× بستن تبلیغات
مارس
12
2018

بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانکی و ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری از آن در بانک سپه

بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانکی و ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری از آن در بانک سپه

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی (MA)
گرایشمدیریت مالی دولتی

موضوع
بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانکی و ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری از آن در بانک سپه (مطالعه موردی بانک سپه مدیریت شعب منطقه شرق تهران)

دسته بندی مدیریت
بازدید ها 107
فرمت فایل docx
حجم فایل 495 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 142

بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانکی و ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری از آن در بانک سپه

فروشنده فایل

کد کاربری 416

کاربر

بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانکی و ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری از آن در بانک سپه (مطالعه موردی بانک سپه مدیریت شعب منطقه شرق تهران).

فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1 مقدمه 3
1-2- بیان مساله 5
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه 7
1-4-1- پیشینه تحقیق 7
1-5 چهارچوب نظری 9
1-6 اهداف تحقیق 10
1-6-1 هدف آرمانی 10
1-6-2 هدف کلی 10
1-6-3 اهداف ویژه 10
1-7 فرضیه‏های تحقیق 10
1-8 سؤالات تحقیق 11
1-9 مدل مفهومی تحقیق 11
1-10 قلمروتحقیق 12
1-11 روش شناسی تحقیق 12
1-12 جامعه آماری وتعیین حجم نمونه 12
1-13 ابزارگردآوری داده‏ها 12
1-14 ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 13
1-15تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 13

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق 2

1-1 مقدمه 3

1-2- بیان مساله 5

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5

1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه 7

1-4-1- پیشینه تحقیق 7

1-5 چهارچوب نظری 9

1-6 اهداف تحقیق 10

1-6-1 هدف آرمانی 10

1-6-2 هدف کلی 10

1-6-3 اهداف ویژه 10

1-7 فرضیه‏های تحقیق 10

1-8 سؤالات تحقیق 11

1-9 مدل مفهومی تحقیق 11

1-10 قلمروتحقیق 12

1-11 روش شناسی تحقیق 12

1-12 جامعه آماری وتعیین حجم نمونه 12

1-13 ابزارگردآوری داده‏ها 12

1-14 ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 13

1-15تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 13

فصل دوم : ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق 17
2-1 پیدایش بانکداری 18
2-2 سابقه بانکداری در ایران 18
2-3 ایجاد بانکهای ایرانی 19
1-3-2 بانک سپه 19
2-4 اهداف نظام بانکی 20
2-5 اصول اعطای تسهیلات اعطایی در بانکداری اسلامی 21
2-6 نظام اعتباری در ایران 21
1-2-6 شرایط پولی و اعتباری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 22
2-7 مبانی اندیشهای نظام اعتباری فعلی ایران 23
1-2-7 قانون عملیات بانکی بدون ربا 23
2-8 ویژگیهای ساختاری نظام بانکی کشور 24
2-9 نقش دولت در نظام مالی و پولی: 29
2-10 بررسی روند تغییرات سود سپرده‌های بانکی و اثرات ناشی از کنترل نرخهای سود در مقابل شاخص تورم 30
2-11 آسیبشناسی وضعیت تخصیص اعتبارات بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی 31
2-12 مشکلات ناشی از نظام بروکراسی و چارچوب قانونی فرایند اعطای اعتبار 33
2-13 تئوری اطلاعات نامتقارن (Asymmetric information theory) 34
1-13-2 مسائل و مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات 36
2-13-2 راه حل‌های ممکن برای مشکلات انتخاب نامساعد و خطر اخلاقی 37
2-13-3 راههای تقلیل مخاطرات اخلاقی 38
2-14تورم (inflation) 40
2-14-2 اندازه گیری تورم 41
2-14-3آثار تورم 41
2-14-4 علل تورم 42
2-14-5 انواع تورم بر حسب علل ایجاد آن 42
2-14-6 درمان تورم: 44
2-15 نظارت (supervision) 44
2-15-1 نظارت در تسهیلات اعطایی در بانکداری بدون ربا 45
2-15-2 اهمیت نظارت 45
2-15-3 اهداف نظارت 46
2-15-4 ارکان نظارت 46
2-15-5 انواع نظارت 46
2-15-6 مراحل نظارت 47
2-16 اعتبارسنجی مشتریان 47
2-16-1 رتبهبندی اعتبار (credit rating) 47
2-16-2 فرآیند تصمیم گیری اعطای تسهیلات 48
2-16-3 مزایای شرکتهای سنجش اعتبار 52
2-16-4 کاربرد تکنولوژی‌های نوین برای سنجش اعتبار واعطای تسهیلات 54
2-17 مدیریت ریسک در نظام بانکداری بدون ربا (با تاکید بر ریسک اعتباری) 55
2-17-1 تعریف ریسک 55
2-17-2 مدیریت ریسک 56
2-17-3 مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی 57
2-18 آسیبشناسی ثبات مالی و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی در ایران با تاکید بر مطالبات معوق بانکها 58
2-19 عملکرد بانکها 60
2-20 آسیبشناسی بروز مطالبات سررسید گذشته و معوق 63
2-21 اختلاف نظرها پیرامون علل بوجود آمدن مطالبات معوق 66
2-21-1 دیگرعوامل تاثیر گذار در کاهش مطالبات معوق 72
2-22 شرایط متقاضیان جهت دریافت تسهیلات در بانک سپه 74
2-22-1 فرایند اعطای تسهیلات در بانک سپه 75
2-22-2 ارکان اعتباری بانک سپه 76
2-23 پیشینه تحقیق 78
2-23-2 تحقیقات خارجی 78
2-23-2 تحقیقات داخلی 82
فصل سوم: روش تحقیق 86
3-1 مقدمه 87
3-2 روش شناسی تحقیق 87
3ـ3 متغیرهای تحقیق 89
3-4 روش گردآوری داده‌های تحقیق 90
3-4-1 نحوه تنظیم پرسشنامه 90
3-4-2 مراحل طراحی پرسشنامه 91
3-4-3 محتوای پرسشنامه 91
3-5 روایی پرسشنامه (اعتبار) 92
3-6 پایایی پرسشنامه (اعتماد) 92
3-7 مقیاس اندازهگیری تحقیق 93
3-8 جامعه آماری تحقیق 94
3-9 تعیین حجم نمونه و روش نمونهگیری 94
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته‌های تحقیق 96
4-1- مقدمه 97
4-2- آمارتوصیفی (توصیف پرسشنامه) 97
4-3 آمار استنباطی (آزمون فرضهای تحقیق) 103
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات 112
مقدمه 113
5-1- نتیجه گیری از فرضیات 113
5- 2 نتیجه گیری کلی ازتحقیق 114
5-3 پیشنهادات حاصل از تحقیق 117
5-4 محدودیتهای تحقیق 120
5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 120
منابع و مآخذ 121
پیوستها 125
چكیده انگلیسی 142

  در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از سایت های این سایت از طریق تلگرام 24 ساعته با شماره 09214087336   جهت پشتیبانی ارتباط بگیرید

مطالبات معوق بانکها: عوامل، مولفهها و راهکارها – دنیای اقتصاد

17 آوريل 2008 … مرتضی نجف * یکی از مهمترین عملیات بانکی، جذب وجوه و پساندازها و استفاده از آنها برای تامین نیاز مالی انواع فعالیتهای اقتصادی است. به عبارت … -مستانی، شیرازی، ناصر (۱۳۸۷)، بررسی عوامل موثر بر افزایش مطالبات معوق بانک سپه مازندران، پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق و ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺷﺪه ﺷ – فصلنامه مطالعات مالی و …

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق و ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺷﺪه ﺷﻌﺐ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ. 99. اﮐﺮاﻣﯽ و رﻫﻨﻤﺎ اﺳﮑﯽ ( . 1388. )،. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اي از. ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ. ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﻌﻮق، ﺑﻪ اراﯾﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ. ﺑﺮاي. ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﯾﺠﺎد آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ. ،. راﺑﻄﻪ ﻧﻪ. ﻣﺘﻐﯿﺮ؛ ﻣﻌﺪل ﻣﻮﺟﻮدي ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﺣﺴﺎﺑ. ﺠﺎري، داﺷ. ﺘﻦ ﭼﮏ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ،. ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎﺑ. ﺠﺎري، زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻋﺘﺒﺎري …
وصول مطالبات معوق بانک – رسا تسیس

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد وصول مطالبات معوق بانک و گزارش سمینار و پروژه دانشجویی و تز در مورد وصول مطالبات معوق بانک در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و کارشناسی موارد زیر درسایت یافت شد.
مطالبات معوق بانک ها

4 مه 2012 … گیرندگان تسهیالت،. تأثیر بحران بازارهای. مالی و ناتوانی. بانك ها در حمایت. از مشتری، از جمله. عواملی هستند که. می توانند در ایجاد. بدهی های معوقه. مؤثر باشند. … به قراردادهای بانکی، گامی مهم و اساسی را جهت حفظ منافع. بانک در هنگامی که جهت وصول مطالبات ناگزير از طرح دعوی. یکی از عواملی که. بانك ها را در احقاق.
اویرایش شده بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانکی و راههای …

شناسایی و اولویتبندی عوامل سیستماتیک و غیر سیستماتیک موثر بر افزایش مطالبات معوق در نظام بانکداری بدون ربای ایران مطالعه موردی: بانک سپه …. پژوهش به بررسی آثار مطالبات معوق بر صورتهای مالی شعب بانک ملی ایران بپردازد تا با روشن شدن ابعاد موضوع، راهکارهای پیشنهادی را در جهت کاهش اثرات منفی پیش آمده، ارائه نماید.
بررسی رابطه معضل مطالبات غیرجاری و عملیات بانکداری بدون ربا در …

از طرفی در حال حاضر افزایش حجم مطالبات غیرجاری بانکها به عنوان یکی از مهمترین مشکلات شبکه بانکی کشور مطرح میباشد که میتواند آسیبهای جدی به بدنه … قدرت آن حوزهها میباشد، لذا شناسایی دقیق عوامل ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری کشور با توجه به مؤلفههای بومی اقتصادی و رفتارهای کنشگران اقتصادی در اقتصاد ایران به منظور …
آسیب شناسی مطالبات جاری در نظام بانکی ایران – اقتصاد مالی

عوامل موثر بر مطالبات معوقه بانکی از اهميت بسزایی برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر بررسی عوامل. موثر در فضای کالن اقتصادی و خاص بانکداری بر مطالبات جاری. به تفکيک بانک ها می باشد. همچنين با. استفاده از تجربه کشورهای دیگر راهکارهایی جهت کاهش مطالبات جاری عنوان شده است. قسمت های مختلف مقاله به این شرح است قسمت دوم به …
آسیب شناسی مطالبات جاری در نظام بانکی ایران – اقتصاد مالی

با این واقعیت، آسیب شناسی مالی و بررسی عوامل موثر بر مطالبات معوقه بانکی از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر بررسی عوامل موثر در فضای کلان اقتصادی و خاص بانکداری بر مطالبات جاری به تفکیک بانک ها می باشد. همچنین با استفاده از تجربه کشورهای دیگر راهکارهایی جهت کاهش مطالبات جاری عنوان شده است.
بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانکی و ارایه راهکارهایی جهت …

4 فوریه 2018 … دسته: مدیریت. فرمت فایل: docx. حجم فایل: 495 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 142 . بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانکی و ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری از آن در بانک سپه (مطالعه موردی بانک سپه مدیریت شعب منطقه شرق تهران) . فصل اول: کلیات تحقیق 2. 1-1 مقدمه 3. 1-2- بیان مساله 5. 1-3 اهمیت و ضرورت …
لیست اولویتهای پژوهشی برخی از ادارات استان گیلان در سال 95

1, بررسي مشكلات وصول مطالبات در 200 شعبه بزرگ اعتباري و پيشنهاد راهكارهاي مناسب جهت كاهش مطالبات غيرجاري شعب موصوف, وصول مطالبات و اجراء, برون سپاري ملي. 2, اثربخشي پرداخت …. 2, بررسی روندهای جهانی استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک و ارائه راهکارهای کاربردی برای بانک سپه, پروژه مطالعاتی کاربردی. 3, طراحی و …
روزنامه دنياي اقتصاد87/1/29: مطالبات معوق بانك ها: عوامل، مولفه ها و راهكارها

17 آوريل 2008 … در مجموع به منظور كاهش يا جلوگيري از ايجاد و توسعه مطالبات معوق، پيشنهادي ذيل از قالب نتايج و يافته هاي تحقيقات انجام گرفته، ارائه مي شود: … -مستاني، شيرازي، ناصر (1387)، بررسي عوامل موثر بر افزايش مطالبات معوق بانك سپه مازندران، پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت دولتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر.
اصل مقاله (638 K) – سیاست گذاری اقتصادی – دانشگاه یزد

افزایش مطالبات غير جاری (مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول بانکها دارد. این. مطالعه ضمن معرفی … بانکی به منظور ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از ایجاد آن برای هر بخش اقتصادی لازم و. ضروری می باشد. … بانکی ایران. مؤثر بر مطالبات غير جاری تنها شامل عوامل بیرونی و شرایط اقتصاد کلان نیست، بلکه عوامل درونی.
اصل مقاله – سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران

ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد. ﮐﻨﺪ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. اراﺋﻪ. ي راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي. ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏ. ﻫﺎ و. ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﮔﺬا. ران اﻗﺘﺼﺎدي ﺿﺮورت ﻣﯽ. ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﻪ. ﻫﻤﯿﻦ. ﻣﻨﻈﻮر در اﯾﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺆ. ﺛﺮ ﺑﺮ. ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺑﺎﻧﮏ. ﻫﺎي ﺑﺰرگ. دوﻟﺘﯽ. 1. ﮐﺸﻮر ﻃﯽ دوره. ي زﻣﺎﻧﯽ. 1380. ﺗﺎ. 1393. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ. ﻫﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ در اداﻣﻪ  …
بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام شده و در دست انجام

آسیب شناسی نظام پیشنهادهای کارکنان بانک رفاه و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود آن. 16 …. 38. بررسی عوامل موثر بر گسترش بانکداری الکترونیک در چارچوب زیرساختهای نرم توسعه خدمات (مطالعه موردی شعب بانک رفاه استان تهران). 39 …. بررسی دلایل ایجاد مطالبات در بانک رفاه و ارائه راهکارهای علمی جهت پیشگیری از ایجاد آن. 105.
بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانکی و ارایه راهکارهایی جهت …

4 مارس 2018 … از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد. با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانکی و ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری از آن در بانک سپه وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر …
وصول مطالبات غیرجاری، شاه بیت برنامه بانک برای سال 95 – بانک سپه

در این راستا اجنام اقدامات پیشگیرانه مانند اعتبار سنجی مناسب مشتریان برای جلوگیری از افزایش. مطالبات و تدوین استراتژی مدرن برای وصول مطالبات غیرجاری می تواند ضمن کمک بهحتقق اهداف برنامه، امکان حضور اثرگذار بانک سپه را در عرصه کالن. اقتصادی فراهممناید. نکته مهم در طراحی و اجرای راهکارهای عملیاتی وصول مطالبات، دسته …
بیمه اعتباری، ابزاری نوین مالی برای کاهش مطالبات معوق … – بانک سپه

رضائی سیروس، علیرضا، “بیمه اعتبارات و تسهیالت و بررسی اثرات آن بر کاهش میزان مطالعات معوق بانک ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی بانکداری ایران، … صحت، سعید، زندی، پژمان، “شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر عدم رشد و توسعه بیمه اعتبارجتاری داخلی در بازار بیمه کشور”، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 3، سال 1386.
آوار مطالبات معوق بر سر نظام بانکی

بی شک یکی از مهم ترین چالش های پیش روی نظام بانکی کشور طی چند سال اخیر سیر فزاینده مطالبات معوق بوده که این اقدام محصول پرداخت تسهیلات غیرواقعی، کارشناسی نشده و نابجا می باشد، به طوری که روند افزایشی مطالبات نه تنها بر عملکرد شبکه بازار پول و نظام بانکی تاثیر گذاشته بلکه توان وام دهی بانک ها را بیش از پیش …
مشاهده و دانلود رزومه – دانشگاه کار خرمدره

8, بررسی تأثیر عوامل مالی بر توسعه تعاونیها در شرکتهای تعاونی استان قم و ارائه راهکارهای لازم جهت کاهش موانع, فاطمه تهماسبی, داور. 9, بررسی …. 65, رتبه بندی عوامل تاثیرگذار در ایجاد مطالبات معوق موسسات مالی با استفاده از تکنیک های نرم تصمیم گیری و ارائه راهکارهای پیشگیری (مطالعه موردی: بانک مسکن), داوود دشتی, داور.
مديريت و فرهنگ – موضوعات پایان نامه های بانکی

مديريت و فرهنگ – موضوعات پایان نامه های بانکی – … طراحي و ارائه مدلي مبتني بر روش (روش رتبه بندي چند معياره ) جهت ارزيابي عملکرد واحد تسهيلات و ضمانت نامه ها BORDA 20. صرفه (سود در مقابل هزينه) بانک از پرداختهاي …. سپه در مناطق آزاد 13. بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد منابع پایدار در بانک و اثرات آنها در تخصیص بهینه منابع 14.
Untitled – مرکز همایشهای پژوهشکده پولی و بانکی

اهدافی چون بررسی جایگاه مؤسسات اعتباری غیربانکی در بازار پولی و اعتباری کشور، شناسایی ساختار مناسب نظارت …. آمار ارائه شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی، سپرده های در اختیار تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه بالغ …… ایجاد کنترل های اعتباری جهت مدیریت در ارائه وام و تسهیالت و جلوگیری از معوق شدن مطالبات. 3.
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺤﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸ – دفتر راهبري و نظارت امور …

از ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎﻧﻜﻲ از اﻫﻤﻴﺖ. ﺑﺴﻴﺎري. ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ. دﻟﻴﻞ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎﻧﻚ. ﻫﺎ. ﺑﺮاي. ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي. از. ﺨﻣ. ﺎ. ﻃﺮ. ات ﻧﺎﺷﻲ از. ﻋﺪم وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن. و. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ …. اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﻃﺮح. ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﭘﺮوژه. ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮده، ﻟﺬ. ا ﻧﺤﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ. ﻃﺮح ﻣﺘﻔﺎوت و ﭘﻴﭽﻴﺪه. ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﻌﻤﻮﻻً. ،. اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻣﺎﻟﻲ ﻃﺮح. از. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي.
طرحی نو دراندازیم

طراحی نرم افزار برای وصول مطالبات جهت پيشگيری. از انتقال تسهيالت جاری به … داخلي بانک طراحي شــود تا اشتباهات را به. حداقل برســاند که مورد پیشنهادي در دست. بررسي و طراحي است. مــورد دیگر رفع مغایرت هــاي غیرحضوري. است تا مشــتریان داخل شعب معطل نشده. و همکاران با ازدیاد …. ایجاد تمایز با رقبا ارائه کــردم. همچنین. 5 ایده در  …
لیست پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد تاریخ دفاع گرایش …

10 سپتامبر 2011 … بررسی عوامل مؤثر بر بروز بحران مالی در سازمان تأمین اجتماعی از دیدگاه مدیران و کارشناسان استان آذربایجان غربی. مدیریت …. بررسی تأثیر شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت گرایی آنان در بانک سپه استان آذربایجان غربی. مدیریت … بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر ایجاد مطالبات معوق در نظام بانکی کشور. مدیریت.
بانکهای قرضالحسنه و وامهای خرد کمترین میزان معوقات را دارند

26 جولای 2017 … علاوه بر این مسئله، از دیگر عوامل ایجاد مطالبات غیرجاری در بانک ها می توان به شرایط رکودی در اقتصاد اشاره کرد که منجر به عدم توان شرکت ها در بازپرداخت تسهیلات می شود؛ وجود رانت و فساد و عدم توجه به قوانین و دستورالعمل های بانکی نیز از دیگر عوامل موثر بر ایجاد معوقات بانکی است. رتبه بندی بانک ها بر اساس …
نگاهی به تحول نظام بانکداری در ایران و جهان – انجمن علمی اقتصاد شهری …

خصوص عوامل موثر بر ايجــاد مطالبات معوق در بانك ها نيز،. بررســي و مطالعه اي همه جانبه صورت گيرد تا بلكه از رهگذر. شناسايي اين عوامل، راه حل ها و راهكارهاي مناسبي در جهت. حل اين معضل اتخاذ گردد. پیدایش نظام بانکداری. واژۀ بانك، اصطالحی است قديمی كه از واژۀ آلمانی Bank. به معنای نوعی شــركت؛ اخذ و رواج يافته است. بانكداری در.
فرمول جديد بانكها براي وصول مطالبات معوق – اخبار بانک

15 آوريل 2014 … به طور کلی، بهترین رویه برای وصول مطالبات بانکها، ایجاد بستر مناسب است، بدین معنا که اختیارات ویژه ای برای بانکها طراحی و تدوین شود تا فرایند وصول مطالبات را در شرایط کنونی … افزايش حجم مطالبات معوق شبكه بانكي يكي ازمهمترين موضوعات مورد توجه مديران بلندپايه اقتصاد كشور طي سالهای اخير بوده است.
محمد ربیع زاده – مطالبات معوق بانکها، هزار راه نرفته

9 فوریه 2009 … چنين رقم وحشتناکي تمامي دستاندرکاران سياسي، اقتصادي و بانکي را به تکاپو مياندازد تا چارهاي بيانديشد و راهکارهايي اتخاذ نمايند. اين راهکارها بر پايه آسيبشناسي کار و شناخت عوامل برون و درون سازماني ايجاد مطالبات معوق بانکهاست. مطالبات سررسيد شده و معوق که ما در ادامه مقاله به اختصار مطالبات معوق ميناميم از …
بررسي عوامل موثر در مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانک

اين پژوهش از طريق بررسي برخي عوامل مرتبط با مطالبات سررسيد گذشته و معوق به منظور ارايه راهکارهايي جهت پيشگيري از ايجاد آن انجام شده است. در اين راستا رابطه نه متغير؛ معدل موجودي شش ماهه حساب جاري، داشتن چک برگشتي، سابقه افتتاح حساب جاري، زمينه فعاليت توليدي متقاضي، سابقه اعتباري مشتري، نوع وثيقه ارايه شده، حجم …
بانک صادرات ایران – راهکارهای پیشگیری از مطالبات معوق

لذا ضرورت دارد تا مدیریت بانک با بهره گیری از امکانات و استعدادهای موجود در ارائه تصویری دوشن و گویا از معضلات و تنگناهای موجود و قابل پیش بینی بکوشد و با آگاهی و شناخت هر چه بیشتر از عوامل مؤثر در ایجاد مطالبات معوق و موانع موجود بر سر راه وصول مظالبات به مانند یک پزشک برای معالجه بیمار خود ابتدا باید درد را بشناسد و علت …

      مطالب مرتبط

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات