× بستن تبلیغات
مارس
12
2018

ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

هدف از این مقاله ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند گوشی های تلفن همراه می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 81
فرمت فایل pdf
حجم فایل 363 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16

ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود مقاله رشته مدیریت بازرگانی

ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

(مطالعه موردی:برند گوشی های تلفن همراه)
چکیده:
در دنیای امروز بازارها به شدت رقابتی شده و مشتریان در کانون توجه شرکت‌ها قرار دارند. در بازارهای مصرفی، برندها نقاط اصلی تمایز میان ارائه‌های رقابتی می‌باشند. هر چه ارزش برند در ذهن مشتری بیشتر باشد، شرکت می‌تواند در سایه آن منافع بیشتری کسب کند. ارزش ویژه برند یکی از دارایی‌هایی است که هم ارزش شرکت را حفظ می‌کند و هم وفاداری مشتریان به دنبال دارد، از این رو برای موفقیت شرکت‌ها مهم و حیاتی می‌باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند می‌باشد. جهت بررسی مدل و فرضیات مطرح شده، با استفاده از پرسشنامه داده‌ها از 384 نفر از کاربران تلفن‌همراه جمع‌آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و تایید مدل از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تاییدی (CFA) استفاده شده است و براساس نتایج تحلیل مسیر، ارتباط میان متغیرهای مدل بررسی شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت عناصر آمیخته بازاریابی بر ابعاد ارزش ویژه برند می‌باشد. همچنین سه بعد ارزش ویژه برند شامل وفاداری، تصویر و کیفیت دارای تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند می‌باشند، اما بعد آگاهی دارای تأثیر معناداری بر ارزش ویژه برند نمی‌باشد.
واژه های کلیدی:

ارزش ویژه برند

آمیخته بازاریابی

برند گوشی های تلفن همراه

  در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از سایت های این سایت از طریق تلگرام 24 ساعته با شماره 09214087336   جهت پشتیبانی ارتباط بگیرید

دانلود فایل کامل ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر …

19 ژانويه 2018 … سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند ببرید …
برترین پکیج ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر …

امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شویداینک شما با جستجوی ((ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند)) وارد…
ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند | font

21 فوریه 2018 … دسته: مدیریت. فرمت فایل: pdf. حجم فایل: 363 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 16. دانلود مقاله رشته مدیریت بازرگانی. ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند. (مطالعه موردی: برند گوشی های تلفن همراه). چکیده: در دنیای امروز بازارها به شدت رقابتی شده و مشتریان در کانون توجه شرکت ها قرار دارند …
اصل مقاله (738 K) – تحقیقات بازاریابی نوین

تأیید نموده و مهمترین عوامل مؤثر بر جایگاه برند حلال را عوامل رفتاری تقاضا محور و عرضه محور و همچنین عوامل. محتوایی عرضه …. الله همگانی تاتیک محضولای ځلام بعنوان یک عنصر آمیخته بازاریابی (راجاگاپل و همکاران، ۲۰۱۱، شاری، ۲۰۱۰. عماد عبد … میزان رضایت حاصل شده در اثر خرید محصولات حلال (دهدشتی و همکاران ، ۱۳۸۹ ، ۶۹). آگاه سازی  …
رابطه ی مشتری مداری و ارزش ویژه برند آناتا (مطالعه موردی: شرکت آناتا)

ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مشتری مداری برابر۰.۹۳۲ و برای پرسشنامه ارزش ویژه ی برند ۰.۹۱۸ به دست آمد. … The chosen population were all the nutrition exporters (N=163) located in Tabriz. ….. این مطالعه را در جهت بررسی ارتباط بین عوامل آمیخته بازاریابی و ارزش نام و نشان تجاری در میان فرهنگهای مختلف اعمال کردند.
بررسی میزان تاثیر تبلیغات تجاری بر ارزش ویژه ی برند (مطالعه …

آقایی و همکاران (2014) در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی خدمات و ابعاد ارزش ویژه برند” اثرات آمیخته بازاریابی خدمات (از جمله: قیمت، محصول، مکان، تبلیغات، شواهد فیزیکی، فرآیند و مردم) را بر چهار بعد از ابعاد ارزش ویژهی برند (شامل کیفیت درک شده، وفاداری برند، آگاهی برند و ارتباط با برند) مورد بررسی قرار …
بررسی رابطه بین عناصر منتخب آمیخته بازاریابی با ارزش ویژه برند …

2 جولای 2016 … بررسی رابطه بین عناصر منتخب آمیخته بازاريابی با ارزش ويژه برند شرکت صباح … برند، کیفیت درک شده، ارزش ویژه برند، شرکت صباح، شهرستان گرگان. ….. سرانجام، ارزیابی. نتایـج، ارزیابـی میـزان تأثیـرات برنامـه بـر ارتباطات و. فـروش اسـت، قبـل از انجام تبلیغات، حیـن اجرا و پس. از انجـام آن )بختایـی و …
فصلنامه تحقيقات بازاريابي نوين ، شماره 20 – Magiran

24 مه 2016 … انتخاب الگوي بهينه بنچ ماركينگ با در نظر گرفتن عملكرد پروژه هاي تحقيقات بازاريابي (مطالعه موردي: گروه بين المللي آگاه) رضا نويدي نكو ، سجاد نوري زاد صص 19-32 … ارزيابي اثرات ارتباطات يكپارچه بازاريابي بر ارزش ويژه برند؛ با نقش تصوير ذهني شركت و عملكرد برند سامان شيخ اسماعيلي ، سوران مولايي صص …
اصل مقاله

اﺛﺮ. ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ. و. ﻣﻌﻨﺎداري. ﻣﻲ. ﮔﺬارد . ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي. رﺿﺎﻳﺖ. ﺳﺒﺰ. و. اﻋﺘﻤـﺎد. ﺳـﺒﺰ. ﺑـﺮ. ارزش. وﻳـﮋة. ﻣـﺎرك. ﺗﺠﺎري. ﺳﺒﺰ. ﻧﻴﺰ. اﺛﺮ. ﻣﺴﺘﻘﻴﻤ. ﻲ. دارﻧﺪ . ﻧﺎم. ﺗﺠﺎري. ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ. در. ﺗﺼﻮﻳﺮ. ذﻫﻨﻲ. ﻣﺎرك. ﺗﺠـﺎري. ﺳـﺒﺰ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ … ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ. ﻣﺤﺼـﻮﻻﺗﻲ. ﻧﻴـﺎز. دارد. ﻛـﻪ. ﺳـﺎزﮔﺎري. ﺑﻴﺸﺘﺮي. ﺑﺎ. ﻣﺤﻴﻂ. زﻳﺴﺖ. دارﻧﺪ. (. ﺣﻤﺪي،. ﻏﻔﺎري. و. اﻓﺴﺮدﮔﺎن،. ).1390. ﺑﻪ. دﻟﻴﻞ. ﺗﻮﺟﻪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺑﻪ. ﻣﺤﻴﻂ. زﻳﺴﺖ،. ﻫﺮ. روز. ﺑﻪ. ﺗﻌﺪاد. ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎﻳﻲ. ﻛﻪ. ﺗﻤﺎﻳﻞ. ﺑﻪ.
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎﻻ و رﻓﺘﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘ – سيستم جامع حوزه معاونت …

ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي. : ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﺗﮑ. ﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎﻻ، رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ. 1 . ﻣﻘﺪﻣﻪ. از. آﻧﺠﺎﯾﯽ . ﮐﻪ. ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن. ﻧﻘﻄﻪ. ﻋﻄﻒ. ﺗﻤﺎﻣﯽ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ. ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ. ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎ. درك. ﭼﺮاﯾﯽ ….. اﺛﺮ ﻣﯽ. ﮔﺬارد و دوم ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ. ﮔﯿﺮي. ﺧﺮﯾﺪار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر او اﺛﺮ ﻣﯽ. ﮔﺬارد (ﮐﺎﺗﻠﺮ،. 2001. ). ﻣﺪل ﻫﺎي رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف. ﮐﻨﻨﺪه را ﻣﯽ. ﺗﻮان در ﺳﻪ ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ. ﺑﻨﺪي ﮐﺮد . ﮔﺮوه اول ﻣﺪل. ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و.
دانلود ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

29 ژانويه 2018 … سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند وارد شده اید.برای …
Noormags-بررسی تأثیر ابعاد ارزش ویژه برند در مدل آکر بر ارزش ویژه …

ﺗـﻼش ﻣـﺪﯾﺮان آﮐﺮ ] [4 و ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘـﺶ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻠﻖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺮﻧﺪ ، ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾـﺰي ﻻزم ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ارزش وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺪ] [5 ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ اﺑﻌـﺎد …. اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ، ارزش وﯾﮋه ﺑﺮﻧـﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺑـﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎذﺑﻪ ﯾﺎ داﻓﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻌﯿﻦ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﯾﮏ ﺟﺰء آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺪ درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎواﮐﻨﺶ آنﻫﺎ ﺑـﻪ …
دانلود ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

16 فوریه 2018 … امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید هموطن گرامی سلام. به صفحه ی دانلود _ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند ببرید هدف از این مقاله ارزیابی اثرات علل …
دریافت فایل ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش …

1 فوریه 2018 … امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید. با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید. هدف از این مقاله ارزیابی اثرات علل برگزیده …
دانلود فایل کامل ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر …

16 فوریه 2018 … از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد محقق گرامی،شما با جستجوی ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند)شما را در رسیدن به اهدافتان …
برترین فایل ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش …

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. به صفحه دانلود فایل(ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند}را دانلود خواهید کرد …
فایل ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند …

17 فوریه 2018 … فایل ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند. سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید. هدف از این مقاله ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته …
برترین فایل ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش …

شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید. کاربران گرامی توجه فرمایید که خرید از فروشگاه فایل مارکت بصورت آنلاین و …
خرید آنلاین ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش …

24 ژانويه 2018 … سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. به صفحه دانلود فایل(ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند}را دانلود خواهید کرد …
ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

3 مارس 2018 … هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر اینک شما با جستجوی ((ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند- شده اید. توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب …
دانلود فایل ( ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش …

1 فوریه 2018 … شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد دوست گرامی سلام. برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید. هدف از این مقاله ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند گوشی …
دانلود فایل کامل ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر …

17 فوریه 2018 … ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند_خوش امدید. امیدوارم بهره کافی را از ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند ببرید هدف از این مقاله ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی …
خرید فایل( ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش …

دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدیدبه صفحه دانلود فایل(ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب…
برترین فایل ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش …

17 فوریه 2018 … برترین فایل ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند. کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید نام محصول دانلودی: ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی. هدف از این مقاله ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی …
کاملترین فایل ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر …

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد به صفحه دانلود فایل(ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند}را دانلود …
ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند.
خرید آنلاین ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش …

خرید آنلاین ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند. از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد نام محصول دانلودی: ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی …
دانلود ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم با سلام،محصول دانلودی +{{ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند و بررسی کامل هدایت میشوید …
برترین پکیج ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر …

کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید با سلام،محصول دانلودی +{{ ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند و بررسی کامل هدایت میشوید
دانلود فایل کامل ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر …

27 ژانويه 2018 … با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان محقق گرامی،شما با جستجوی ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی( ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند …

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات