× بستن تبلیغات
مارس
12
2018

بهبود میرایی نوسانات با فركانس كم سیستم با استفاده از PSS

بهبود میرایی نوسانات با فركانس كم سیستم با استفاده از PSS

موضوع این پایان نامه طراحی پایدار كننده های مقاوم برای سیستم های قدرت است، به قسمی كه پایداری سیستم در محدوده وسیعی از تغییر پارامترها و تغییر شرایط نقطه كار تضمین شود
دسته بندی برق، الکترونیک، مخابرات
بازدید ها 1280
فرمت فایل doc
حجم فایل 3352 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 158

بهبود میرایی نوسانات با فركانس كم سیستم با استفاده از PSS

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه مهندسی برق

بهبود میرایی نوسانات با فركانس كم سیستم با استفاده از PSS

چكیده :
توسعه شبكه های قدرت نوسانات خود به خودی با فركانس كم را، در سیستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هایی نسبتاً كوچك و ناگهانی در شبكه باعث بوجود آمدن چنین نوساناتی در سیستم می شود. در حالت عادی این نوسانات بسرعت میرا شده و دامنه نوسانات از مقدار معینی فراتر نمی رود. اما بسته به شرایط نقطه كار و مقادیر پارامترهای سیستم ممكن است این نوسانات برای مدت طولانی ادامه یافته و در بدترین حالت دامنه آنها نیز افزایش یابد. امروزه جهت بهبود میرایی نوسانات با فركانس كم سیستم، در اغلب شبكه های قدرت پایدار كننده های سیستم قدرت (PSS) به كار گرفته می شود.
این پایدار كننده ها بر اساس مدل تك ماشین – شین بینهایتِ سیستم در یك نقطه كار مشخص طراحی می شوند. بنابراین ممكن است با تغییر پارامترها و یا تغیر نقطه كار شبكه، پایداری سیستم در نقطه كار جدید تهدید شود.موضوع این پایان نامه طراحی پایدار كننده های مقاوم برای سیستم های قدرت است، به قسمی كه پایداری سیستم در محدوده وسیعی از تغییر پارامترها و تغییر شرایط نقطه كار تضمین شود. در این راستا ابتدا به مطالعه اثر تغییر پارامترهای بر پایداری سیستم های قدرت تك ماشینه و چند ماشینه پرداخته می شود. سپس دو روش طراحی كنترل كننده های مقاوم تشریح شده، و در مسئله مورد مطالعه به كار گرفته می شوند.
سرانجام ضمن نقد و بررسی این روش ها، یك روش جدید برای طراحی PSS ارائه می شود. در این روش مسئله طراحی پایدار كننده مقاوم به مسئله پایدار كردن مجموعه ای از مدلهای سیستم در نقاط كار مختلف تبدیل می شود. این مسئله نیز به یك مسئله استاندارد بهینه سازی تبدیل شده و با استفاده از روش های برنامه ریزی غیر خطی حل می گردد. سرانجام كارایی روش فوق در طراحی پایدار كننده های مقاوم برای یك سیستم قدرت چند ماشینه در دو مسئله مختلف (اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیكی و تداخل PSS ها) تحقیق شده و برتری آن بر روش كلاسیك به اثبات می رسد.
کلمات کلیدی:

طراحی پایدار كننده های مقاوم

پایدار كننده های سیستم قدرت

بهبود میرایی نوسانات با فركانس كم سیستم

طراحی پایدار كننده های مقاوم برای سیستم های قدرت

مقدمه:
افزایش روز افزون مصرف انرژی الكتریكی، توسعه سیستم های قدرت را بدنبال داشته است بطوریكه امروزه برخی از سیستم های قدرت در جغرافیایی به وسعت یك قاره گسترده شده اند. به موازات این توسعه كه با مزایای متعددی همراه است، در شاخه دینامیك سیستم های قدرت نیز مانند سایر شاخه ها مسائل جدیدی مطرح شده است. از جمله این مسائل می توان به پدیده نوسانات با فركانس كم، تشدید زیر سنكرون (SSR)، و سقوط ولتاژ اشاره كرد.
پدیده نوسانات با فركانس كم در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در بحث پایداری دینامیكی سیستم های قدرت مورد توجه قرار می گیرد. بروز اغتشاش های مختلف در شبكه، انحراف سیستم از نقطه تعادل پایدار را به دنبال دارد، در چنین وضعیتی به شرط اینكه سنكرونیزم شبكه از دست نرود، سیستم با نوسانات فركانس كم به نقطه تعادل جدید نزدیك می شود. هنگامی كه یك ژنراتور به تنهایی كار می كند، نوسانات با فركانس كم به دلیل میرایی ذاتی به شكل نسبتاً قابل قبولی میرا می شوند.
اما كاربرد برخی از المان ها مانند تحریك كننده های سریع، با اثر دینامیك قسمت های مختلف شبكه ممكن است باعث تزریق میرایی منفی به شبكه شود، به طوریكه نوسانات فركانس كم شبكه به شكل مطلوبی میرا نشده و یا حتی از میرایی منفی برخوردار شوند. بدیهی است افزایش میرایی مودهای الكترومكانیكی سیستم در چنین وضعیتی می تواند به عنوان یك راه حل مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس پایدار كننده های سیستم قدرت (PSS) بر اساس مدل تك ماشین – شین بینهایت طراحی شده و در محدوده وسیعی به كار گرفته می شوند. از دید تئوری كنترل، پایدار كننده های فوق در واقع یك كنترل كننده كلاسیك با تقدیم فاز می باشد كه بر اساس مدل خطی سیستم در یك نقطه كار مشخص طراحی می شوند.
فهرست مطالب

استفاده از پایدار كننده های سیستم قدرت جهت بهبود میرایی نوسانات با فركانس كم سیستم

چكیده
فصل اول – مقدمه
1-1- پیشگفتار 4
1-2- رئوس مطالب 7
1-3- تاریخچه 9

فصل دوم : پایداری دینامیكی سیستم های قدرت

2-1- پایداری دینامیكی سیستم های قدرت 16
2-2- نوسانات با فركانس كم در سیستم های قدرت 17

2-3- مدلسازی سیستمهای قدرت تك ماشینه 18

2-4- طراحی پایدار كننده های سیستم قدرت (PSS) 23

2-5- مدلسازی سیستم قدرت چند ماشینه 27

فصل سوم: كنترل مقاوم

3-1-كنترل مقاوم 30

3-2- مسئله كنترل مقاوم 31

3-2-1- مدل سیستم 31
3-2-2- عدم قطعیت در مدلسازی 32
3-3- تاریخچه كنترل مقاوم 37
3-3-1- سیر پیشرفت تئوری 37

3-3-2- معرفی شاخه های كنترل مقاوم 39

3-4- طراحی كنترل كننده های مقاوم برای خانواده ای از توابع انتقال 45
3-4-1- بیان مسئله 45
3-4-2- تعاریف و مقدمات 46

3-4-4-‌‌‌تبدیل مسئله پایدارپذیری مقاوم به‌یك مسئله Nevanlinna–Pick 50

3-4-5- طراحی كنترل كننده 53

3-5- پایدار سازی مقاوم سیستم های بازه ای 55

3-5-1- مقدمه و تعاریف لازم 55
2-5-3- پایداری مقاوم سیستم های بازه ای 59
3-5-3- طراحی پایدار كننده های مقاوم مرتبه بالا 64

فصل چهارم : طراحی پایدار كننده های مقاوم برای سیستم های قدرت

4-1- طراحی پایدار كننده های مقاوم برای سیستم های قدرت 67
4-2- طراحی پایدار کننده های مقاوم به روش Nevanlinna – Pick 69
برای سیستم های قدرت تک ماشینه 69
4-2-1- مدل سیستم 69
4-2-2- طرح یک مثال 71

4-2-3 – طراحی پایدار کننده مقاوم به روش Nevanlinna – Pick 73

4-2-2- بررسی نتایج 77
4-2-5- نقدی بر مقاله 78
4-3- بررسی پایداری دینامیکی یک سیستم قدرت چند ماشینه 83
4-3-1- مدل فضای حالت سیستم های قدرت چند ماشینه 83
4-3-2- مشخصات یک سیستم چند ماشینه 86
4-3-3-طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت 90
4-3-4- پاسخ سیستم به ورودی پله 93
4-4- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت چند ماشینه 95
4-4-1- اثر تغییر پارامترهای بر پایداری دینامیکی 95
4-4-2- مدلسازی تغییر پارامترها به کمک سیستم های بازه ای 101
4-4-3-پایدارسازی مجموعه‌ای ازتوابع انتقال به کمک تکنیک‌های‌بهینه سازی 105
4-4-4- استفاده از روش Kharitonov در پایدار سازی مقاوم 106
4-4-5- استفاده از یک شرط کافی در پایدار سازی مقاوم 110
4-5- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم قدرت چندماشینه (2) 110
4-5-1- جمع بندی مطالب 110
4-5-2-طراحی پایدار کننده های‌مقاوم بر اساس مجموعه‌ای از نقاط کار 111
4-5-3- مقایسه عملکرد PSS کلاسیک با کنترل کننده های جدید 113
4-5-4- نتیجه گیری 115

فصل پنجم : استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله

5-1- استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله 121
5-2- طراحی PSS‌های مقاوم به منظور هماهنگ سازی PSS ها 122
5-2-1- تداخل PSS‌ها 122
5-2-2- بررسی مسئله تداخل PSS‌ها در یك سیستم قدرت سه ماشینه 124
5-2-3- استفاده از روش طراحی بر اساس چند نقطه كار در هماهنگ 126
انتخاب مجموعه مدلهای طراحی 127
5-2-4-‌مقایسه‌عملكرد دو نوع پایدار كننده به كمك شبیه سازی كامپیوتری 130
5-3- طراحی كنترل كننده های بهینه ( فیدبك حالت ) قابل اطمینان برای سیستم قدرت 132
5-3-1) طراحی كننده فیدبك حالت بهینه 132
تنظیم كننده های خطی 133
5-3-2-كاربرد كنترل بهینه در پایدار سازی سیستم های قدرت چند ماشینه 134
5-3-3-طراحی كنترل بهینه بر اساس مجموعه‌ای از مدلهای سیستم 136
5-3-4- پاسخ سیستم به ورودی پله 140
فصل ششم : بیان نتایج
6-1- بیان نتایج 157

  در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از سایت های این سایت از طریق تلگرام 24 ساعته با شماره 09214087336   جهت پشتیبانی ارتباط بگیرید

بهبود میرایی نوسانات با فركانس كم سیستم با استفاده از PSS

شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد به صفحه دانلود فایل(بهبود میرایی نوسانات با فركانس كم سیستم با استفاده از PSS)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{بهبود میرایی نوسانات با فركانس كم سیستم با استفاده از PSS}را دانلود خواهید کرد …
بهبود میرایی نوسانات با فرکانس کم سیستم با استفاده از PSS | مقالهها

2 مارس 2018 … دانلود پایان نامه مهندسی برق. بهبود میرایی نوسانات با فرکانس کم سیستم با استفاده از PSS. چکیده: توسعه شبکه های قدرت نوسانات خود به خودی با فرکانس کم را، در سیستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هایی نسبتاً کوچک و ناگهانی در شبکه باعث بوجود آمدن چنین نوساناتی در سیستم می شود. در حالت عادی این …
استفاده از پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS) جهت بهبود ميرايي …

توسعه شبكه هاي قدرت نوسانات خود به خودي با فركانس كم را، در سيستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هايي نسبتاً كوچك و ناگهاني در شبكه باعث بوجود آمدن چنين نوساناتي در سيستم مي شود. در حالت عادي اين نوسانات بسرعت ميرا شده و دامنه نوسانات از مقدار معيني فراتر نمي رود. اما بسته به شرايط نقطه كار و مقادير پارامترهاي سيستم ممكن …
بهبود میرایی نوسانات با فركانس كم سیستم با استفاده از PSS …

14 ژانويه 2018 … دانلود پایان نامه مهندسی برق بهبود میرایی نوسانات با فركانس كم سیستم با استفاده از PSS چكیده : توسعه شبكه های قدرت نوسانات خود به خودی با فركانس كم را، در سیستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هایی نسبتاً كوچك و ناگهانی در شبكه باعث بوجود آمدن چنین نوساناتی در سیستم می شود. در حالت عادی این نوسانات …
و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯿﺮاﯾﯽ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻮان وﭘﺎﯾﺪاري در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﻣﺎ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد …

PSS. ﯾﮑﯽ از. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮاي. ﻣﯿﺮا ﺳﺎزي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد . ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻗﺪرت ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺳﯿﮕﻨﺎل. ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺤﺮﯾﮏ،ﻋﻤﻠﮑﺮد دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻗﺪرت را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ . اﯾﻦ ﭘﺎﯾ. ﺪار ﺳﺎز ﻣﻌﻤﻮﻻ. ” از. ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺮﻋﺖ رو ﺗﻮر،ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و ﺗﻮان ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ. ژﻧﺮاﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﯿﺮا ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ. ﭘﺎﯾﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺪاري ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮐﻮﭼﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ.
ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﻧﻮﺳﺎن ﻳﻲ ﺮا ﻴﻣ ﻪﻳ ﺑﺮﭘﺎ ي ﺑﺮا ﻲ ﺧﺮوﺟ ﺪﺑﻚ ﻴ ﻛ

ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق. ، ﺳﺎل دوم، ﺷﻤﺎره ﺳﻮم، ﭘﺎﻳﻴﺰ. 90. 1. ﻃﺮاﺣ. ﻲ. ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻓ. ﻴ. ﺪﺑﻚ. ﺧﺮوﺟ. ﻲ. ﺑﺮا. ي. STATCOM. ﺑﺮﭘﺎ. ﻪﻳ. ﻴﻣ. ﺮا. ﻳﻲ. ﻧﻮﺳﺎن. ﻫﺎي. ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ. ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺑﻬﻴﻨﻪ …. اﺳــﺘﻔﺎده از. ﭘﺎﻳﺪارﺳﺎز ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت. 3. (PSS). ﺑﺮاي. ﻣﻴﺮا ﻛﺮدن. ﻧﻮﺳﺎن. ﻫﺎ. و. اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﻳﺪاري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت، ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﻓﻨـﻲ و اﻗﺘﺼـﺎدي. ﻣﻨﺎﺳﺐ. اﺳﺖ . ﻟﺬا روش ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﺑـﺮاي ﻃﺮاﺣـﻲ اﻳـﻦ. ﭘﺎﻳﺪارﺳﺎزﻫﺎ ﻣﻄﺮح. ﺷﺪه.
چكيده – دانشگاه اصفهان

در اينجا، با استفاده از روش هوشمند الگوريتم ژنتيک (GA)، پارامترهاي بهينه PSSو SVC را بدست ميآوريم و سپس طرح پيشنهادي را روي سيستم مورد نظر آزمايش مي كنيم. نتايج شبيهسازي … براي همين منظور ميتوان از کنترل کنندههاي ميرايي نوسانات قدرت FACTS، جهت فراهم کردن ميرايي مناسب مدهاي بين ناحيهاي استفاده کرد. يکي از اين …
جایابی بهینه و تنظیم پارامترهای پایدارساز سیستم قدرت(PSS) در …

20 سپتامبر 2017 … ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺳﺎﺯ ﺳﯿﺴﻨﻢ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮﺍﯼ ﻣﯿﺮﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ. ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺮﺍ ﻭ ﯾﺎ ﻣﯿﺮﺍﯼ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎ. ﺩﻭ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ: ﺍﻭﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺼﺐ PSS ﻭ ﺩﻭﻡ ﺗﻨﻈﯿﻢ. ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﯼ PSS ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯿﺮﺍﯾﯽ ﻣﻮﺩﻫﺎﯼ ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﯿﺮﺍﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯼ ﻗﺪﺭﺕ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ …
ای با استفاده از ناحیه به منظور میرا کردن نوسانات بین کنترل نیروگاه با

خالصه. میرایی نوسانات فرکانس پایین سیستم قدرت از مهم. ترین عوامل تعیین. کننده پایداری سیستم است. با توجه. به رشد فزاینده استفاده از مزارع بادی با. سطوح نفوذ باال … کنترل. کننده پیشنهادی به خوبی می تواند میرایی نوسانات بین ناحیه. ای را بهبود دهد. کل. مات کلیدی: ژنراتور القایی دو. تغذیه. ای، نوسانات بین ناحیه. ای، کنترل.
2-3-محاسبه گشتاورهای میراکننده و سنکرون کننده قبل از اعمال PSS

منظور از پایداری سیگنال کوچک در واقع قابلیت سیستم در میرا کردن نوسانات فرکانس پایین(مود مکانیکی سیستم) پس از بروز تغییرات کوچک در سیستم می باشد. … همچنین با پیشرفت ایجاد شده در تئوری کنترل و ارائه انواع روش های نوین کنترل، استفاده از روش های کنترل بهینه و انواع روشهای فازی در بهبود عملکرد PSS امروزه در بحث …
بهبود میرایی نوسانات بین ناحیه ای در سیستم چند ماشینه با …

میرایی نوسانات توان. ) POD. (. پرداخته .ایم. در این مقال. ه سعی شده با استفاده از کنترلر. UPFC POD. بهبود میرایی نوسانات توان وپایداری در یک. سیستم دوناحیه ای با. 4 … وساناتی با فرکانس خیلی پایین. درمحدوده. /2. 0. تا. 3. هرتز می شود. [2] . اگر این نوسانات به. مدت طوالنی درشبکه وجود داشته باشدومیرایی کافی. ایجاد نشود دامنه این …
ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﭼﻨﺪ ﻣﺎﺷﻴﻨﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮر

ﺑﺎ ﺳﺎ. ﻳﺮ. روش. ﻫﺎ. ي. ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺑﻪ. دﺳﺖ. آﻣﺪه. ﻧﺸﺎن از. ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﻳﺪاري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت در ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻠﻲ و ﺑﻴﻦ. ﻧﺎﺣ. ﻴﻪ. اي. دارد. واژ. ه. ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي. —. ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ، اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ ﻓﺎﺧﺘﻪ، … ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﺪارﺳﺎز ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت از ﺗﻮان، ﺳﺮﻋﺖ و. ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺐ. ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد. ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺸﺘﺎو. ر اﺿﺎﻓﻲ رﺗﻮر ﺑﺮاي ﻣﻴﺮا ﻛﺮدن ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
پایدارساز سیستم قدرت – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

نوسانات فرکانس پایین در سیستم قدرت یکی از معضلاتی است که مهندسین برق همواره با آن مواجه بودهاند و برای هر چه بیشتر میرا کردن این نوسانات، از پایدارسازهای سیستم قدرت استفاده میکنند. …. طراحی همزمان کنترل کننده TCSC و PSS به منظور بهبود پایداری دینامیکی سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعی …
مدلسازی دینامیکی و طراحی پایدارساز سیستم قدرت (PSS) به منظور میرا …

چکیده : پایدارساز سیستم قدرت(PSS) به منظور بهبود میرایی سیسم قدرت در حین اغتشاشات فرکانس پایین به سیستم تحریک افزوده میشود. برای سیستمهای قدرت با ابعاد بزرگ که شامل تعداد زیادی از ژنراتورهای متصل به هم میباشد، تنظیم پارامترهای پایدارساز سیستم قدرت، به دلیل وجود مدهای نوسانی با میرایی کم و نامناسب متعدد، …
ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﻳﺪاري در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺎ اﺳﺘ – متلب سایت

ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﻳﺪاري در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از blackout. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از pss. و. ادوات facts. ﺣﺴﻦ دﻫﻘﺎﻧﻲ. داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ. ﺗﻬﺮان. –. اﻳﺮان. واژه. ﻫﺎ. ي ﻛﻠﻴﺪي. : Blackout. ، svc …. pss. ) ﭘﺎﻳﺪاري ﺧﻮد. را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ . ﻣﺜﺎل ﻫﺎي ﻧـﻮﻋﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﻓﺮﻛـﺎﻧﺲ. ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ، و ﻳﺎ. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﭘﻴﭽﺸﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رزوﻧﺎﻧﺲ زﻳﺮ. ﺳﻨﻜﺮون ﻧﺎﺷﻲ از  …
شده با الگوریتم کننده تطبيقی منطق فازی بهينه ای با کنترل ناحيه …

ميرایی. نوسانات. فرکانس. پایين. سيستم. قدرت. از. مهم. ترین. عوامل. تعيين. کننده. پایداری. سيستم. است. با. توجه. به. افزایش. رشد. استفاده. از. مزارع. بادی …. انتقال قدرت را بهبود. می. بخشد بلکه ميرایی نوسانات سيستم. قدرت را نيز فراهم می. نماید. در ]. 7. [ ميراساز نوسانات توان. ) POD. (. به كنترل. كننده توربين بادی با كاركرد …
Tuning of power system stabilizer for small signal stability …

بنابراین آنالیز پایداری سیگنال کوچک برای تحلیل پایداری و عملکرد سیستم بسیار مهم است. stabilizers سیستم قدرت (PSS)در این سیستمهای بههمپیوسته برای میرایی نوسانات فرکانس پایین با ارائه سیگنالهای کنترل کمکی به ورودی تحریک ژنراتور مورد استفاده قرار میگیرند. در این مقاله، الگوریتم بهینهسازی تصمیمگیری جمعی …
چكيده :

استفاده از پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS) جهت بهبود ميرايي نوسانات با فركانس كم سيستم. فهرست مطالب. عنوان صفحه. چكيده. فصل اول – مقدمه. 1-1- پيشگفتار 4. 1-2- رئوس مطالب 7. 1-3- تاريخچه 9. فصل دوم : پايداري ديناميكي سيستم هاي قدرت. 2-1- پايداري ديناميكي سيستم هاي قدرت 16. 2-2- نوسانات با فركانس كم در سيستم هاي …
علی حسامی نقشبندی | استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان

علی حسامی نقشبندی، هیوا شمس (۱۳۹۶) پخش بار بهینه مقید به پایداری سیگنال کوچک با استفاده از الگوریتم ژنتیک مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز: جلد ۴۷ – شماره ۳; ۹۳۹- …. علی حسامی نقشبندی، رعنا کلاهدوزی پور، محسن موسوی (۱۳۹۴) طراحی کنترلی ناحیه گسترده به منظور بهبود میرایی نوسانات بین ناحیه ای در سیستم قدرت به روش …
بسته جامع Statcom | سرزمین دانش

اگر دامنه ولتاز خروجی برابر با ولتاژ سیستم AC باشد (V=Vo)، تبادل توان راکتیو بین کانورتر و سیستم AC، صفر است. توان راکتیو مبادله شده از رابطه زير می تواند بدست آيد. قسمت هایی از فصل اول تاثیر STATCOM در بهبود عملکرد نیروگاه های بادی. ) ژنراتور سنكرون. اين نوع ژنراتور ها داراي فركانس و ولتاژ ثابتي داشته و جريان …
دانلود رایگان پایان نامه طراحی پايدار كننده های سيستم قدرت PSS | کالج …

امروزه جهت بهبود میرایی نوسانات با فرکانس کم سیستم، در اغلب شبکه های قدرت پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) به کار گرفته می شود. این پایدار کننده ها بر اساس مدل تک ماشین – شین بینهایتِ سیستم در یک نقطه کار مشخص طراحی می شوند. بنابراین ممکن است با تغییر پارامترها و یا تغیر نقطه کار شبکه، پایداری سیستم در …
ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﯿﺴﺘﻮن ﮐﺮﻣ

از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ در ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺪرت، ﭘﺎﯾﺪاری. دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ. ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺎﯾﺪاری و ﻣﯿﺮاﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ، ﻣﯽ ﺗﻮان. از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد . ﭘﺎﯾﺪارﺳ. ﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻗﺪرت ﯾﮑﯽ از ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ. ﻧﺼﺐ ﺑﺮ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ، ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد. ﻣﯿﺮاﯾﯽ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻟﮑﺘﺮو ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻌﺪ از ﻧﺼﺐ. PSS. ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه. و ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ …
شبیه سازی ژنراتور متصل به شبکه بی نهایت به منظور کاهش نوسانات …

عنوان پروژه: شبیه سازی ژنراتور متصل به شبکه بی نهایت به منظور کاهش نوسانات فرکانس پایین به کمک الگوریتم PSO با متلب; نرم افزار مورد استفاده: متلب … شکل زیر شبیه سازی سیستم را در نرم افزار متلب نشان می دهد. شبیه … همچنین PSS بهبود یافته نسبت به بقیه حالت ها پاسخ بهتری را در میرا کردن نوسان رتور ارائه داده است.
نوسانات فرکانس پایین lfo

برای استفاده کامل از ظرفیت یک سیستم قدرت، لازم است تمهیداتی برای مقابله با اغتشاش های احتمالی در نظرگرفته شود تا سیستم قادر به حفظ پایداری خود باشد. … در این مقاله، یک روش نوین جهت طراحی کنترل کننده میرایی برای statcom با هدف بهبود نوسانات فرکانس پایین، در یک شبکه تک ماشینه متصل شده به شین بی نهایت ارائه  …
ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﺳﺎز ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻮﺟﻚ ﻓﺎزي

9 جولای 2011 … در ﺳـﻪ دﻫـﻪ اﺧﻴـﺮ،. ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت زﻳـﺎدي ﺑـﺮ روي ﻣﻴـﺮا ﻛـﺮدن ﻧﻮﺳـﺎن. ﻫـﺎي. اﻟﻜﺘﺮوﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﻬﺒـﻮد ﭘﺎﻳـﺪاري ﺳـﻴﮕﻨﺎل. ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛﻨﺘـﺮل. ﻛﻨﻨـﺪه. ﻫـﺎي ﻣﻴـﺮا. ﻛﻨﻨـﺪه. ﻛﻤﻜﻲ. 2. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ …. ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻚ ﻓﺎزي ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر. ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﺪارﺳﺎز ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻗـﺪرت ﺑـﺮاي ﻣﻴـﺮا ﻛـﺮدن. ﻧﻮﺳﺎن. ﻫﺎي ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه. اﺳﺖ . در ﭘﺎﻳﺪارﺳﺎز ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﺷـﺒﻜﻪ ﻣﻮﺟـﻚ ﻓـﺎزي. (FWN-PSS).
دانلود رایگان ترجمه مقاله طراحی مختصری از کنترل کننده TCSC و PSS …

عبارات کلیدی- بهینهسازی ازدحام ذرات، مدل فیلیپس- هفرون، پایداری سیستم قدرت، PSS، TCSC. 1. مقدمه نوسانات فرکانس پایین وقتی رخ میدهند که سیستمهای قدرت بزرگ به خطوط ارتباطی با اتصال ضعیف پیوند خورده باشند. این نوسانات ممکن است ادامه یافته و رشد کنند و در نهایت چنانچه میرایی کافی موجود نباشد، منجر به جدائی سیستم …
های قدرت بهبود پايداری ديناميکي به روش کنترل فازی در سيستم …

پايدارساز سيستم قدرت. )PSS(. مي. توان در م. راي. ي. ي نوسانات در اثر اغتشاشات کوچک عمل نمود. سيستم. های. انتقال. جريان متناوب. انعطاف. پذي. ر. )FACTS(. در س. ي. ستم. های قدرت ن. ي. ز مي. تواند در بهبود پا. ي. داری د. ي. نام. ي. کي. ا مي. راي. ي. ي نوسانات با فرکانس کم. مؤثر. باش. د.ن. کي. ي. از. عناصر. FACTS. ،. TCSC. است. که با تغ.
یک استراتژی کنترل توان برای بهبود پایداری سیستم قدرت در حضور …

SCESS. برای کنترل توان اکتیو در مبدل سمت شبکه. (GSC). استفاده شده و. SSSC. نوسانات فرکانس پایین را کاهش. می. دهد. استراتژی پیشنهادی مبتنی بر کنترل. پیش …. PSS-SSSC. هماهنگ، طراحی. کنترل کننده میراساز برای. SSSC. در حضور مزرعه. های. بادی با استفاده از سیستم استنتاج فازی مبتنی بر. شبکه تطبیقی. ( ANFIS).
انجام پروژه میراسازی نوسانات فرکانس پایین با UPFC – انجام پایاننامه …

22 ا کتبر 2016 … کاربرد UPFC در میراسازی نوسانات فرکانس پایین (دینامیکی) سیستم قدرت بوده و در واقع جایگزینی برای PSS می باشد. علت ترجیح استفاده از UPFC به … مشاهده میشود که با استفاده از UPFC، نوسانات فرکانس پایین سیستم قدرت ناشی از اغتشاشات پس از چند سیکل میرا شده است. این مقاله با عنوان A New Method …
طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم هاي قدرت – سایت تخصصی برق

3 مه 2017 … امروزه جهت بهبود ميرايي نوسانات با فركانس كم سيستم، در اغلب شبكه هاي قدرت پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS) به كار گرفته مي شود. اين پايدار كننده ها بر اساس مدل تك … اين مسئله نيز به يك مسئله استاندارد بهينه سازي تبديل شده و با استفاده از روش هاي برنامه ريزي غير خطي حل مي گردد. سرانجام كارايي روش فوق در …

      مطالب مرتبط

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات