× بستن تبلیغات
مارس
12
2018

سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP

سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP

هدف از این پایان نامه سنجش آمادگی سازمان آب استان یزد برای پیاده سازی ERP می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 87
فرمت فایل doc
حجم فایل 312 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 155

سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP

(مطالعه موردی:شركت آب منطقه ای استان یزد)

*آپدیت رایگان :

ضمیمه شدن پرسشنامه سنجش آمادگی سازمان بمنظور پیاده سازی ERP

چکیده

سالیان متمادی است كه برنامه های كاربردی مورد استفاده در سازمان به صورت مجزا و جزیره ای ارائه می شود كه این برنامه ها هیچ ارتباطی با یكدیگر ندارند و بطور مستقل وظایف خود را انجام می دهند.امروزه با توسعه سازمان ها و ضرروت های ایجاد شده در زمینه دقت، صحت و دسترسی تمامی افراد در كلیه سطوح سازمان به اطلاعاتی یكپارچه استفاده از سیستمی جامع و كامل كه تمامی این خصوصیات را بطور یكجا فراهم سازد امری اجتناب ناپذیر است. در این زمینه با كمك پدیده ای به نام ERP می توان به این مهم نائل گردید.
اما ERP چیست؟ (Enterprise Resource Planning) یا برنامه ریزی منابع سازمان سعی دارد تا عملكرد همه واحدهای شركت را در یك سیستم كامپیوتری یكپارچه نموده و نیازهای مختلف خاص هر واحد را پاسخ گوید. ERP از طریق یك پایگاه داده واحد انجام می شود، لذا واحدهای مختلف می توانند اطلاعات را ساده تر به اشتراك گذاشته و با هم ارتباط برقرار سازند. در صورتی كه شركت های ارائه كننده، نرم افزار را به درستی نصب كنند مزایای متعددی را برای سازمان به همراه خواهد داشت كه به نكات ذیل می توان اشاره نمود :
– كاهش هزینه ها
– افزایش بهره وری در سازمان
– افزایش بازده سرمایه گذاری
– افزایش قابلیت رقابت پذیری
– دسترسی سریع به اطلاعات جامع و فاقد تناقص
– تسریع در گردش موجودی و نقدینگی
– كاهش سرمایه راكد
– بهبود كیفیت در تمام امور
– كاهش زمان و دوباره كاری و …
نرم افزارهای ERP از ماژول های گوناگون (مالی، منابع انسانی، تولید، فروش، خرید و …) تشكیل شده است. اغلب نرم افزارهای ERP آنقدر منعطف هستند كه شركت های خریدار قادرند تعدادی از ماژولهای مورد نیاز یا همه آنها را نصب كنند . به عنوان مثال شركت خریدار قادر است فقط ماژول های منابع انسانی و مالی را از این بسته نرم افزاری، خریداری، نصب و مورد استفاده قرار دهد. ذكر این نكته ضروری است كه ERP به مثابه ستون فقرات اطلاعاتی سازمان از نظر بانك های اطلاعاتی و فرآیندهای سازمانی محسوب شده و به منزله نرم افزاری برای پشتیبانی فرآیندهای داخلی سازمان می باشد.در این پروژه سعی بر این بوده است تا با تجزیه و تحلیل های دقیق و بررسی ابعاد گوناگون سازمان، میزان آمادگی سازمان را جهت بكارگیری سیستم ERP برآورد نماید، در پایان نیز با ارائه پیشنهادات و راهكارهایی سازمان را در اجرا و استفاده صحیح این سیستم یاری می نماید.

کلمات کلیدی:

اجرای ERP

برنامه ریزی منابع سازمان

اجرای سیستم های ERP در سازمانهای دولتی

امکان سنجی پیاده سازی سیستم های ERP در سازمانهای دولتی

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۱- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………… ۷

۲-۱- ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………. ۸

۳-۱- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۹

۴-۱- فرض های اساسی تحقیق………………………………………………………………………………….. ۱۰

۵-۱- واژگان کلیدی………………………………………………………………………………………………… ۱۱

فصل دوم : ادبیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

بخش اول :

۱-۲- معرفی و ویژگی ها………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۱-۱-۲-سیر تکاملی ERP………………………………………………………………………………………….

2-1-2-معرفی جامع ERP…………………………………………………………………………………………

3-1-2- ERP از دیدگاه مدیریتی………………………………………………………………………………… ۲۴

۴-۱-۲- تفاوت بین ERP یک بانک اطلاعات مرکزی………………………………………………………. ۲۶

۵-۱-۲- ERP در ایران…………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۶-۱-۲- مراحل بهره برداری از یک راه حل ERP……………………………………………………………

7-1-2- بررسی هزینه ها و امکان سنجی ERP……………………………………………………………….

8-1-2- استقرار پلکانی ERP راهی برای کاهش هزینه……………………………………………………… ۳۳

۹-۱-۲- مهندسی مجدد ( BPR) و تفاوت آن با ERP………………………………………………………

10-1-2- مهندسی مجدد مبتنی بر فناوری……………………………………………………………………… ۴۰

۱۱-۱-۲- مختصری از MRPII, MRP (از زیر سیستمهای erp)…………………………………………..

12-1-2-ERPII……………………………………………………………………………………………………..

14-1-2- تفاوت ERPII, ERP…………………………………………………………………………………..

15-1-2- ERP, MIS……………………………………………………………………………………………….

16-1-2- عوامل مؤثر در پیروزی و شکست پروژه های ERP…………………………………………….

17-1-2- انواع روشهای پیاده سازی ERP از لحاظ وسعت فعالیت……………………………………… ۶۴

۱۸-۱-۲- مباحث انسانی در پیاده سازی پروژه های ERP (نقش نیروی انسانی در انجام پروژه)… ۶۵

۱۹-۱-۲- اجزای تشکیل دهنده ی سیستم های ERP………………………………………………………..

20-1-2- امنیت در سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی……………………………………………….. ۶۹

۲۱-۱-۲- مزایا و معایب بکارگیری ERP……………………………………………………………………….

22-1-2- چرا سازمان به ERP نیاز دارد؟ (لزوم پیاده سازی)……………………………………………… ۷۴

۲۳-۱-۲- گزینه های پیاده سازی ERP …………………………………………………………………………

24-1-2- معرفی دو عرضه کنندة عمده نرم افزار Oracle , SAP /EPR…………………………………

بخش دوم :

۲-۲- معرفی شرکت آب منطقه ای استان یزد…………………………………………………………………. ۸۱

۱-۲-۲- معرفی سازمان…………………………………………………………………………………………….. ۸۱

فصل سوم : روش تحقیق

۱-۳- کلیات روش تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۸۶

۲-۳- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

۳-۳- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….. ۹۷

۴-۳- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۹۷

۵-۳- نمونة آماری…………………………………………………………………………………………………… ۹۸

۶-۳- روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………….. ۹۸

۷-۳- روش سنجش روایی………………………………………………………………………………………… ۹۹

۸-۳- روش سنجش پایایی………………………………………………………………………………………… ۹۹

۹-۳- روش تحلیل آماری داده ها جهت آزمون فرضیه ها………………………………………………….. ۹۹

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

۱-۴- کلیات…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

۲-۴- نمودارها و جداول آماری………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

۳-۴- آزمون فرض سؤالات پرسشنامه…………………………………………………………………………… ۱۲۳

۴-۴- آزمون فرض گروههای مختلف سؤالات پرسشنامه…………………………………………………… ۱۳۵

۱-۴-۴- حمایت مدیران……………………………………………………………………………………………. ۱۳۵

۲-۴-۴- ظرفیت تغییر پذیری……………………………………………………………………………………… ۱۳۶

۳-۴-۴- وجود زیر ساخت های مناسب………………………………………………………………………… ۱۳۷

۴-۴-۴- برگزاری دوره های آموزشی…………………………………………………………………………… ۱۳۸

۵-۴-۴- بکارگیری افراد بصورت تیم های کاری……………………………………………………………… ۱۳۹

۶-۴-۴- قدرت پیشبینی و برنامه ریزی سازمان……………………………………………………………….. ۱۴۰

۷-۴-۴- استفاده کارآمداز گروه مشاوران……………………………………………………………………….. ۱۴۱

۸-۴-۴- بهره وری مناسب مهندسان حوزه فن آوری اطلاعات……………………………………………. ۱۴۲

۵-۴- پایایی و روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………….. ۱۴۳

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۵

۲-۵- نتیجه گیری همراه با پیشنهادات …………………………………………………………………………. ۱۴۶

۳-۵- پیشنهادات جهت انتخاب نرم افزار مناسب…………………………………………………………….. ۱۴۸

۴-۵- تیم پروژه………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۹

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۰

  در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از سایت های این سایت از طریق تلگرام 24 ساعته با شماره 09214087336   جهت پشتیبانی ارتباط بگیرید

بررسي آمادگي سازماني جهت پياده سازي سيستم ERP بر مبناي مدل 7S …

)ERP( اشاره نمود )ماركاس 4)SRM( و سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان 3روابط با تأمين كنندگان. ، 2005(.7و همكاران، 2000؛ … مدل 7S مكينزي و چارچوب ارزيابي آمادگي سازماني استقرار سيستم برنامه ريزي منابع سازمان ارايه. شده است. ….. مي رود، بهره گيري از اين ابزار براي سنجش آمادگي سازمان جهت پياده سازي سيستم برنامه ريزي منابع.
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺬﻳﺮﺵ ( ) ﺭﻳﺰﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳ

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﻭﺷﻲ. ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ. ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻫﺮ ﻳـﻚ ﺍﺯ. ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺭﻳﺰﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﻣﻲ . ﮔﺮﺩﺩ. ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﭘﻴﺎﺩﻩ. ﺳﺎﺯﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺭﻳﺰﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﻚ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ. ﺭﻭﺩ، ﺑ. ﻬـﺮﻩ. ﮔﻴـﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﺍﺑـﺰﺍﺭ ﺑـﺮﺍﻱ. ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺎﺩﻩ. ﺳﺎﺯﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺭﻳﺰﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺿـﺮﻭﺭﻱ …
ERP ﺳﺎزي ﭘﻴﺎده ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ آﻣﺎدﮔﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺑ

ERP. و ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن ﺣﻔﻆ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ. ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ،. ﻻزم. اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﺗﺨﺎذ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ، ا. ز آﻣﺎدﮔﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي. ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي. ﻣﻮﻓﻖ. ERP. اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ. ﺷﻮد . در اﻳﻦ …… اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ دارا. ي. ﻳ و. ﮋﮔ. ﻲ. ﺗﻜﺮار ﭘﺬ. ﺮﻳ. ي. ﻫﺴﺖ. ﺎ ﺧﻳ. ﺮﻴ .]22[. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ رواﻳﻲ. اﺑﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ. از ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه. ERP. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ اﻳﻦ اﻓﺮاد، اﺑﺰار …
ERP | ارزیابی امادگی سازمان برای پذیرش سیستم برنامه ریزی منابع …

30 دسامبر 2014 … طی انجام مطالعات ارزیابی آمادگی، پیش نیازهای لازم برای اجرای موفق پروژه تعیین شده و آمادگی سازمان برای پیاده سازی سیستم سنجیده می شود. آمادگی سازمان از ابعاد مدیریتی و سازمانی، فنی، نیروی انسانی و زیرساختاری قابل بررسی و سنجش است. در صورتیکه سازمان از جهاتی آمادگی لازم را برای پذیرش سیستم نداشته …
مقاله ارائه مدلی جامع برای ارزیابی آمادگی سازمان در پذیرش سیستم …

مطالعه تجارب پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (Enterprise Resource Planning) حاکی از آن است که یكی از علل مهم شكست در استقرار و بهره برداری از این سیستم ها، عدم ارزیابی آمادگی سازمان برای پذیرش ERP است. از این رو، محققین بسیاری با تكیه بر جنبه های داخلی و خارجی سازمان به ارائه مدل هایی برای ارزیابی آمادگی …
اجرای سیستمهای ERP در سازمان,پروپوزال امکان سنجی پیاده سازی ERP …

18 ژانويه 2018 … Home » اجرای سیستمهای ERP در سازمان,پروپوزال امکان سنجی پیاده سازی ERP در سازمان,پروپوزال سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP,پیاده سازی erp در سازمان, پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی,سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP, متدولوژی های پیاده سازی erp,مراحل پیاده سازی erp – پروپوزال سنجش …
Images for سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP

17 فوریه 2018 … بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید با سلام،محصول دانلودی +{{سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP و بررسی کامل هدایت میشوید هدف از این پایان نامه سنجش آمادگی سازمان آب استان …
سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP

بر این اساس به منظور جلوگیری ازو مهمتر از آن حفظ سازمان در برابر BPM اتلاف منابع ارزشمند در پیادهسازیمخاطرات احتمالی پیاده سازی این سیستم، لازم است قبل از هر اقدامی، ازآمادگی سازمان برای پیاده سازی موفق آن اطمینان یافت. هدف اصلی پژوهشحاضر، ارائه چارچوبی جهت ارزیابی میزان آمادگی سازمان ها برای پیاده سازی PM موفقشناسایی،  …
چارچوب سنجش میزان آمادگی پیاده سازی سیستم BPM درشرکت برق …

بررسی پروژه های شکستخورده پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی، بیانگر این واقعیت است که اصلیترین دلیل عدم موفقیت ERP های خارجی در ایران عدم آمادگی سازمانی برای پذیرش این سیستم ها میباشد. لذا با پروژه آمادگی سنجی برنامه ریزی منابع سازمان “ERP Readiness” (سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی سیستم …
امکان سنجی پیاده سازی ERP (برنامه ریزی منابع سازمانی) | اندیش پرداز …

ارزﯾﺎﺑﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن. اﻣﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮدي. 1. 1. اداره. ﮐﻞ. ﺛﺒﺖ اﺣﻮال اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس. ،. Amin_Mahmoudy@yahoo.com. ﭼﮑﯿﺪه. ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر وﻗﺖ ﮔﯿﺮ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ،ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ و آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﻧﯿﺰ. ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش و اﺟﺮاي ﻣﻮﺛﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ. ERP. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺑﺮ دارد. [4].
ICeLeT2010 Persian Template – اداره کل ثبت احوال استان فارس

در این پژوهش به منظور تهیۀ مدلی برای سنجش میزان آمادگی سازمان برای پیادهسازی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار، پس از مطالعۀ گسترده ادبیات موضوع، مهمترین عوامل حیاتی موفقیت این حوزه استخراج گردید. این عوامل در پرسشنامهای برای 83 نفر از خبرگان موضوع ارسال شد که پس از جمع آوری اطلاعات این پرسشنامه از 64 خبره، 36 شاخص …
سنجش میزان آمادگی سازمان برای تداوم عملیات ها مطابق با استاندارد جهانی …

هزینه پیاده س ازي فرایند مدیریت دانش ش ده و به تبع آن، موفقیت پیاده سازي برنامه هاي مدیریت. دانش را افزایش میدهد. در این مقاله به منظور رفع دغدغه هاي ذکر شده ) ارزیابي آمادگي سازمان جهت پذیرش مدیریت. دانش( یک سیستم پشتیبان تصمیم شامل معیارها و زیرمعیارهاي سنجش آمادگي استقرار مدیریت. دانش س ازماني ارائه ش ده است …
ارائه یک سیستم پشتیبان تصمیم فازي به منظور سنجش آمادگي سازمان …

ERP. ﺭﺍ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ. ﮔﺮﺍﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ، ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻱ ﺭﺍ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ. ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ. ERP. ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﻱ ﺑﺎ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻛﻠﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ. ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ . ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ، ﻭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻱ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮﺡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ]2[ . ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ. ERP. ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺟﻬﺖ. ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﺎ …
Paper Title

24 فوریه 2018 … دسته: مدیریت. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 117 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 38. دانلود پروپوزال پایان نامه رشته مدیریت. سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP. ( مطالعه موردی: شرکت آب منطقه ای استان یزد). چکیده. سالیان متمادی است که برنامه های کاربردی مورد استفاده در سازمان به صورت مجزا و جزیره ای ارائه می شود …
پروپوزال سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP | font – p9d.ir

1 مارس 2018 … دسته: مدیریت. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 24 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 6. دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت. سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP. (مطالعه موردی: شرکت آب منطقه ای استان یزد). پرسشنامه سنجش آمادگی سازمان بمنظور پیاده سازی ERP. بسمه تعالی. پرسشنامه ای را که مشاهده می نمایید، …
پرسشنامه سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP | آبادان دانلود – p9d.ir

اویرایش شده ارائه الگویی جهت ارزیابی آمادگی استقرار سیستم برنامهریزی منابع سازمان (ERP) با استفاده از فرایند تحلیل شبکهای فازی (FANP) (مطالعه موردی: شرکت فاوانفت) … اویرایش شده سنجش تاثیر مهندسی مجدد فرایندها بر مزایای پیادهسازی سیستم برنامهریزی منابع سازمان …
برنامه ریزی منابع سازمان – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

ﺳﻨﺠﺶ آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي ﺷﺮوع. ERP. ▫. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻠﯿﺪي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ در ﭼﻬﺎر ﭼﻮب. EFQM. ▫. درﺟﻪ ﺑﻠﻮغ ﻓﺮآﯾﻨﺪي. ﺳﺎزﻣﺎن. -1. ﻋﺪم ﺑﻠﻮغ. -2. ﺗﮑﺮار. ﭘﺬﯾﺮي. -3. ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ. ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه. – 4. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ. -5. ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺴﺘﻤﺮ و. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ. درﺟﻪ ﺑﻠﻮغ. ﻓﺮآﯾﻨﺪي. زﻣﺎن. ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﭘﻴﺎﺩﻩ. ﺳﺎﺯﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺭﻳﺰﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ. ۳۰ ﻭ ۲۹-. ﺁﺑﺎﻥ. -۱۳۸۶. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ.
ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺣﻤﻴﺪ ﺍﺧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻱ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﭼﺎﻟﺶ ﺷﺮ

آمادگی داده ها. 2. اطلاعات خروجی مورد نیاز. 3. معیارها و استانداردهای دسترسی به اطلاعات. 4. آمادگی کارمندان سازمان برای تغییر. مشکلات در پیاده سازی های هوش تجاری در سازمان های بزرگ شامل مشکلات کاربران کسب و کار سازمان و منابع اطلاعاتی است. سنجش و ارزیابی آمادگی سازمان برای استقرار هوش تجاری نه تنها برخی از این مشکلات را کاهش  …
ارزیابی آمادگی سازمان ها برای استقرار هوش تجاری – مقاله ERP , مقاله …

اگر بخواهیم، تمام هزینه های پیاده سازی ERP را در نظر بگیریم شامل موارد زیر است: هزینه آماده سازی سازمان. بسیاری از سازمان ها، جهت سنجش میزان آمادگی سازمان خود برای استقرار ERP، یک پروژه ارزیابی آمادگی سازمان (ERP Readyness) را انجام می دهند تا ضمن شناسایی ریسک ها ی استقرار ERP قبل از اجرا، سازمان خود را برای ورود ERP آماده  …
قیمت ERP در بازار – شرکت آتراویژن

از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ. اﺳﺘﻔﺎده. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و. ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي. ERP. ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ. ﺷﻮد. (. ﻳﺎﺳـﻴﻦ،. )2009. ﻛﻪ ﻟﺰوم ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد. ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي و آﻣﺎدﮔﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮش اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن. ﻣﻲ. دﻫﺪ. در . ….. ﻗﻬﺮﻣﺎن ﭘﺮوژه، ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻋﻤ. ﻠﻜﺮد، ﭘﺮوﺳ. ﺔ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ، ﺑﺮﻧﺎﻣ. ﺔ. ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﻣـ. ﺆ. ﺛﺮ، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ. رﻳﺴﻚ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺒﻞ از ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺠﺪد و ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪي. ﻧﺮم. اﻓﺰار. ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻬﺒـﻮد ﻛﻴﻔﻴـﺖ.
اصل مقاله (528 K) – دانشگاه تهران

آنها راهکارهای مختلفی برای تحقق این هدف در پیش میگیرند مانند برنامهریزی استراتژیک، تعیین چشمانداز و اهداف، بازمهندسی فرایندهای سازمان، پیادهسازی راهکار نرمافزاری مانند ERP، ساختاردهی مجدد به سازمان و … … ۳) K: دانش در خصوص چگونگی تغییر(Knowledge): سومین عامل در مدل ارزیابی آمادگی کارکنان در خصوص تغییر، دانش است.
موفقیت تغییر در سازمان خود را تضمین کنید – مدیریت تغییر – مدل …

درج فاکتورهای کلیدی پیاده سازی ERP بعنوان نیازمندیهای سازمان در RFP محقق تا چه حد احتمال موفقیت پروژه ERP در سازمان ایدرو را افزایش می دهد؟ … الوانچی در تحقیق حاضر به بررسی علل عدم تمایل شرکتهای تولیدی ایران به پیاده سازی این سیستمها پرداخته و میزان آمادگی این شرکتها برای پیاده سازی موفق ERP مورد سنجش قرار داده است.
شناسایی فاکتورهای کلیدی موفقیت در پیاده سازی ERP به منظور تهیه …

ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت (مورد کاوی: شرکت ایران خودرو دیزل). چکیده. سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی یک بسته نرم افزاری با کاربرد بسیار وسیع است که همه عملکردهای سازمان را در یک سیستم منفرد، یکپارچه می کند. به منظور پیاده کردن موفقیت آمیز یک پروژه ERP[i] در سازمان  …
پایان نامه ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس …

نکته مهم این است که پیاده. سازی موفقیت آمیز سیستم. های اطالعاتی از جملاه. ERP. و. بهره. مندی از اجزای آن از جمله. CRM. در سازمان بسیار مشکل اسات. در. واقاع پاروژه. هاای تکنولاوژی. اطالعات در زمره پرژه. های پر ریسک قرار می. گیرند و تا زمانیکه توجیه الزم برای اجری آن و آمادگی. های. مرتبط با آن وجود ندارد سازمان. ها نباید خود را درگیر آن کنند.
ارائه دهنده و CRM ERP بررسی ابعاد مشترک سیستم

7, 9, اسکندری،حسام, 1387, عمید ، امین, ارائه ی مدلی جهت بررسی میزان آمادگی سازمانها در به کارگیری فناوری RFID برای بهبود فرآیند مدیریت زنجیره تامین, 686 … 23, 29, پرویزی،محمد, 1388, رضائیان،علی, بررسی اثرات عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)با توجه به مدل Ngal در شرکت چینی کرد, 829.
مدیریت فناوری و اطلاعات – دانشگاه شهید بهشتی

بخش اول: سيستم هاي اطلاعاتي (IS) و فناوري اطلاعات (IT) در سازمان …. در اين سمينار ضمن توضيح و تبيين مديريت دانش، نقش و اهميت آن در فعاليت هاي مهم يك شركت، و همچنين چگونگي استفاده از فناوري اطلاعات (IT) براي پياده سازي سيستم هاي مديريت دانش، ….. اهميت سنجش آمادگي الكترونيكي شركتها براي استقرار تجارت الكترونيكي.
مديريت دانش

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ، ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﯼ، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺍﺭﺷﺪ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ… (ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ، ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺩﻭﻟﺖ، ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻗﺒﺎ ﺍﺳﺖ). ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۰۸ ﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﮓ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻧﺶ ﺩﺭ. ﺯﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺎﺩﻫ ﺴﺎﺯﯼ ERP ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ ﺩﺭ ﭘﯿﺎﺩﻫ ﺴﺎﺯﯼ ERP ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺧﻄﺎ ﺩﺭ ﭘﯿﺎﺩﻫ ﺴﺎﺯﯼ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ. ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ …
راهکار ها ی پیاده سازی ای. آر. پی در صنایع پایین دستی … – سیویلیکا

پس از انجام پروژه طراحی نظام ارتباط با مشتریان مپنا در سال های 91 و 92 و انتخاب SAP CRM به عنوان تکنولوژی پشتیبان نظام طراحی شده، شرکت مپنا تصمیم بر اجرای پروژه امکان سنجی پیاده سازی SAP CRM با هدف سنجش میزان آمادگی سازمان و برنامه ریزی برای پروژه پیاده سازی گرفت. این پروژه فروردین ماه سال 93 آغاز شد و تا پایان …
پروژه SAP CRM مپنا – مرکز راهکارهای فراگیر سیستمی رافسیس

ﺳﺎزﻣﺎن. ﺻﻮرت. ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل. دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ. ﺑﻪ. ﻣﺪﻟﯽ. ﺑﺮاي. ﺑﺮرﺳﯽ. ﻫﺎي. اﻟﺰاﻣـﺎت. ﭘﯿـﺎده. ﺳـﺎزي. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ERP. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺪﯾﻦ. ﻣﻨﻈﻮر. ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت. ﻣﻄﺮح ﺷﺪه،. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ. اﺎﯾ. ﻣﮑﺎن. ﺳﻨﺠﯽ. ﻓﻨﯽ،. اﻗﺘﺼﺎدي،. ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ. ﺑـﺮاي. ارزﯾـﺎﺑﯽ. آﻣـﺎدﮔﯽ. ﺳﺎزﻣﺎن. اﻧﺘﺨﺎب. ﮔﺮدﯾﺪ. و. ﺑﻪ. ﺻﻮرت. ﺗﻮأم. در. ﯾﮏ. ﻣﺪل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و. ﻗﺎ. ﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ. ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. و. اﯾﻦ. ﻣﺪل. در. داﻧﺸﮕﺎه آزاد. اﺳﻼﻣﯽ. ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﻪ. ﺻﻮرت اﺟﺮاﯾﯽ.

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات