× بستن تبلیغات
مارس
12
2018

تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

هدف از این پایان نامه تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری می باشد
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
بازدید ها 116
فرمت فایل doc
حجم فایل 195 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 258

تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق و حقوق بین الملل

تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

چکیده
موضوع حقوق بشرو توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته است.اهتمام به این موضوع تا آنجا پیش رفته است که به یکی از شاخصهای عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف بویژه جهان شوم تبدیل گردیده است.امروزه در چارچوبهای مختلف با این مسئله توجه جدی صورت گرفته و می گیرد. در بعد وسیع و فراگیر در سطح بین المللی سازمانهای مختلفی یا به صورت اصلی و ذاتی ویابه صورت فرعی و واسطه ای متولی حمایت و توسعه حقوق بشرمی باشند،که یکی از آنها دیوان بین المللی دادگستری می باشد.
با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری ، حقوق بشر تا به امروز موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مر جع قضایی بین المللی به صورت غیر مستقیم بوده است . هرچند ماده 34 اساسنامه دیوان ،تنها کشورها را مجاز به قرار گرفتن در محضر دیوان می کند؛ بنابراین نمی توان از دیوان انتظار یک دادگاه حقوق بشر را داشت.در میان حقوقدانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان وجود دارد و افزایش دعوای مرتبط با مسائل حقوق بشری نشان دهنده تمایل جامعه بین الملل برای درگیر شدن هرچه بیشتر این رکن قضایی سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشری دارد.
هرچند با نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق ،می توان فهمید که اکثریت قریب به اتفاق آراء دیوان در زمینه حقوق بشر نبوده است ،و در بررسی آراء در زمینه ترتیبات حقوق بشری حاکی از برخی ملاحظه کاری ها در پرداختن صریح به موارد نقض حقوق بشری از سوی دیوان می باشد؛ اما در هر صورت نقش برجسته و غیر قابل انکار دیوان را از طریق نظرات خود در توسعه حقوق بشر را نمی توان انکار کرد .
واژگان کلیدی :

حقوق بشر

حقوق بین الملل

سازمان ملل متحد

دیوان بین المللی دادگستری

مقدمه
توسعه حقوق بشر در درجه اول یك موضوع مربوط به حقوق داخلی است و هر كشوری در حد توان خود باید در صدد ایفای این تكلیف باشد. تكامل جامعه جهانی نیز آنرا از حمایت بین‌المللی خود برخوردار نموده است. بطوریكه امروز وجهه بین‌المللی آن بر وجهه داخلی آن غلبه كرده است و حقوق بشر در بعد بین‌المللی پس از گذشت بیش از شصت سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از اهمیت واولویت درجه یك در سیاست بین الملل برخوردار گردیده؛( )به گونه ای كه گفته می‌شود حقوق بشر از جایگاه درجه دوم (low politics) در سیاست بین الملل به جایگاه درجه یك(High Politics) ارتقا یافته است.
آنچه جالب توجه می‌باشد آنست كه توجه بین‌المللی به توسعه حقوق بشر در سالهای اخیر منحصر در گرو علایق گروه خاصی نبوده است. سازمان های بین‌المللی از جمله سازمان ملل، اتحادیه های تجاری، سازمان‌های بازرگانی، جوامع حرفه‌ای، گروههای طالب رفرم سیاسی، دستجات قومی، محلی، زبانی و مذهبی و سایر اقشار جوامع، هر یك به نوبه خود حقوق بشر و توسعه آنرا از دیدگاههای خاص خویش و بر اساس منافع مورد نظر گروه خود، مورد توجه قرار داده اند.
اما این نكته را نیز نمی بایست از نظر دور داشت كه با وجود علایق و منافع گوناگون در این زمینه، این مفهوم مورد پذیرش قرار گرفته كه بواسطه ارزشهای مشترك انسانی، علی رغم تمامی تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، زبانی، نژادی و… روندی همگرا در خصوص توسعه حقوق بشر و ارتقای استانداردهای مربوط به آن، در سطح جامعه بشری ایجاد گردیده است.این اقبال عمومی را شاید بتوان به عوامل چندی نسبت داد؛ تبعات زیانبار دو جنگ جهانی، اقدامات و نسل‌كشی‌های نازیها، عملكرد حكومتهای توتالیتر فاشیستی اروپایی، شدت گرفتن پدیده‌های بیگانه ستیزی، نژاد پرستی و… و نهایتاً رواج این طرز تفكر كه دولتها از عمده علل ایجاد و ادامه جنگ بوده‌اند، همه و همه سبب گردید تا حمایت عمومی جهانی از مفهوم حقوق بشر، بواسطه درك عمیق این مطلب كه در صورت عدم احترام به آن، چه فجایعی انتظار بشریت را خواهد كشید، گسترش بی‌سابقه‌ای یابد.
رشد سریع و پشتیبانی گسترده از حقوق بشر بویژه در قرن بیستم وعلی الخصوص در اواخر این قرن و اوایل قرن بیست ویكم، این پرسش را پیش می‌آورد كه چه سازمانها یا نهادهایی در افزایش توجه جهانی به مسأله حقوق بشر در این دوره نقش مؤثری بازی كرده‌اند؟در این میان سازمان ملل به عنوان نهادی كه هدف غایی آن حفظ صلح و امنیت و توسعه حقوق بشر است، بواسطه تهیه و تنظیم قواعد بین‌المللی حقوق بشر نقش عمیقی را در این روند بازی می‌كند.در نگاهی كلی، همانطوری كه ذكر شد از مهمترین مقاصد تشكیل این سازمان در سال 1945، دفاع و توسعه حقوق بشررا می توان نام برد. من باب اثبات این سخن می‌توان از مواد 1، بند ب ماده 13، 76،68،62،56،55 منشور ملل متحد یاد كرد كه ایمان به حقوق بنیادین بشر، ترویج و تشویق احترام جهانی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و رعایت آنها برای توسعه همكاریهای بین‌المللی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و كمك در جهت شناخت حقوق بشر برای همه، بالا بردن سطح زندگی انسانها، توسعه اقتصادی و اجتماعی وایجاد اشتغال را از عمده اهداف این سازمان نام می‌برد.
فهرست مطالب
مقدمه
هدف پژوهش
روش پژوهش
ساماندهی پژوهش
بخش اول- کلیات

فصل اول- حقوق بشر

مبحث اول-تعریف حقوق بشر

مبحث دوم-تاریخچه توسعه و حمایت از حقوق بشر

گفتار اول- حمایت و توسعه حقوق بشر قبل از میلاد
گفتار دوم- حمایت و توسعه حقوق بشر تا قرن بیستم میلادی

گفتار سوم- حمایت و توسعه حقوق بشر از قرن بیست به بعد

مبحث سوم-تحولات مفهومی حقوق بشر
مبحث چهارم-منابع حقوق بشر

گفتار اول-اسناد بین المللی حقوق بشر

بند اول-جریان تنظیم اسناد حقوق بشر
بند دوم-طبقه بندی اسناد حقوق بشر
الف) اسناد عام وخاص حمایت از حقوق بشر
1.اسناد عام
2.اسناد خاص
ب) اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر
ج)اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آورحقوق بشر

بند سوم-پذیرش اسناد حقوق بشر

گفتار دوم-عرف بعنوان منبع حقوق بشر

مبحث پنجم-توسعه حقوق بشر وابعاد این توسعه

گفتار اول-توسعه حقوق بشر در قلمرو مکانی
گفتار دوم-توسعه حقوق بشر در قلمرو زمانی

فصل دوم: دیوان بین‌المللی دادگستری

مبحث اول-معرفی و تاریخچه تشكیل دیوان بین‌المللی دادگستری

مبحث دوم-ساختار سازمانی دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار اول-هیئت عمومی دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار دوم-مجمع دولت‌های عضو
گفتار سوم-دبیر خانه
گفتار چهارم-قضات دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار پنجم-قضات ویژه

مبحث سوم-صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار اول-صلاحیت ترافعی
بند اول-مبنای صلاحیت دیوان (مجاری رضایت دولتها)
الف) قرارداد خاص (رضایت قبلی)
ب)اعلام رضایت از طریق صدورسند
ج) شرط اختیاری قضاوت اجباری
1- اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان
1-1) شروط لازم برای صحت اعلامیه و شروط قابل درج در اعلامیه
1-1-1)شرط صحت
2-1-1) شرط زمانی
3-1-1) شرط عمل متقابل
4-1-1) شرط صلاحیت محكمه
5-1-1) شرط استفاده از سایر روش‌های حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات
6-1-1) شرط معاهدات چند جانبه
7-1-1) شرط عدم شناسایی
8-1-1) شرط جنگ
9-1-1) شرط اختلاف بین كشورهای مشترك المنافع
10-1-1) شرط «عطف به ماسبق نشدن»
11-1-1) شرط ویژه
2) گنجاندن صلاحیت اجباری در معاهدات وكنوانسیونها

بند دوم-نهادهای صلاحیتدار برای ارجاع دعاوی به دیوان بین‌المللی دادگستری

الف) كشورهای عضو سازمان ملل متحد
ب) كشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد كه اساسنامه دیوان را قبول كرده اند
ج) كشورهایی كه اساسنامه را قبول نكرده‌اند
د) سازمان‌های بین‌المللی واشخاص خصوصی
گفتار دوم-صلاحیت مشورتی
مبحث چهارم-آئین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار اول-طرح دعوا
بند اول- طرح دعوی از طریق مصالحه
بند دوم- طرح دعوا از طریق شكایت یك جانبه
گفتار دوم -مرحله رسیدگی
بند اول-رسیدگی كتبی
الف) بررسی شكلی و ایراد به صلاحیت دیوان
ب ) بررسی ماهوی
بند دوم-رسیدگی شفاهی
گفتار سوم-احكام دیوان
گفتارچهارم-تفسیر آراء دیوان
گفتار پنجم-اعاده دادرسی
گفتار ششم-آئین دادرسی آراء مشورتی
مبحث پنجم-ضمانت اجراء احكام دیوان
گفتار اول-ضمانت اجراء آراء ترافعی دیوان
بند اول-نقش شورای امنیت در اجرای احكام دیوان
الف) توصیه نامه
ب) اقدامات
بند دوم-مجمع عمومی سازمان ملل متحد
بند سوم-دكترین خودیاری
الف) مقابله به مثل
ب) اقدامات تلافی جویانه
بند چهارم-نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجرای احكام دیوان
گفتار دوم-ضمانت اجرای آراء مشورتی دیوان
بند اول-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق درج در معاهدات واساسنامه سازمان های بین‌المللی
بند دوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق تفسیرمنشور ملل متحد
بند سوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق اعمال آئین دادرسی ترافعی
بند چهارم-تضمین آراء مشورتی توسط ارگانهای درخواست كننده رأی مشورتی
گفتار سوم-ضمانت اجرای قراهای موقت دیوان
بند اول-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق شورای امنیت
بند دوم-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق اقتدارات خود دیوان

فصل دوم – بررسی آراء ترافعی

مبحث اول- حقوق بنیادین وحیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)

گفتار اول- قضیه كانال كورفو
بند اول – شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار دوم- قضیه بارسلوناتراكشن
بند اول- شرح تازیخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان

گفتار سوم- قضیه راجع به گروگانگیری و اشغال سفارت آمریكا در تهران

بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار چهارم- قضیه فعالیت های نظامی وشبه نظامی در نیكاراگوئه وعلیه آن كشور
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار پنجم- قضیه مربوط به درخواست اعمال و اجرای كنوانسیون جلوگیری ومجازات جرم ژ ژنوسید
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- برر سی رأی دیوان
گفتار ششم- قضیه مشروعیت استفاده از زور
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار هفتم- قضیه مربوط به قرار بازداشت مورخ 11 آوریل 2000
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار پنجم- قضیه كنگو – اوگاندا
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت
گفتار اول- قضیه تیمور شرقی
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
مبحث سوم- حقوق محیط زیست
گفتار اول- قضیه كانال كورفو (بررسی رأی دیوان ازبعد حقوق محیط زیست)
مبحث چهارم- حمایت دیپلماتیك
گفتار اول- قضیه بارسلونا تركشن (بررسی رأی دیوان از بعد حمایت دیپلماتیک)
گفتار دوم- قضیه برادران لاگراند
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار سوم- قضیه اونا و سایر اتباع مكزیكی
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان

فصل سوم- بررسی آراء مشورتی

مبحث اول- حقوق بنیادین و حیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)
گفتار اول- حق شرط بر كنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‏كشی (ژنو ساید)
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار دوم- مشروعیت استفاده یا تهدیدبه استفاده ازسلاح‏های هسته‏ای(درخواست شده تو سط م مجمع عمومی سازمان ملل)
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار سوم- قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار مسائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت
گفتار اول- آثار حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامبیا (آفریقای جنوب‏غربی)
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار دوم- قضیه صحرای باختری
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار سوم- آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین(بررسی رأی دیوا دیوان ازبعدحق تعیین سرنوشت)
مبحث سوم- حقوق محیط زیست
گفتار اول- مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح‏های هسته‏ای
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
نتیجه
منابع

  در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از سایت های این سایت از طریق تلگرام 24 ساعته با شماره 09214087336   جهت پشتیبانی ارتباط بگیرید

تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم با سلام،محصول دانلودی +{{تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری و بررسی کامل هدایت میشوید هدف از این …
نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل

دیوان بینالمللی دادگستری با اتخاذ روشی همچون نظام حقوقی کامنلو؛ برای رویهی قضایی اهمیت یبیش از یک منبع فرعی قائل است و در صورت ضرورت در اصلاح و ایجاد قواعد … لذا در خودمحدودسازی تفاوتی بین نظریات مشورتی و آرا ترافعی وجود ندارد، و دیوان چه در جایگاه قاضی یا مشاور قرار گیرد باید براساس قواعد حقوقی لازمالاجرا حکم صادر …
نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعهء حقوق بشر – حقوق خصوصی

به علاوه در نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق اکثریت قریب به اتفاق آراء مشورتی دیوان نیز در مورد حقوق بشر نبوده است. گرچه درمیان حقوقدانان، گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان همچنان وجود دارد، ولی این کار فقط در صورت اصلاح اساسنامه ممکن است. در این مقاله رویه ی قضائی دیوان به اجمال مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار گرفته است.
تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری – p9d.ir

2 ژانويه 2018 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 195 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 258. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق و حقوق بین الملل. تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری. چکیده. موضوع حقوق بشرو توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته است. اهتمام به این موضوع …
اصل مقاله – مجله حقوقی بین المللی

گابچیکو. و . ناگیماروس. 2. اولین. قضی. ه مطروحه در ديوان. بین. الملل. ی دادگستری. راجع به. توسعه. پايدار. بود. اين مقاله، ضمن بررسی اين قضیه،. به تحلیل سه. جنب …. یس وقت ديوان. ،. قاضی. ويرامانتری. ن. :ک. محمدرضا. ضیايی بی. گدلی و. ديگران؛. آراء و نظريات مشورتی ديوان بین. المللی دادگستری. ، جلد دوم، انتشارات دانشگاه عالمه.
نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر – پایگاه مجلات …

محمود جلالی ; مجله: حقوق خصوصی ; بهار و تابستان 1382 – شماره 3 ;
شورای امنیت و امکان کنترل اعتبار قطعنامه های آن توسط دیوان بین …

سؤال این است که آیا دیوان بینالمللی دادگستری صلاحیت بررسی مشروعیت. قطعنامه های شورای امنیت را دارد؟ Page 3. شورای امنیت و امکان کنترل اعتبار… . برای پاسخ به این سؤال سه مسأله باید مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد، که. عبارتند ….. رأی مشورتی دیوان و فراهم ساختن امکان درخواست آرای مشورتی از سوی ملل متحد و. تفوق و …
آئين هاي دادرسي بين المللي – Ghavanin.com : Iran Law Database …

اين مقاله به ترتيب آيين هاي مطروحه در ديوان بين المللي دادگستري، ركن حل اختلافات سازمان تجارت جهاني، دادگاه بين الملي حقوق دريا و محاكم كيفري بين المللي (دادگاه كيفري ….. لذا آييني مشابه آيين ترافعي ايجاد شده است كه اين فكر را تداعي مي كند كه نظر مشورتي ديوان ذاتاً داراي ويژگي الزامي است؛ چيزي كه دولتها هرگز مورد اعتراض قرار …
تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت …

19 آوريل 2017 … از نظر حقوقی آرای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری الزام آور نمی باشد، چنانکه دیوان در رای ۳۰ مارس ۱۹۵۰ خود، چنین می گوید : ” جواب دادن (به تقاضای رای ….. باتوجه به تجزیه و تحلیل حقوقی بعمل آمده از ساخت دیوار حایل در سرزمین های اشغالی فلسطین توسط اسرائیل، دیوان در بند ماقبل آخر نظر خود- بند ۱۶۲- نتیجه گیری …
آدرس جدید http://www.internationallaw.ir – حل و فصل دعاوي بين المللي و …

مراجع متعددی برای حل و فصل دعاوی در عرصه بین الملل وجود دارند که با توجه به اساسنامه و فلسفه وجودی آنها موضوع و حیطه صلاحیت هر یک متفاوت است. از جمله این مراجع می توان از دیوان بین المللی دادگستریICJ – دادگاه کیفری بین المللی ICC- دیوان بین المللی حقوق دریاها ITLOS- دیوان دائمی داوری PCA نام برد . در این عرصه مراجع …
حلّ و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق …

ایجاد گردیده و برخلاف دیوان بین المللی دادگستری که نهادی بین المللی و بین الدولی در لاهه است، ایکسید ماهیتی دوگانه دارد؛ چرا که از یک طرف از سوی دولتها به وجود آمده است … داوری، تسلیم و ارجاع اختلاف به داوری، سازمان و ترکیب دیوان داوری، قانون قابل اعمال و مسئله رأی داور و رویّه قضایی دیوانهای داوریِ مرکز مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
خلاصه کتاب تحول در نظریه های روابط بین الملل، حمیرا مشیرزاده – کلوب

6 مارس 2017 … خلاصه کتاب تحول در نظریه های روابط بین الملل، حمیرا مشیرزاده شامل 39 صفحه pdf مناسب جمع بندی و آمادگی امتحان پایان ترم شامل مباحث زیر می باشد. مقدمه: تكثر نظری در روابط بین الملل فصل اول: لیبرالیسم فصل دوم: واقع گرایی و تحولات آن فصل سوم : مکتبانگلیسی فصل چهارم: نظریه نظام جهانی فصل پنجم: نظریه …
حقوق بین الملل در دنیای امروز

نکته حائز اهمیتی که علت اصلی ایجاد دیوان بینالمللی حقوق دریاها گردید و کمتر بدان پرداخته شده، این است که گرچه دیوان بینالمللی دادگستری دارای سابقه و تجربیات مفیدی در زمینه دعاوی دریایی بود، لکن طبق اساسنامه آن، فقط دولتها و سازمانهای بینالمللی که طرفین دعوا باشند حق ارجاع دعاوی خود اعم از ترافعی و مشورتی را به دیوان دارند …
نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر – بانک پروژه آراز

3 مه 2017 … با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری ، حقوق بشر تا به امروز موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مر جع قضایی بین المللی به صورت غیر مستقیم بوده است . هرچند ماده … مبحث اول-معرفی و تاریخچه تشکیل دیوان بینالمللی دادگستری … بند سوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق اعمال آئین دادرسی ترافعی
فایل تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدیدهموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری_خوش امدید.امیدوارم بهره…
خرید آنلاین تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی …

8 ژانويه 2018 … ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم. با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید.
فایل تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شویدبا سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین…
خرید آنلاین تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی …

1 فوریه 2018 … امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید. کاربران گرامی توجه فرمایید که خرید از فروشگاه فایل …
دانلود فایل کامل تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی …

17 فوریه 2018 … شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد اینک شما با جستجوی ((تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری- شده اید. توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک …
خرید فایل( تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی …

16 فوریه 2018 … لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید. کاربران گرامی توجه فرمایید که خرید از فروشگاه فایل مارکت بصورت آنلاین و دانلود …
دانلود تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

دانلود تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری -کامل و جامع. دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید نام محصول دانلودی: تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی …
دانلود (تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری)

امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید به صفحه دانلود فایل(تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری}را دانلود خواهید کرد هدف از این پایان …
کاملترین فایل تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی …

1 فوریه 2018 … بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به موفقیت برسانید. بخش مهم در خرید های …
برترین پکیج تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی …

17 فوریه 2018 … ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری_خوش امدید. امیدوارم بهره کافی را از تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری ببرید هدف از این پایان نامه تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان …
دیوان بینالمللی دادگستری – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

دیوان بینالمللی دادگستری معروف به دادگاه جهانی رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد است که مقر آن در کاخ صلح شهر لاهه در کشور هلند واقع شدهاست. رسیدگی به اختلافات قانونی میان کشورها به این دادگاه ارجاع میشوند و همچنین ارائه نظر مشورتی در پاسخ به سوالات حقوقی سازمانهای بینالمللی، آژانسهای تخصصی سازمان ملل و مجمع عمومی ملل …
برترین فایل تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی …

دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید عنوان محصول دانلودی:تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری)) را در ادامه مطلب ببینید هدف از این پایان نامه تجزیه و تحلیل …
کاملترین فایل تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی …

16 فوریه 2018 … سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. به صفحه دانلود فایل(تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری}را دانلود خواهید کرد. هدف از این پایان نامه تجزیه و تحلیل …
حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی – ثبت – حقوق بشر

در مقاله حاضر گزیده آراء ایشان در نقد مبانی حقوق بشر در غرب و تبیین مفاهیم حقوق انسان ها در اسلام مطرح شده است. اینک با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم. …. با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری، تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادی از دعاو ی مطرح شده در این مرجع قضایی بین المللی بوده است. با این حال در مفهوم امرو زین حقوق …
وکالت آنلاین – حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و …

ایجاد گردیده و برخلاف دیوان بین المللی دادگستری که نهادی بین المللی و بین الدولی در لاهه است، ایکسید ماهیتی دوگانه دارد؛ چرا که از یک طرف از سوی دولتها به وجود آمده است … داوری، تسلیم و ارجاع اختلاف به داوری، سازمان و ترکیب دیوان داوری، قانون قابل اعمال و مسئله رأی داور و رویّه قضایی دیوانهای داوریِ مرکز مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
دانلود تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

24 دسامبر 2017 … ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیممحقق گرامی،شما با جستجوی تجزیه و تحلیل آرا ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری وارد این صفحه شده اید محصول…

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات