× بستن تبلیغات
مارس
12
2018

بررسی روش های تعیین دبی زیست محیطی در نیروگاههای برق آبی جریانی

بررسی روش های تعیین دبی زیست محیطی در نیروگاههای برق آبی جریانی

در این مقاله روشهای مختلف جهت تعیین حداقل جریان لازم زیست محیطی ارائه شده است
دسته بندی برق، الکترونیک، مخابرات
بازدید ها 966
فرمت فایل doc
حجم فایل 29 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 10

بررسی روش های تعیین  دبی زیست محیطی در نیروگاههای برق آبی جریانی

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود مقاله رشته برق

بررسی روش های تعیین دبی زیست محیطی در نیروگاههای برق آبی جریانی

*قابل استفاده برای رشته محیط زیست
چكیده
در طرح های برق آبی و یا اصولاً هرگونه طرح رودخانه ای ، رها سازی مقدار معینی آب برای تداوم حیات و اكولوژی محیط رودخانه جهت حفظ محیط زیست آن ضروری است . این میزان آب به دبی زیست محیطی یا دبی(Minimum Flow) معروف است. در این مقاله روشهای مختلف جهت تعیین حداقل جریان لازم زیست محیطی ارائه شده است. همچنین در پنج منطقه پوله ،سریس ، زیرانا، آبسردو و بن رود كرمی كه از مناطق استان كهكیلویه و بویر احمد می باشد به بررسی و محاسبه موردی دبی زیست محیطی رودخانه های هر منطقه با توجه به شرایط خاص هر پروژه در طرح ایجاد نیروگاه برق آبی جریانی پرداخته شده است .
واژه های كلیدی :

دبی زیست محیطی

تعیین دبی زیست محیطی

نیروگاههای برق آبی جریانی

مقدمه
پروژه های برق آبی ممكن است صدمات زیست محیطی مختلفی را باعث شوند. این اثرات معمولاً بستگی زیادی به ویژگیهای سایت دارند و توسط طراحی سازه های عمرانی نیروگاه تحت تاثیر قرار می گیرند. مثلاً بخاطر نیاز به احداث جاده های دسترسی ، خطوط انتقال و ساختن سازه سد ممكن است زیستگاه های طبیعی تا حدودی مورد تخریب قرار گیرند. در مواردی كه مخزن ذخیره احداث شود ممكن است كیفیت آب تحت تاثیر قرار گیرد.
ممكن است انباشت لای و لجن پیش بیاید و مشخصه یا ویژگی های جریان رودخانه تغییر كند. انحراف آب از مسیر طبیعی خود و عبور آن از درون یك توربین غیر قابل اجتناب بوده و ممكن است صدماتی بصورت مرگ و میر ماهیها و یا ایجاد مانع در برابر مهاجرت گونه های ماهیان بوجود آورد. یكی دیگر از مسائل مهم زیست محیطی تعیین دبی زیست محیطی جریان یعنی مقدار معینی آب برای تداوم حیات و حفظ محیط زیست رودخانه دارد.
یافتن این میزان از پارامترهایی است كه به علت پیچیدگیهای بسیار زیاد از مسائل مشكل زیست محیطی بوده و تخمین آن نیاز به اطلاعات بسیار دقیق نظیر بررسی مورفولوژیكی رودخانه ، دبی رودخانه در زمانها و مكانهای خاص ، كیفیت آب ، محیط زیست وابسته به رودخانه اعم از گیاهی و جانوری به همراه نمونه برداری از انواع زیتوده رودخانه و …. می باشد. در این مسیر تحقیقات زیادی توسط محققان انجام گرفته است. بعنوان مثال آقای شیگنو و همكارانش در سال 2001 به محاسبه مقدار حداقل جریان از روی مقدار حداكثر جریان پرداختند و بر اساس معادلات بقاء انرژی افزایش یا كاهش مقدار حداقل جریان را مد نظر قرار دادند و در این راه از تكنیك های بهینه یابی بهره گرفتند.
همچنین آقای گوتو در همان سال یك روش بهینه یابی جهت حل مسئله حداقل و حداكثر جریان ارائه نمود و الگوریتم بهینه سازی عمومی و راههای بهینه سازی تقریبی را بیان كرد. در این مقاله به بررسی دبی زیست محیطی مناطقی از استان كهكیلویه و بویر احمد كه محل احداث چند نیروگاه برق آبی جریانی است پرداخته شده است و در این راه از روش های تجربی تعیین دبی حداقل جریان استفاده گردیده است. البته ذكر این نكته ضروری است كه در مورد نیروگاه های برق آبی كوچك صدمات زیست محیطی یقیناًدر مقایسه با منافع آنها و توانایی شان در جایگزینی روش تولید جریان برق قابل توجه نیست با اینهمه نباید از حفظ قرار گاه های اكو لوژیكی و محیط زیست اطراف محل احداث نیروگاه اجتناب نمود.
فهرست
چكیده 1
واژه های كلیدی 1
1- مقدمه 2
2- معرفی پروژه های مورد مطالعه 3
3- روشهای مختلف تعیین دبی زیست محیطی 4
3-1- براساس متغییرهای بستر رودخانه 4
3-2- بر اساس میانگین دبی 4
3-3- بر اساس دبی حداكثر یا منحنی تداوم جریان رودخانه 4
3-4- بر اساس متغییرهای هیدرولیكی 5
3-5- بر اساس متغییرهای هیدرولیكی كه با شرایط بیولوژیكی تغییر می كند 5
3-6- بر اساس متغییرهای ترانسفورم شده از چندین پارامتر بیولوژیكی 5

4- عوامل زیست محیطی و اكولوژیكی موثر در تعیین دبی زیست محیطی رودخانه های مورد مطالعه 6

4-1- مورفولوژی 6
4-2- عرض رودخانه 6
4-3- گیاهان بن در آب 6
4-4-درختان و گیاهان حاشیه ای 7
4-5- آبزیان 7
4-6- توده های بنتیك 7
5- نتیجه گیری 8
مراجع : 9

  در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از سایت های این سایت از طریق تلگرام 24 ساعته با شماره 09214087336   جهت پشتیبانی ارتباط بگیرید

بررسی روش های تعیین دبی زیست محیطی در نیروگاههای برق آبی …

2 فوریه 2018 … دانلود مقاله رشته برق. بررسی روش های تعیین دبی زیست محیطی در نیروگاههای برق آبی جریانی. * قابل استفاده برای رشته محیط زیست. چکیده. در طرح های برق آبی و یا اصولاً هرگونه طرح رودخانه ای، رها سازی مقدار معینی آب برای تداوم حیات و اکولوژی محیط رودخانه جهت حفظ محیط زیست آن ضروری است. این میزان آب به دبی …
بررسی روش های تعیین دبی زیست محیطی در نیروگاه های برق آبی جریانی

در طرح های برق آبی و یا اصولا هر گونه طرح رودخانه ای ، رهاسازی مقدار معینی آب برای تداوم حیات و اکولوژی محیط رودخانه جهت حفظ محیط زیست آن ضروری است. ای…
دانلود بررسی روش های تعیین دبی زیست محیطی در نیروگاههای برق آبی …

28 ژانويه 2018 … با آرزوی بهترینها برای شما عزیزانبا سلام،محصول دانلودی +{{بررسی روش های تعیین دبی زیست محیطی در نیروگاههای برق آبی جریانی}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز…
ﮔﯿﺮي و روش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎي ﺑﺮﻗﺎﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳﯿﺴ – دانشگاه فردوسی مشهد

اﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﺳﺪﻫﺎي ﺑﺮﻗﺎﺑﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ. 3[ .] ﻧﻌﻤﺘﯽ و ﺑﺰرﮔﺰاده. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اي ﺑﺮ روي ﻧﻪ ﺣﻮﺿﻪ ﮔﺮﮔﺎن، ﺧﺰر، ﺗﺎﻟﺶ، ارس، ار. وﻣﯿﻪ، ﮐﺮﺧﻪ، دز، ﻣﻨﺪ و ﮐﺎرون ﺑﺮاي. ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه. ﻫﺎي ﺑﺮﻗﺎﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم داده. اﻧﺪ. 4[ .] ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. 1. GIS. ﺑﺮاي ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﺳﺪ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ ﻓﺎزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﺗﺼﻤﯿﻢ. ﮔﯿﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎره ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ …
مدل منطقــه اي منحنی تداوم جريان حوزه های آبخیز بدون آمار مناطق خشک )مط

جریان، به عنوان پیش نیاز، برای طرح های مدیریت منابع آب، از قبیل طراحی سدها، نیروگاه های برق آبی، اجرای عملیات. آبخیزداری، …. اقلیمی و فیزیوگرافی حوزه را با دبی هاي متناظر با منحنی. تداوم جریان، در 25 ایستگاه، در حوزة آبخیز ارومیه،. بررسی کرد. در این مدل ها، عوامل پستی و بلندي، … جریان حقآبۀ زیست محیطی را هم در حوزه های آبخیز.
دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی – Symposia.ir

دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی، با هدف ارتقاء سطح دانش فنی کشور در زمینه سد و نیروگاه های آبی و همچنین توسعه مدیریت و بهره برداری از دانش موجود در حوزه سد و نیروگاههای برقابی اردیبهشت ماه 1387 توسط وزارت نیرو ….. تعیین نیاز آبی زیست محیطی در پائین دست سد های جریانی برق آبی مطالعه موردی طرح سد برق آبی ارس.
ﺳﻨﺠﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آﺑﻲ ﺧﻴﻠ

ﺳﻨﺠﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ. ﻧﻴﺮوﮔﺎه. ﻫﺎي. آﺑﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﭼﻚ در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن. ﻗﺎﺳﻢ ﺗﺮاﺑﻲ. 1. -. ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻮش. ﻧﻮاز. 2. -. ﻋﻠﻲ ﺻﻔﺮي ﻛﺎرﭼﺎﻧﻲ. 2. -. ﻋﻠﻲ. اﺻﻐﺮ ﻗﺪﻳﻤﻲ. 3. 1. ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ….. ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻛﻪ آﺷﻨﺎ ﺑﻪ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﻘﺎط. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺟﻬﺖ راه. ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ، ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ و. ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه، ﻣﻴﺰان ارﺗﻔﺎع، دﺑﻲ آب و ﻣﻴﺰان و زﻣﺎن آب. دار. ﺑﻮدن رودﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار …
ﺑﺎ روﯾﮑﺮدي ﺟﺪﯾﺪ آﺑﯽ ﻣﺨﺰن ﺳﺎزي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي ﺑﺮق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣ – نشریه مهندسی عمران و …

11 آوريل 2016 … آﺑﯽ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي. ﭘﺎك از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه. اي در ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻧﯿﺮوﮔﺎه. ﻫﺎي . ﺑﺮق. آﺑﯽ ﯾﮏ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ. ﺑﺴﯿﺎر …. ﺑﻨﺪي ﺷﺪه دﺑﯽ روزاﻧﻪ و. ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﺪاوم ﺟﺮﯾﺎن (ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ) در ﻣﺎه. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﻣﯽ. ﺷﻮد [. ].5. ﺟﻼﻟﯽ و اﻓﺸﺎر [. 6. ]، ﺑﻪ ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزي ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ. اﻧﺮژي ﻣﺨﺎزن ﺑﺮق. آﺑﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. اﯾﻦ روش ﯾﮏ روش.
ردیف عنوان تحقيق شرکت هدف محور اصلي زيرمحور اهداف مورد انتظار و …

شركت توليد نيروي برق يزد. تولید. تعميرات، نگهداري، مطالعات بهينه سازي و بهر ه برداري از واحد هاي نيروگاهي ( گازي ، بخاري و سيكل تركيبي ) و اصلاح روش ها و فرآيند ها. *بررسی مشخصات هندسی و عملکردی تجهیزات سیستم آب خنک کن *تحلیل سیالاتی و حرارتی مرتبط با نرم افزار مناسب *بررسی اثرات زیست محیطی *بررسی فنی و …
شرکت مدیریت تولید برق یزد – اولویتهای تحقیقاتی سال ۹۵

به منظور کاهش مصرف آب نیروگاه و حفظ کمیت و کیفیت زیست محیطی منابع آبی منطقه ، … استفاده از سیستم فرکانس کنورتور و یا استفاده از کوپلینگ هیدرولیکی بین الکتروموتور و پمپ ، میتوان جریان راه انداز موتور را کاهش داد و همچنین میتوان در هر لحظه دور و دبی پمپ را براساس نیاز بویلر تنظیم کرد و از اتلاف انرژی جلوگیری نمود.
دکتر محمدرضا مجدزاده طباطبایی – پروفایل

موسوي ندوشني, “محدوده جريانهاي زيستي قزل آلاي خال قرمز بر اساس پارامترهاي ريخت شناسي و زيستگاهي در سرشاخه هاي رودخانه لار” , نشريه محيط زيست طبيعي, نسخه 69, ….. مجدزاده طباطبائي, “تعيين حد حريم و بستر رودخانه (مسيل هاي چوره ناب و كلگبين)” اولين كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي سد و نيروگاه هاي برق آبي, 1390.
تأثیر سد کرخه بر الگوی پراکنش مکانی جنگل های کناررودی در پارک …

ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮﻱ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮﻱ ﺩﺑﻲ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﻤﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺳـﺪ ﺭﺍ ﺑـﺮﺍﻱ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻨﺎﺭﺭﻭﺩﻱ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ. ﮐﻨﺪ . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ …… ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺳـﺮﺯﻣﻴﻦ ﺣـﻮﺯﻩ ﺁﺑﺨﻴـﺰ ﻧﮑـﺎ ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ. ﻣﺘﺮﻳﮏ. ﻫﺎﻱ ﺍﮐﻮﻟﻮﮊﻱ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ . ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﺤﻴﻄﻲ. (۶. ):۳. ۱۳۳. -. ۱۴۴ . .۴. ﻏﺮﻭﻱ .، ﻡ. ﺍﻭ . ﺍﻳﺰﺩﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭ . ۱۳۷۹ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺤﻴﻂ. ﺯﻳﺴﺖ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺑﺮﻕ ﺁﺑﻲ ﮐﺮﺧﻪ. ،. ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ. ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺳﺪﺳﺎﺯﻱ.
اصل مقاله (373 K)

میکرو نیروگاه های برق آبی یک. امکان بالقوه برای تولید برق می باشد که مشکالت زیست محیطی. ناچیزی به همراه دارد. این سبک تولید برق بر خالف نیروگاه های. بزرگ که اساسا مستلزم ساخت سدهای مخزنی هستند در مسیر آبی. که از هر منبع مرتفعی به. پایین جریان دارد قرار می گیرند و چون. منابع انرژی های طبیعی را مهارکرده ،سپس انرژی …
ارزیابی خشکسالی هیدرولوژیک با استفاده از روش حد آستانه ثابت …

روش آستانه ثابت. ( نشان دهندة رابطۀ بین فراوانی وFDCمنحنی تداوم جریان ). مقدار دبی است. داده های دبی جریان آب، به شکل منحنی تداوم. جریان، به عنوان پیش نیاز، برای طرح های مدیریت منابع آب، از. قبیل طراحی سدها، نیروگاه های برق آبی، اجرای عملیات آبخیزداری،. ارزیابی خطر خشک سالی، و بررسی سالمت زیست بوم رودخانه،. مورد نیاز است …
استفاده از روشelectre در ارزیابی ریسک زیست محیطی پروژه های سدسازی

روش بررسی: ابتدا ریسک های زیست محیطی بر اساس معیارهای اهمیت، شدت و احتمال وقوع با استفاده از پرسشنامه دلفی شناسایی گردید. … در مقاله دیگر جهت تعیین اهمیت نسبی هر ریسک در مطالعات ارزیابی، رتبه بندی و خوشه بندی ریسک عملیات تونل سازی سد و نیروگاه سیمره از روش ELECTRE استفاده شده است (3). از این رو با توجه به …
آﺑﯽ ﺑﺮق ﻣﺨﺎزن ﺳﺪﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺟﺖ در ﻓﻼﺷﯿﻨﮓ و ارزﯾﺎﺑ – نشریه سد و نیروگاه …

7 فوریه 2016 … ﺑﺮرﺳﯽ. و ارزﯾﺎﺑﯽ. اﺛﺮ ﺟﺖ در ﻓﻼﺷﯿﻨﮓ. ﺗﺤﺖ. ﻓﺸﺎر. ﻣﺨﺎزن ﺳﺪﻫﺎي. ﺑﺮق. آﺑﯽ. اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪي ﭘﻮر. 1. ﺣﺴﻦ اﺣﻤﺪي . *. 2. اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺷﻤﺴﺎﯾﯽ. 3. ﭼﮑﯿﺪه. ﻓﻼﺷﯿﻨﮓ ﺗﺤﺖ. ﻓﺸﺎر، ﯾﮑﯽ از روش. ﻫﺎي ﺗﺨﻠﯿﻪ رﺳﻮﺑﺎت از …. ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ. ﺑﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ. اﻟﮕﻮي رﻓﺘﺎر ﺟﺮﯾﺎن در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ درﯾﭽﻪ. ﻫﺎي ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ. و. ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺮوط. رﺳﻮب. ﺷﻮﯾﯽ. ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ. ﺗﺮاز آب ﭘﺸﺖ ﻣﺨﺰن. و اﻓﺰاﯾﺶ دﺑﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ.
به نام خدا – انجمن هیدرولیک ایران

خاک و محیط زیست. •. هید. رولیک زیست محیطی و انتقال. -. انتشار آالینده ها. در رودخانه و آبخانه ها. و مجاری آب و فاضالب. •. ارائه راه حلهای. تحلیلی. -. عددی. )محاسباتی( … سازه های آبی. 1382. -. 1378. دانشگاه شیراز. کارشناسی. مهندسی آبیاری. رساله دکتری. : مطالعه حد. ود تشابه دوپوئی برای جریان متغی. ر تدریجی درون محیط های متخلخل درشت  …
کتاب خرید انرژیهای تجدید پذیر – شرکت توزیع نیروی برق شهرکرد

برای تعیین شدت جریان حداقل رودخانه از گزارشهای دبی سنجی وزارت نیرو استفاده شده است. تعیین اختلاف ارتفاع(هد) … نرخ هزینه تجهیزات و اجزای ساختمان های مهندسی 50- 40 درصد کل هزینه نصب نیروگاه برقآبی می باشد که به توپوگرافی و ژئولوژی منطقه ، روشهای سازه های کاربردی و مواد مورد استفاده بستگی دارد. ضمنا قیمت تمام شده انرژی  …
توربین بادی – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

توربینهای بادی که امروزه در نیروگاههای بادی برای تولید تجاری برق مورد استفاده قرار میگیرند، معمولاً سه-پره بوده و با استفاده از سامانههای کنترل رایانهای در جهت وزش باد قرار میگیرند. …. هر چند نیروی باد یک منبع انرژی سالم و غیر آلاینده محیط زیست بهشمار میرود، اما احداث یک مزرعه بادی میتواند لطمه شدیدی به محیط زیست وارد کند.
اﻓﺰار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم ﯿﮑﻮ ﭘ آﺑﯽ ﺑﺮق ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد …

ﻫﺎي اﻧﺮژي ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ . ﺗﮑﻨﻮﻟ. ﻮژي ﺑﺮق. آﺑﯽ ﮐﻮﭼﮏ اﺛﺮ زﯾﺎدي روي ﻣﺤﯿﻂ. زﯾﺴﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ و ﻧ. ﻔﺖ، آﻻ. ﯾﻨﺪه. ﻧﺪارد وﻣﯽ. ﺗﻮان ﻓﻘﻂ از ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺮﯾﺎن رودﺧﺎﻧﻪ. اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد …. و دﺑﯽ. ،. ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و داﻧﺶ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ا. ز ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻤﭗ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎده. ﺗﺮﯾﻦ روش ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﺑﯿﻦ. ﻫﺎي ﭘﻠﺘﻮن، ﮐﺎﭘﻼن و ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﯾﺎ.
دانلود گزارش 2 – سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان

216, 214, تعیین تنش بحرانی فرسایش و رسوبگذاری رسوبات رسوبات چسبنده در مخزن سد کرخه, مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد, 93, جاری, سد. 217, 215, بررسی کارائی روشهای شیمیائی کاهش تبخیر آب دریاچه, جندی شاپور- سد و نیروگاه دز, 95, جاری, سد. 218, 216, بررسی شیوه های نوین اندازه گیری دبی خروجی توربین آبی، …
اصفهان ای منطقه آب شرکت

آبی. دستیابی به توسعه پایدار. –. حفظ منابع طبیعی. –. جلوگیری از آسیب های زیست محیطی واکولوژیکی و .. 91. روش های نصب ابزار دقیق در سد های که فاقد ابزار دقیق … و تعیین محاسبات فروش آب. به نیروگاه. های. برق. آبی. خصوصی. 94. م. دیریت بحران. مدیریت. و. برنامه. ریزی. بررسی وکنکاش مسائل مدیریت بحران و برنامه ریزی های …
مروری بر روش های حفاظت از محیط زیست در پروژه های سدسازی

بررسی و مطالعات انجام شده نشان داده است که ساخت سد و ذخیره آب در مخزن آن اثرات فیزیکی- شیمیایی و اکولوژیکی قابل توجهی بر اوسیستم می گذارد. در حقیقت. ساخت سد … سپس در ادامه با توجه آثار زیست محیطی، روش های حفاطت از محیط زیست در پروژه های سدسازی مورد بحث قرار می گیرند. مطالعه حاضر …. جریان با دبی پایین است. یکی از …
محور سال دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایي طرح زیرمحو

دبی. جریان از جمله فاکتورهایی است که تا. حدودی قطر سایلنسر را مشخص می. سازد. البته در طراحی قطر سایلنسر. محدودیت. های ابعادی خود اجکتور نیز بی. تأثیر نمی …. 11. بررسی و مقایسه فنی و اقتصادی طرح. ارتقاء یافته توربین های نیروگاه شهید مفتح. پیشنهادی. MHI. با توربین های موجود. شرکت تولید. نیروي برق. شهید مفتح.
تحلیل انرژی و اگزرژی نیروگاه بخار پالایشگاه اصفهان

ﻫـﺎﻱ ﺁﺳـﻴﺐ. ﺯﻳﺴﺖ. ﻣﺤﻴﻄﻲ،. ﻧﻴﺰ ﻭ. ﻣﺤﺪﻭﺩ. ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮژﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮﺩﻥ. ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﺎﭘﺬﻳﺮ،. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. ﺍﺯ. ﺑﺎ ﺍﻧﺮژﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﺭﺍﻧـﺪﻣﺎﻥ. ﺑﻴﺸـﻴﻨﻪ. ﺟﻬـﺖ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﻦﺍ ﺩﺭ ﺟﻮﻳﻲ ﺻﺮﻓﻪ. ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ،. ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ. ﺍﻫﻤﻴﺖ. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻱ. ﻳﺎﻓﺘـﻪ. ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﺮﻕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻬﻢ. ﺍﺳﺖ. ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ. ﺑـﺪﻳﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﺎ. ﺻـﻮﺭﺕ. ﺍﺳـﺖ. : ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ. ﻫﺎﻱ. ﺑﺨﺎﺭﻱ. 35. ﺩﺭﺻﺪ،. ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ. 5/24 ﮔﺎﺯﻱ ﻫﺎﻱ. ﺩﺭﺻﺪ،. ﺳﻴﻜﻞ. ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ. ﻭ ﺩﺭﺻﺪ 5/23. ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ. 9/16 ﺁﺑـﻲ ﻫﺎﻱ. ﺩﺭﺻـﺪ.
بررسی مقایسهای تعیین قیمت صنعت برق ایران به روش BOT

12 ژانويه 2016 … استفاده از روشهای نوین تامین مالی هم به دلیل کمبود منابع مالی دولتی و هم به دلیل بهرهوری بالاتر هزینه در بخش خصوصی، مورد توجه دولتها بوده است. … هدف از انجام مطالعات نیروگاه سد تنظیمی زایندهرود، طراحی و ساخت نیروگاه در مجاورت سد تنظیمی موجود به منظور استفاده از پتانسیل برقآبی جریان عبوری از سد تنظیمی …
نیروگاه آبی – Packman

24 دسامبر 2014 … نیروگاه ه آبی(Hydropower) نیاز به سوخت ندارند و به لحاظ حفظ محیط زیست و ذخایر آبی، یاری رسان هستند. … نیروگاه های برق آبی، انرژی مورد نیاز خود را برای تولید برق از جریان آب رودخانه ها یا کانال های انتقال آب تأمین می کنند. … در نیروگاه ها ی برق آبی جریان آب و یا انرژی پتانسیل آب پشت سدها و آب بند هامی باشد .
دست روی ضریب آبگذری سرریز نوک بررسی تاثیر رقوم بستر …

رساندن مشکالت ناشي از تحویل دبي به. صورت کمبود. یا مازاد باشد. عالوه بر. مزایای هیدرولیکي سرریزهای با تاج. طوالني، این سازه. ها به. دلیل افزایش تالطم و آشفتگي. جریان در پایین. دست، دارای مزایای زیست محیطي. نیز هستند. در سدهای مخزني که دارای نیروگاه برق. -. آبي هستند، انرژی آب. به. وسیله. توربین. های نیروگاه. جذب شده است.
ایرنا – پایان ارزیابی زیست محیطی 175 پروژه عمرانی

2 مارس 2018 … به گزارش گروه علمی ایرنا، مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام اتمام روند بررسی گزارش های ارزیابی زیست محیطی و تعیین تکلیف نهایی 175 پروژه معطل مانده از گذشته، گفت: عدم تعیین تکلیف پروژه های توسعه ای و عمرانی، بهانه ای برای اجرایی نشدن تکالیف سایر وزارتخانه ها …
سرفصل دروس کارشناسی ارشد رشته انرژی های تجدید … – دانشگاه اصفهان

1. به نام خدا. دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم و ف. نا. وری های نوین. گروه مهندسی انرژی های تجدید پذیر. سرفصل دروس کارشناسی ارشد. رشته انرژی های تجدید پذیر. مرداد ماه. 1390 …… جریان. -5. -3. توان. -6. تعیین راندمان پیل های سوختی. -7. آزمایش تبدیل انرژی امواج آبی به برق. -8. بازدید از برخی نیروگاهها و تهیه گزارش . -8. -1. بادی. -8. – 2.

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات