× بستن تبلیغات
مارس
12
2018

بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران

بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران

هدف از این پایان نامه بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران می پردازیم
دسته بندی حقوق
بازدید ها 76
فرمت فایل doc
حجم فایل 1332 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 185

بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران

چکیده:
هدف از این تحقیق بررسی ضمانت اجرایی كیفری فریب در ازدواج می¬باشد ازدواج یکی از مهم ترین مقاطع زندگی هر شخصی است. یک ازدواج موفق می‌تواند فرد را به سوی یک زندگی ایده آل در آینده سوق دهد و آیندة وی را تضمین نماید. از سوی دیگر یک ازدواج ناموفق، آیندة افراد را دچار تباهی خواهد کرد. صداقت و شفاف سازی در خصوص آنچه که واقعیت زندگی هر شخصی است و در مراحل ابتدایی ازدواج و بویژه در مرحلة خواستگاری بسیار مهم وکلیدی می‌باشد. فلسفة طرح بحث فریب در ازدواج در حقوق کیفری، از ماهیت سزا دهندگی قوانین ماهوی در قبال جرائم و اعمال خلاف قانون سر چشمه می‌گیرد چرا که؛ حقوق کیفری با ضمانت اجراهای خود و اعمال آنها، سعی در تأمین منافع افراد جامعه و برقراری ثبات و نظم در جامعه و روابط افراد با همدیگر دارد و در همین راستا اعمال خلاف قانون نظیر فریب در ازدواج را در قانون پیش بینی نموده و از این طریق سعی در دستیابی به اهداف خویش را دارد. فریب در ازدواج هم در قلمرو حقوق مدنی و نیز در قلمرو حقوق کیفری مطرح می‌باشد.
در عرصة حقوق مدنی تحت عنوان خیار تدلیس و تخلف از شرط صفت در عقد نکاح از آن بحث می‌شود که مطابق آن در صورتی که در یکی از طرفین عقد نکاح صفتی نمایانده شود در حالیکه فاقد آن وصف است، تدلیس در نکاح صورت پذیرفته است. اما در قلمرو حقوق کیفری، فریب در ازدواج به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا کتمان عیوب با توسل به امور واهی و دروغین و اغفال طرف مقابل عقد ازدواج، سبب ابهام امر بر فرد فریب خورده گردیده و عقد بر همین مبنا شکل می‌گیرد. در بروز این مشکل، علل زیادی تأثیر دارند، گاهی علل اقتصادی و فقر، گاهی دلایل مذهبی و اجتماعی نظیر عدم جامعه پذیری مطلوب در شخص مرتکب باعث بروز فریب در ازدواج می‌شود. ضمانت اجرای سزا دهندة موجود دربارة جرم فریب در ازدواج در حقوق کیفری ایران، مجازات مذکور در مادة 647 ق. م. ا. می‌باشد که مطابق آن قانونگذار برای مرتکب جرم، شش ماه تا دو سال حبس تعزیری در نظر گرفته است. هر چند از ضمانت اجرای غیر سزادهنده نیز در ماده 1128 ق. م. برای زیان دیده حق فسخ پیش بینی نموده است. از سوی دیگر نظام عدالت کیفری کشورمان می‌تواند با به کار بستن راهکارهایی نظیر بیان وصف مشروط از طریق ثبت قانونی در فرمهای مخصوص یا در سند ازدواج، آگاه نمودن و اطلاع رسانی وسیع در جامعه از طریق رسانه‌ها، برای پیشگیری از آن گام های مهمی رو به جلو بردارد.
کلید واژه ها :
ازدواج
فریب

تدلیس

اغفال

حقوق کیفری و ضمانت اجرای موجود

فهرست مطالب
چكیده
فصل اول: کلیات و مفاهیم
کلیات
مقدمه
بیان مسأله
سؤال‌های اصلی تحقیق عبارتند از
فرضیه‌های متناظر با سؤال‌های تحقیق عبارتند از
روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات
پیشینة تحقیق
ضرورت انجام تحقیق
اهداف تحقیق
ساختار تحقیق
مفاهیم
مفاهیم مقدماتی
معنای لغوی
معنای اصطلاحی
پیشنه تاریخی فریب در ازدواج در نظام حقوقی ایران
پیشینه تاریخی فریب در ازدواج در قوانین قبل از انقلاب
پیشینة تاریخی فریب در ازدواج در قوانین بعد از انقلاب
جایگاه بحث در حقوق مدنی، فقه و حقوق کیفری
فریب در ازدواج از منظر حقوق مدنی
تدلیس در نکاح در فقه امامیه
تعریف لغوی تدلیس
تعریف اصطلاحی تدلیس
تعریف تدلیس در نکاح و در برخی موارد مشهور فقه
اقسام تدلیس به اعتبار قلمرو
تدلیس حقوقی
شرایط تأثیر تدلیس
تدلیس کیفری
فریب در ازدواج از منظر حقوق کیفری
قانون راجع به ازدواج
قانون مجازات اسلامی
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
ضابطة تشخیص فریب
ضابطة نوعی (ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین…)
ضابطة شخصی
زمینه‌های تحقق تدلیس
زمینه‌های اجتماعی
زمینه‌های مذهبی(ضعف یا فقدان تعلقات و آموزه‌های دینی)
زمینه‌های اقتصادی
زمینه‌های روانی و شخصیتی

فصل دوم: تحلیل مبانی، آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج

مبانی جرم فریب در ازدواج
مبانی نظری راجع به جرم انگاری در زمینة فریب در ازدواج
نظر مخالفان
نظر موافقان
مبانی قانونی
آثار فریب در ازدواج
آثار حقوقی
آثار کیفری
تحلیل ارکان جرم فریب در ازدواج
رکن قانونی جرم و آثار مترتب بر آن
تفسیر مضیق نصوص جزایی ماهوی
عطف ماسبق نشدن نصوص جزایی ماهوی
رکن مادی
تحلیل عناصر رکن مادی جرم فریب در ازدواج
رفتار مجرمانه
موضوع جرم
مرتکب جرم و شخصیت وی
بزه دیده و شخصیت وی
اطراف جرم
وسیلة ارتکاب جرم
زمان و مکان ارتکاب جرم
رابطة سببیت بین مقدمات و نتیجة حاصله
مشارکت و معاونت و شروع به جرم فریب در ازدواج
مقایسة دو جرم فریب در ازدواج و کلاهبرداری
وجوه اشتراک
وجوه افتراق
رکن روانی
انگیزه
سوءنیت عام
سوء نیت خاص

فصل سوم: تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج و قواعد شکلی ناظر بر فرآیند دادرسی کیفری

تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج
مرکب و آنی بودن جرم
دادگاه صالح
صلاحیت ذاتی
صلاحیت محلی
صلاحیت شخصی
ادلة اثبات جرم
اناطه در فریب در ازدواج
مرور زمان
فصل چهارم: نتایج و پیشنهادها
نتایج و پیشنهادها
نتیجه گیری
پیشنهادها
منابع

  در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از سایت های این سایت از طریق تلگرام 24 ساعته با شماره 09214087336   جهت پشتیبانی ارتباط بگیرید

مقاله فریب در ازدواج در نظام حقوقی ایران – سیویلیکا

در این مقاله تلاش می شود تا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با گردآوری منابع از طریق مطالعه کتابخانه ای، ضمن تعریف فریب در ازدواج در فقه و حقوق و بررسی ارکان تشکیل دهنده آن به این پرسش اصلی پاسخ دهیم که قانون گذار درجمهوری اسلامی ایران چه تدبیری برای برخورد با فریب در ازدواج اندیشیده است؟ به عبارت دیگر ضمانت …
بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران – شمشک فایل

3 ا کتبر 2017 … بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: ۱۳۳۲ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۱۸۵ هدف از این پایان نامه بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران می پردازیم …
مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران …

3 ا کتبر 2017 … مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: ۸۸ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۷۱. هدف از این مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران می پردازیم …
آثار فقهی- حقوقی فریب در ازدواج

عدم صداقت هنگام انتخاب همسر که منجر به فریب طرف مقابل در ازدواج می شود، آثار و پیامدهای حقوقی ویژه ای دارد که با عنوان قانون «تخلف از شرط صفت» در قانون مدنی مطرح است. ماده 1128 ق.م. بیان می دارد: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد …
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

یکی از آنها تدلیس در نکاح است که با فریب دادن طرف عقد و انعقاد عقد ازدواج صورت می گیرد. به عبارتی جرمی مقید به … بررسی و مقایسه تدلیس در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه … تدلیس، گرچه در دوران اسلام از طریق مراودات تجاری وارد زبان عربی شد ولی در مراحل اولیه حقوق اسلامی بعنوان اصطلاح حقوقی بکار نمی رفت. تدلیس در …
Images for بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران

14 مه 2015 … از کلمه ظاهرا استفاده کردیم چرا که بنا به مشاهدات در پرونده های گوناگون در رویه قضایی ایران علاقه ای به کیفری کردن این مساله وجود ندارد. شکایت های با موضوع فریب در معامله معمولا به صدور قرار منع تعقیب می انجامد که در ادامه به دلایل ان خواهیم پرداخت. در قوانین مدنی ایران این عمل تعریف و به ان توجه کافی شده اما به منظور …
بررسی جایگاه تدلیس یا فریب در معامله در حقوق جزا – نشر عدالت

27 مه 2017 … این جرم ازجمله جرائم غیر قابل گذشت بوده ودرصورتی که فریب خورده از جرم گذشت کند دادگاه بر اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی رسیدگی کننده میتواند کند. … هنگام انتخاب همسر گفت: فریب دادن طرف مقابل قبل از ازدواج، مسئولیتهای کیفری و مدنی را متوجه مرتکب این جرم کرده و برای فریب خورده حقوقی را به وجود میآورد.
آثار حقوقی جرم فریب در ازدواج – ۸۷۱۳۲ – ۰۲۱ | گروه وکلای یاسا

25 نوامبر 2013 … قانون برای اشخاص فریب خورده در ازدواج در ابتدا امكان فسخ نكاح از طریق دعوای مدنی را فراهم ساخته است. از منظر قانون كیفری و طبق ماده 647 قانون مجازات اسلامی یكی از شرایط اساسی هر عقدی، قصد طرفین و رضای آنها است. عقد نكاح نیز از این مقوله جدا نبوده و طبق مواد 1062و 1070 قانون مدنی قصد ازدواج و رضای زوجین یكی از …
«فریب در ازدواج» چه مجازاتی دارد؟ – Tebyan – تبیان

22 ا کتبر 2017 … زمانی جرم فریب در ازدواج محقق میشود که هر یک از زوجین پیش از عقد ازدواج، طرف خود را به امور واهی فریب دهد؛ بنابراین هرگاه زوج «بعد از ازدواج» و به قصد فریب زوجه … اما قانون مدنی برای شخص فریبخورده در ازدواج نیز علاوه بر جزای کیفری مقرر در قانون مجازات اسلامی امکان فسخ نکاح را پیشبینی کرده و از این رهگذر در ماده …
فریب در ازدواج چه مجازاتی پی خواهد داشت؟ – سایت خبری تحلیلی تابناك …

30 ژانويه 2016 … به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، عقد نکاح همچون سایر عقود با توافق حداقل دو اراده محقق می شود و مانند هر عمل حقوقی دیگری دارای آثار …. اما قانون مدنی برای شخص فریب خورده در ازدواج نیز علاوه بر جزای کیفری مقرر در قانون مجازات اسلامی امکان فسخ نکاح را پیش بینی نموده است و از این رهگذر در ماده …
مجازات فریب در ازدواج – خبرگزاری میزان

17 آوريل 2013 … ماده 1128 قانون مدنی بیـان میدارد: «هرگاه در یكی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذكور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.» به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، فریب در ازدواج …
همه چيز درباره “تدليس يا فريب در ازدواج” – باشگاه خبرنگاران

3 مارس 2018 … هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به موفقیت برسانید. بخش مهم در خرید های اینترنتی اطمینان از تحویل …
بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران

8 ا کتبر 2012 … واقع شدن ازدواج از طرق فوق از دو جهت قابل بررسی است: یکی اینکه از جهت حق فسخی که ممکن است با لحاظ شرایط قانونی،برای زوج به وجود آید،و دیگری مسئولیت کیفری زوجه است که به تبع آن،تعقیب و مجازات او را در پی خواهد داشت. فسخ ازدواج از ناحیه زوج و اثر آن بر مهریه: در ماده(1128)قانون مدنی آمده:”هر گاه در یکی از …
تدلیس در ازدواج از ناحیه زوجه – پایگاه حقوقی ویج ایران

3 آگوست 2012 … بالطبع نویسنده در این بررسی به وضع قوانین در زمان خود نظر داشته و بدیهی است از آن زمان تا به امروز پیشرفت قوانین و تسهیل امور در نهاد خانواده با تحولات، … مطابق قانون مدنی ایران، ازدواج عقدی است که جنبه خصوصی در آن غلبه دارد ولی در حقوق فرانسه ازدواج رابطه ای است حقوقی که بیشتر حائز جنبه عمومی میباشد.
ازدواج در ایران و فرانسه – پايگاه حقوقی ویج ایران

مسائل حقوقی پیرامون برقراری رابطه جنسی از طریق فریب دختران با وعده ازدواج … اما باید به این نکته دقت کنیم که با توجه به اینکه حقوق ایران در این مورد موضع روشنی ندارد و رویه قضایی نیز در این مورد به سختی یافت می شود، بررسی این موضوع و … قانون مدنی ایران به صراحت در مورد وعده ازدواج و اثرات آن مقرراتی پیش بینی کرده است .
فریب دختران | خانه امن

بر مبنای ماده 438 قانون مدنی تدلیس عبارت از عملیاتی است كه زن یا مرد یا شخص ثالثی انجام داده و موجب فریب در امر ازدواج شود. ایجاد حق فسخ برای … فرد فریب خورده یا میتواند از طریق كیفری شكایت كند كه در این صورت 6 ماه الی 2 سال حبس تعیین میشود یا میتواند اقدام حقوقی كرده تقاضای حق فسخ كند. فسخ ازدواج تشریفات خاص طلاق را …
فریب در ازدواج و حق فسخ برای طرف مقابل – بیتوته

این پژوهش با هدف بیان خلأ قانونی در باب تدلیس در امر ازدواج صورت گرفته است. با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی بهدست میآید که این ماده قانونی پاسخگوی تمام موارد تدلیس در امر ازدواج نیست. چراکه تدلیس همواره بر مبنای عدم صفت مطلوب نیست، و دیگر آنکه حق فسخ به تنهایی موجب احقاق حق فرد فریب خورده نیست، ضمن اینکه در مواردی …
ناکارآمدی ماده۱۱۲۸ قانون مدنی در مورد تدلیس با رویکردی به دیدگاه امام …

گذری به دادسراها و دادگاهها و تورق پروندههای در حال بررسی نشانگر افزایش بزه فریب در ازدواج است. البته در گذشته … قانون برای اشخاص فریب خورده در ازدواج در ابتدا امکان فسخ نکاح از طریق دعوای مدنی را فراهم ساخته است. از منظر قانون کیفری و طبق ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط اساسی هر عقدی، قصد طرفین و رضای آنها است.
فریب در ازدواج و مسائل حقوقی آن – موسسه حقوقی رایان

11 فوریه 2014 … شرايط تحقق مسئوليت کيفري زوجه: فريب و تدليس در ازدواج از ناحيه زوجه،نه تنها مي تواند براي زوج حق فسخ را به وجود آورد،بلکه با احراز شرايطي،مسئوليت کيفري و نهايتا تعقيب و اعمال وي را در پي خواهد داشت. اولين قانون مدني که فريب در ازدواج را در خود پيش بيني کرد قانون راجع به ازدواج بود،که ماده(5)آن مقرر …
حقوق زنان: تدليس در ازدواج از ناحيه زوجه – موسسه خانه حقوق آریا

پس از اين مقدمه ذيلاً ضمن اشاره به حق قانوني شخص فريب خورده مبني بر امكان فسخ نكاح ازطريق طرح دعواي مدني، به بررسي اين پديده مجرمانه از منظر قانون كيفري فعلي حاكم … از نظركيفري هم فريب در ازدواج به عنوان يكي از جرايم برضد حقوق و تكاليف خانوادگي در ماده 647 قانون مجازات اسلامي جرم انگاري گرديده و براي مرتكب آن مجازات حبس …
احمد ابراهيمي فرد – فريب در ازدواج از منظر قانون مجازات اسلامي

معاونت در جرم تدلیس هم قابل طرح و هم قابل بررسی در مراجع قضایی است. پرسش این است: هر گاه تدلیس به وسیله شخص ثالثی واقع گردد؛ چنانکه، پدریا مادر پسر یا دختر ، یا واسطه ازدواج، صفاتی برخلاف واقع برای همسر یا شوهر ذکرکرده و طرف دیگر را فریب داده باشد، آیا فریب خوره حق فسخ خواهد داشت؟ قانون مدنی در این مورد ساکت است.
فریب در ازدواج ( تدلیس ) | شبکه اجتماعی حقوقدانان – ius.center

در قانون مدنی در باب نکاح، نامی از خیار تدلیس برده نشده است، ولی همانطور که پیشتر ذکر گردیده است، در فقه امامیه، تدلیس یا فریب دادن یکی از زوجین از موجبات فسخ عقد نکاح میباشد. از آنجا که حقوق ایران در بسیاری از موارد از فقه امامیه تبعیت میکند ، در این زمینه هم حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه میگوید؛ هر گاه در عقد ازدواج تدلیس  …
بررسی فقهی حقوقی تدلیس در عقد نکاح(1)

عدم صداقت هنگام انتخاب همسر که منجر به فریب طرف مقابل در ازدواج میشود، آثار و پیامدهای حقوقی ویژه ای دارد که با عنوان قانون «تخلف از شرط صفت» در قانون مدنی مطرح است. ماده 1128 ق.م. … قبل از بررسی این ماده قانونی، ابتدا برخی از پرونده های موجود در دادگاهها که موضوع آن به گونهای مرتبط با این ماده قانونی میباشد، مطرح میگردد. زیرا با …
پرتال جامع علوم انسانی – آثار فقهی، حقوقی فریب در ازدواج

فریب و تدلیس در ازدواج از ناحیه زوجه،نه تنها می تواند برای زوج حق فسخ را به وجود آورد ،بلکه با احراز شرایطی،مسئولیت کیفری و نهایتا تعقیب و اعمال مجازات وی را در پی خواهد داشت. اولین قانون مدنی که فریب در ازدواج را در خود پیش بینی کرد قانون راجع به ازدواج بود،که ماده(۵)آن مقرر می داشت:«هریک از زن و شوهری که قبل از عثد طرف خود را …
تدلیس در ازدواج از ناحیه زوجه – وکالت آنلاین

علاوه بر ضمانت اجرای مدنی تدلیس، قانونگذار در این زمینه ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر کرده است و ماده 647 قانون مجازات اسلامی در این زمینه میگوید: چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی تمکن مالی موقعیت اجتماعی شغل و سمت خاص تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها …
فریب در ازدواج – موسسه حقوقی اعظم شفائی

بررسی و تحلیل مبانی مسئولیت فقهی، حقوقی و کیفری مدلس در عقد نکاح * …. ازدواج با او نمی گردید. (حسینی، ۱۳۸۵، ۱۰۳). ۲-۲. تدليس در نکاح در مقررات مدنی و کیفری: در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه. قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی از … حق فسخ برای فریب خورده (مدلس): در قانون مدنی در باب نکاح، نامی از خیار تدليس برده.
اصل مقاله (788 K) – فقه و مبانی حقوق اسلامی

فقدان صفت خاص مورد شرط، جنبه كيفري نيز دارد و طبق ماده 647 قانون مجازات اسلامي به عنوان فريب در ازدواج و تدليس با مجازات تا دو سال حبس تعزيري رو به رو مي شود. آيا منظور قانون گذار در ماده 1128 قانون مدني هر شرط و صفت عرفي و با اهميت براي طرفين است يا مقصود شرط و صفتي است كه فقدان آن در روابط زناشويي يا زاد و ولد، اختلال …
مصاديق فسخ نكاح در شرط صفت

4 مارس 2018 … دسته: حقوق. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 88 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 71. دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق. بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران. مقدمه: برخی معتقدند که مبانی هر علمی که در بحث و مناظره در یکی از مسایل بر آنها تکیه می شود متضمن ستون و چهارچوب آن علم است.
مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران | آبادان …

تبصره: چنان چه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانهی زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد … زن (زوجه) در صورت تمکین یا داشتن عذر قانونی برای تمکین نکردن، استحقاق دریافت نفقه دارد، نپرداختن نفقه جرم است (جرم ترک انفاق) و از طریق دادخواست حقوقی هم …

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات