل چهارم : نرم ها و استانداردها 14

فصل پنجم : احداث چاه زمین 15

ایجاد نقطه زمین و چاه های اتصال زمین : 15
احداث چاه زمین 16
اتصالهای زمین به صفحه مسی ممكن است به یكی از دو روش زیر انجام شود: 17

فصل ششم :زمین در سیستم TI , TT, TN 23

انواع سیستم های توزیع نیروی برق 23
به طور كلی سه نوع سیستم توزیع نیرو به شرح زیر معمول است : 23
سیستم TN-S: 25
سیستم TN-C: 25
سیستم TN-C-S : 25
شكل : انواع مختلف سیم TN 26

فصل هفتم : مقاومت مخصوص زمین 31

7-1-به وجود آوردن مقاومت زمین مجاز 31
7-1-1- مقاومت زمین حفاظتی برای تأسیسات بزرگتر از 1kv 31
در این رابطه : 32
7-1-3- زمین كردن تأسیسات همسطح كننده ها 33
7-1-4- مقاومت زمین بدنه ( RA) در سیستم TT 34
7-1-5-مقاومت زمین حفاظتی (‌بدنه ) RA در سیستم IT 36
جریان كاپاسیتیو: 37

فصل هشتم: انواع زمین كننده ها 38

فصل نهم :تعیین و انتحاب میل زمین 46

9-1- نوع فلز میل زمین : 46
فولاد روی اندود : 46
9-2- حداقل ابعاد میل زمین 46
سیم طنابی فولادی با پوشش سربی: 49
فولاد با روكش مسی و فولاد مس اندود شده با روش الكترولیتی : 50
9-4- روش حفاظت در مقابل خورندگی : 52

فصل دهم :تعیین ابعاد و مشخصات سیم زمین 55

جریان اتصال زمین – زمان قطع – حداقل مقطع سیم : 55
فصل یازدهم : مشخصات وانتخاب سیم زمین 62
فصل دوازدهم :زمین كردن در تأسیسات الكتریكی 66
زمین الكتریكی و زمین حفاظتی در تأسیسات فشار قوی : 66
12-3-ارتباط زمین ها در تأسیسات فشار قوی و ضعیف 70

  در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از سایت های این سایت از طریق تلگرام 24 ساعته با شماره 09214087336   جهت پشتیبانی ارتباط بگیرید

آييننامه ايمني تاسيسات الكتريكي با اتصال به زمين

بخش اول – كليات 1- هدف، ايجاد محيط ايمن از نظر برقگرفتگي باتوجه بهمقررات ودستورالعملهاي اين آييننامه ميباشد. 2- دامنهكاربرد – اين آييننامه براي اجرا در كليه كارگاهها مشمول قانون كار كه ولتاژ نامي موثر سيستمهاي برقي آنها حداكثر 1000ولت جريان متناوب ميباشد تدوين گرديده است. 3 – حداكثر مقاومت اتصال زمين مجاز براي هر سيستم …
آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاهها – پیام ایمنی

هدف از تدوین این آییننامه به روزرسانی و تطبیق مواد آن با شرایط روز صنایع، پیشرفت تکنولوژی و ایمنسازی محیط کارگاهها به منظور پیشگیری از حوادث منجر به صدمات جانی و خسارات … هرگونه اتصال هادی عمدی یا تصادفی یک مدار الکتریکی یا تجهیزات به زمین یا به برخی بدنههای هادی که به جای زمین (ارت) عمل میکنند، حکم زمین را دارد.
آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه ها – دانشگاه علوم …

ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ. : •. مجموعه ای از تجهیزات الکتریکی مرتبط با هم بوده که برای یک هدف. خاص طراحی گردیده اند . ﺗﺟﮭﯾزات اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ. : •. تمامی مدارها، وسایل، دستگاهها، مصرف کننده ها و هر … آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ در ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎ. •. ﻓﺻل اول. –. ﺗﻌﺎرﯾف و اﺻطﻼﺣﺎ. ت. زﻣﯾن. : • . هرگونه اتصال هادی عمدی یا تصادی یک مدار الکتریکی یا تجهیزات به زمین یا به.
فایل آیین نامه ایمنی تأسیسات الكتریكی با اتصال به زمین و اهداف آن

7 ژانويه 2018 … ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیمبه صفحه دانلود فایل(آیین نامه ایمنی تأسیسات الكتریكی با اتصال به زمین و اهداف آن)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب…
آئين نامه حفاظتی تاسيسات الكتريكی در كارگاهها – آقای شهردار

مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی علیرضا محمدعلی آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاهها هدف: هدف از تدوین این آیین نامه به روزرسانی و تطبیق مواد آن با شرایط روز … زمین:هرگونه اتصال هادی عمدی یا تصادفی یک مدار الکتریکی یا تجهیزات به زمین یا به برخی بدنه های هادی که به جای زمین (ارت) عمل می کنند، حکم زمین را دارد.
آیین نامه ایمنی تأسیسات الکتریکی با اتصال به زمین و اهداف آن | پروژه …

10 فوریه 2018 … دانلود پایان نامه رشته برق. آیین نامه ایمنی تاسیسات الکتریکی با اتصال به زمین و اهداف آن. * قابل استفاده برای رشته الکترونیک و تاسیسات. بخش اول: کلیات. 1- هدف، ایجاد محیط ایمن از نظر برق گرفتگی با توجه به مقررات ودستور العمل های این آیین نامه می باشد. 2- دامنه کاربرد – این آیین نامه برای اجرا در کلیه …
آييننامه سيستم اتصال به زمين (ارتينگ) فصول 1-3

سيم حفاظتي را گويند که ترمينال اصلي ارت تأسيسات را به الکترود ارت يا ساير قسمتهاي اتصال به زمين وصل ميکند. 10 سيم خنثي (نول)9 : سيمي متصل به نقطه خنثي در سيستم (صفر زمين) که قادر است انرژي الکتريکي را انتقال دهد. 11 هادي حفاظتي (PE)10 : در بعضي از اقدامات حفاظتي براي تأمين ايمني در برابر برقگرفتگي لازم …
ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ

5 مارس 2015 … ﻫﺪﻑ ﻭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺷﻤﻮﻝ : ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎ ﻣﺼﻮﺏ. 24. /8/. 1340. ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ. ﻓﻨﻲ، ﺑﻪ ﺭﻭﺯﺭﺳﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺭﻭﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ،ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﻭ ﺍﻳﻤﻦ ﺳﺎﺯﻱ …. ﻃﺮﺍﺣﻲ ،ﺳﺎﺧﺖ،ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﻌﺘﺒﺮﺑﻴﻦ … ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺯﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ.
تاسیسات الکتریکی با اتصال به زمین

آیین نامه ایمنی تاسیسات الکتریکی با اتصال به زمین. بخش اول – کلیات. 1- هدف، ایجاد محیط ایمن از نظر برقگرفتگی باتوجه به مقررات و دستورالعملهای این. آیین نامه میباشد. ۲- دامنه کاربرد – این آیین نامه برای اجرا در کلیه کارگاهها مشمول قانون کار که ولتاژ نامی. موثر سیستمهای برقی آنها حداکثر ۱۰۰۰ ولت جریان متناوب می باشند تدوین …
آیین نامه حفاظتی تاسیسات و وسایل الکتریکی در کارگاه – دانلود فایل

10 ژانويه 2017 … هــدف از تــدوین ایــن آیــین نامــه بــه روز رســانی و تطبیــق مــواد آن بــا شــرایط روز صــنایع، پیــشرفت تکنولــوژي و ایمـن سـازي محـیط کارگـاههـا بـه منظـور … هرگونه اتصال هادي عمدي یا تصادفی یک مـدار الکتریکـی یـا تجهیـزات بـه زمـین یـا بـه برخـی بدنـه هـاي هـادي کـه به جاي زمین (ارت) عمل میکنند، حکم زمین را دارد.
اتصال به زمین – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

در وسایل الکتریکی نیاز است که پتانسیل بعضی قسمتهای دستگاه با زمین یکی شود، برای این منظور از اتصال به زمین استفاده میشود. اساس زمین کردن بر این است که … یک اتصال زمین کاربردی به هدف دیگری غیر از ایمنی الکتریکی عمل میکند و ممکن است جریان را به عنوان بخشی از عملیات معمول حمل کند. به عنوان مثال، در یک سیستم …
مرکز پژوهشها – آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاهها

آئیننامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاهها هدف: هدف از تدوین این آییننامه به روزرسانی و تطبیق مواد آن با شرایط روز صنایع، پیشرفت تکنولوژی و ایمنسازی … زمین: هرگونه اتصال هادی عمدی یا تصادفی یک مدار الکتریکی یا تجهیزات به زمین یا به برخی بدنههای هادی که به جای زمین (ارت) عمل میکنند، حکم زمین را دارد. زمین مؤثر:
ارتينگ

هﺎﯼ ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷـﺪﻩ. (. ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔـﺰارش. ارﺳﺎﻟﯽ. ﭘﻴﻮﺳﺖ. ) ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻧﺪ . -٢. ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط. ﺑﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮق و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل ﺑـﻪ زﻣـﻴﻦ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺁﯾـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ. هـﺎﯼ. « ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت. اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ در ﮐﺎرﮔﺎهﻬـﺎ. » ﻣـﺼﻮب. ١٣٨۶. ﺷـﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻓﻨـﯽ و. « ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل ﺑ. ﻪ زﻣﻴﻦ. » ﻣﺼﻮب. ١٣٨۵. ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ ﮐﻪ. ﺑـﻪ. ﭘﻴﻮﺳـﺖ ارﺳـﺎل. ﻣﯽ ﮔﺮدد ، ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دادﻩ ﺷﻮﻧﺪ.
بررسی آیین نامه ایمنی تاسیسات الكتریكی با اتصال به زمین و اهداف آن …

فصل اول : . تعاریف. آیین نامه ایمنی تأسیسات الكتریكی با اتصال به زمین. بخش اول :كلیات. 1- هدف ، ایجاد محیط ایمن از نظر برق گرفتگی با توجه به مقررات ودستور العمل های این آیین نامه می باشد. 2- دامنه كاربرد – این آیین نامه برای اجرا در كلیه كارگاه ها مشمول قانون كار كه ولتاژ نامی مؤثر سیستم های برقی آنها حداكثر 1000 ولت جریان …
DOURAN Portal V4.0.4.0 – شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

آییننامه سیستم اتصال به زمین (ارتینگ). فصل اول تعاریف. این فصل به تعریف اصطلاحها و کلمههای بکار رفته در آئیننامه میپردازد. 1ـ زمین (ارت)1: رسانندگی جرم زمین را در صورتی که پتانسیل الکتریکی در هر …. حداکثر ولتاژ تماس است که احتمال دارد در صورت بروز اتصال کوتاهی با امپدانس ناچیز، در تأسیسات الکتریکی ظاهر شود.
آییننامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق – روزنامه رسمی

24 آوريل 2017 … هدف از تدوین این آییننامه، ایمنسازی محیط کار در حین بهرهبرداری، نگهداری، تعمیر، توسعه، بازسازی، بهینهسازی از خطوط و تأسیسات انتقال نیروی برق و به منظور …. اتصال زمین: ارتباط الکتریکی به منظور هم پتانسیل نمودن ولتاژ خط یا تجهیزات با زمین را اتصال زمین مینامند. تجهیزات اتصال به زمین: تجهیزاتی است که …
آييننامه سيستم اتصال به زمين (ارتينگ) آييننامه سيستم اتصال به …

يك يا چند الكترود همراه با سيمهاي ارت را كه قابليت اتصال به ترمينال اصلي داشته باشند، سيستم اتصال به زمين (ارتينگ) مينامند. … تجهيزاتي است كه براي وصل يك مدار الكتريكي با هدف ذيل پيشبيني ميشود: … حداكثر ولتاژ تماس است كه احتمال دارد در صورت بروز اتصال كوتاهي با امپدانس ناچيز، در تأسيسات الكتريكي ظاهر شود.
دانلود فايل PDF کتاب راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها

مجموعه حاضر نیز با هدف توضیح و تشریح مبحث سیزدهم مقررات ملی. ساختمان تحت عنوان «طرح و اجرای … با زمین طبق IEC. ۲۱۴ ست شناسایی نحوه اتصال به زمین بدنه های تجهیزات الکتریکی طبق IEC ….. استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بنام آیین نامه ایمنی تاسیسات الکتریکی ساختمانها را باید مورد تجدید نظر اساسی قرار. داد. ).
آیین نامه سیستم اتصال به زمین (ارتینگ)

فصل اول – تعاریف. این فصل به تعریف اصطلاح ها و کلمههای بکار رفته در آئین نامه می پردازد. – زمین (ارت (Earth):. رسانندگی جرم زمین را در صورتی که پتانسیل الکتریکی در هر نقطه از زمین به صورت قراردادی برابر صفر در نظر گرفته شود، زمین (ارت). مینامند. ۲- سیستم اتصال به زمین (ارتینگ (Earthing)) : یک یا چند الکترود همراه با …
ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺑﺮﻕ – اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی …

ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ. 85. ﻭ. 86. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ. ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ. ﺑﻬﺮﻩ. ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ، ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ. ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ. ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺑﺮﻕ،ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ … ﺑﺎﺳﺒﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺮﻕ ﻛﺮﺩﻥ: ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻗﻄﻊ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻠﻴﺪ ﻳﺎ ﻓﻴﻮﺯ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺮژﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ. ﺯﻣﻴﻦ ﺍﻳﻤﻦ(ﺍﺭﺕ). ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺪﺍ ﺳﺎﺯﻱ: ﻣﺠﺰﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ،.
سري آيين نامه هاي حفاظت فني و بهداشت كار – شرکت توزیع برق شیراز

۱۰, آيين نامه كارهاي سخت و زيان آور, ۷۶.۲KB. ۱۱, بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان آور, ۵۸.۸KB. ۱۲, حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو, ۱۲۶KB. ۱۳, حفاظتي تاسيسات و وسايل الكتريكي در كارگاهها, ۱۹۲KB. ۱۴, ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق كار, ۱۳۶KB. ۱۵, ايمني تاسيسات الكتريكي با اتصال به زمين, ۳۲۳KB.
mabhas13

با توجه به الزامی بودن «مقررات ملی ساختمان» این مقررات فاقد موارد توصیه ای. و راهنمایی است. • «مقررات ملی …. ۹۶ بپا ۱- ۶ ترمینال اصلی زمین. ۹۷ بپ ۱-۷ مقررات اضافی مربوط به هادیهای: حفاظتی، همبندیها، اتصال زمین … استفاده از ضرایب همزمانی» که از «آیین نامه ایمنی تأسیسات الکتریکی ساختمانها» اقتباس شده. مقصود خواهد بود.
بخشنامه ها – شرکت آب منطقه ای اردبیل

24 دسامبر 2016 … … ایین نامه علایم ایمنی در کارگاه ها; ایین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار; ایین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی; آیین نامه اتصال به زمین; آیین نامه اجرایی … آیین نامه حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو; آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت در کارهای کشاورزی; آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاهها …
شرکت توزیع نیروی برق استان البرز-اصلی-واحدهای سازمانی

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز با استفاده از رویکرد یکپارچه تحت عنوان IPDPI اقدام به تدوین، تحلیل، بهبود و پایش فرآیندهای توزیع نیروی برق نموده است. در این فعالیت با … دستورالعمل تأمین زمین پستهای 20 کیلوولت WI/TD2000/02/01 E-120001 … آئین نامه ایمنی تأسیسات الکتریکی با اتصال به زمین E-120026
و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮق ﻋﺎﯾﻖ ﮐﻔﭙﻮش از اﺳﺘﻔﺎده ﺿﺮورت IEC61111

آﺋﯿﻦ. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي. داﺧﻠﯽ. و. ﻧﺤﻮه. ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﮐﻼس. ﻋﺎﯾﻘﯽ. ﮐﻔﭙﻮش. ﻫﺎ. ي. ﻋﺎﯾﻖ. ﺑﺮق. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ. ﮐﻪ. اﺳﺘﺤﻀﺎر. دارﯾﺪ. ﻫﻤﻪ. ﺳﺎﻟﻪ. در. ﺟﻬﺎن. ده. ﻫﺎ. ﻣﯿﻠﯿﻮن. ﮐﺎرﮔﺮ. ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ. ﺣﺎدﺛﻪ. ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ. ﮐﻪ. ﻣﻨﺠﺮ. ﺑﻪ. ﺑﺮوز. ﻟﻄﻤﺎت. ﺟﺴﻤﯽ …. ﮐﺎرﮔﺎه. ﺑﺎ. ﻧﻈﺮ. ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن. و. ﻣﺸﺎوران. ذﯾﺼﻼح. و. اﺗﺼﺎل. ﺑﺪﻧﻪ. ﺗﺠﻬﯿﺰات. اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ. ﺑﻪ. زﻣﯿﻦ. ﯾﺎ. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ارﺗﯿﻨﮓ. : اﯾﻦ. روش. ﯾﮑﯽ. از. روش. ﻫﺎي. ﮐﺎﻣﻼً. اﯾﻤﻦ. اﺳﺖ،. ﭼﺮا. ﮐﻪ. اﮔﺮ. ﺳﯿﺴﺘﻢ. اﺗﺼﺎل. ﺑﻪ. زﻣﯿﻦ. ﺑﻪ. ﻃﻮر. ﺻﺤﯿﺢ.
آئین نامه سیستم اتصال به زمین ( ارتینگ) – شرکت مهندسی سپانیرو

15 ا کتبر 2017 … آییننامه سیستم اتصال به زمین (ارتینگ). فصل اول تعاریف. این فصل به تعریف اصطلاحها و کلمههای بکار رفته در آئیننامه میپردازد. 1ـ زمین (ارت): رسانندگی جرم زمین را در صورتی …. حداکثر ولتاژ تماس است که احتمال دارد در صورت بروز اتصال کوتاهی با امپدانس ناچیز، در تأسیسات الکتریکی ظاهر شود. 53 ولتاژ گام
فولاد سنگ – مسئولیت های اجتماعی

آييننامه ايمنی تاسيسات الكتريكی با اتصال به زمين. بخش اول – كليات 1- هدف، ايجاد محيط ايمن از نظر برقگرفتگي باتوجه بهمقررات ودستورالعملهاي اين آييننامه ميباشد. 2- دامنهكاربرد – اين آييننامه براي اجرا در كليه كارگاهها …
آیین نامه سیستم اتصال به زمین

این فصل به تعریف اصطلاحها و کلمه های بکار رفته در آئین نامه می پردازد . … ۹- سیم اتصال به زمین (سیم ارت ):. سیم حفاظتی را گویند که ترمینال اصلی ارت تأسيسات را به الکترود ارت یا سایر قسمتهای اتصال به. زمین وصل می کند. ۱۰- سیم خنثی (نول) : … تجهیزاتی است که برای وصل یک مدار الکتریکی با هدف ذیل پیش بینی می شود:.
سیستم اتصال به زمین – شرکت ایمن پرتو ایرانیان

آئين نامه حفاظتي تاسيسات الكتريكي در كارگاهها – فصل دوم – ماده 22; ماده 22- كارفرما مكلف به اخذ تاييديه ساليانه صحت عملكرد سيستم اتصال به زمين (الكترود ارت- … سیستم اتصال به زمین در قسمتهای مختلف; بررسی و ارزیابی همبندیهای اصلی با هادیهای بیگانه; بررسی و ارزیابی همبندیهای اضافی تاسیسات الکتریکی; بررسی و …
WikiZero – اتصال به زمین

در وسایل الکتریکی نیاز است که پتانسیل بعضی قسمتهای دستگاه با زمین یکی شود، برای این منظور از اتصال به زمین استفاده میشود. اساس زمین کردن بر این است که … یک اتصال زمین کاربردی به هدف دیگری غیر از ایمنی الکتریکی عمل میکند و ممکن است جریان را به عنوان بخشی از عملیات معمول حمل کند. به عنوان مثال، در یک سیستم …

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات