× بستن تبلیغات
مارس
12
2018

سهم الشرکه در شرکت های تعاونی

سهم الشرکه در شرکت های تعاونی

هدف از این پایان نامه برسی انتقال و شرایط سهم الشرکه در شرکت های تعاونی در نظام حقوقی ایران می باشد
دسته بندی حقوق
بازدید ها 106
فرمت فایل doc
حجم فایل 91 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 123

سهم الشرکه در شرکت های تعاونی

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

انتقال و شرایط سهم الشرکه در شرکت های تعاونی در نظام حقوقی ایران

چکیده :
انتقال سهم الشركه ممكن است به صورت قراردادی یا غیر قراردادی واقع شود، انتقال قراردادی سهم الشركه، همانند سایر عقود و قراردادها با دخالت دو اراده و توافق آنها صورت می‏گیرد و انتقال قهری یا غیر قراردادی سهم الشركه، به حكم قانون واقع می‏شود و اراده سهامدار و رضایت او نقشی در انتقال ندارد. از مقایسه انتقال سهم الشرکه با عقود و قراردادهای مشابه این نتیجه به دست می آید که انتقال سهم الشرکه را نمی توان بیع یا نوعی تبدیل تعهد و یا انتقال دین و طلب دانست. ماهیت پیچیده انتقال سهم الشرکه، سبب می گردد که قالب های حقوقی مذکور، برای توصیف انتقال، کارایی مناسبی نداشته باشد به نحوی که تنها بعضی آثار انتقال سهم الشرکه را می توان در قالب های مزبور قرار داد.در شرکت های تعاونی، انتقال سهم الشرکه به اعضاء و غیر اعضاء واجد شرایط، مجاز است، لکن این عمل حقوقی موکول به موافقت هیأت مدیره شرکت تعاونی می باشد.
موضوع انتقال در قرارداد واگذاری سهم الشرکه، عبارت است از جنبه های مادی و غیر مادی سهم الشرکه که شامل حقوق و تعهدات صاحب سهم الشرکه می گردد.
انتقال سهم الشرکه که به وسیله قانون و اساسنامه شرکت تعیین می شود، دارای آثار حقوقی متعددی است، اهم این آثار در روابط انتقال دهنده، منتقل الیه و شرکت ظاهر می شود؛ تکالیف انتقال دهنده به تسلیم اوراق سهم الشرکه و اسناد انتقال و اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشرکه و متقابلاً پرداخت قیمت سهم الشرکه و اقساط پرداخت نشده ناشی از خرید سهم الشرکه توسط منتقل الیه و ثبت انتقال در دفاتر شرکت تعاونی و الحاق منتقل الیه به شرکت از جمله این آثار می باشد.
کلید واژگان :

سهم الشركه

شرکت تعاونی

انتقال قهری سهم الشركه

ماهیت حقوقی سهم الشركه

انتقال قراردادی (اختیاری) سهم الشركه

الف) بیان مساله
هر پژوهشی مسبوق به وجود سوالی است و هدف از پژوهش، یافتن پاسخ مناسب و عملی برای پرسش مطروحه است. بنابراین، پژوهشگر ابتدا باید به صورت علمی سوال خود را مطرح و حدود و ثغور آن را مشخص كند والا، نیل به مقصود مشكل خواهد بود. در مورد موضوع حاضر یعنی شرایط و آثار انتقال سهم الشركه شركتهای تعاونی لازم است ابتدا به بیان مسئله، پرسش و فرضیات تحقیق، اهداف و سوابق آن بپردازیم و سپس، اهمیت و روش کار و نهایتاً سامان دهی تحقیق را بیان نمائیم.شرکت تعاونی، سازمانی است مرکب از گروهی از اشخاص که به تشابه نیازهای یکدیگر پی برده و به سبب رشد فکری به این باور رسیده اند که از راه اتحاد و همکاری با دیگران و کار دسته جمعی می توانند بهتر و موثرتر از تلاش انفرادی در رفع نیازهای مشترک و بهبود وضع مادی و اجتماعی خویش موفق گردند. شرکت تعاونی یک موسسه اقتصادی است که به وسیله اعضای سازمان یافته تشکیل شده و توسط ایشان اداره میشود و به تدارک یا فروش کالا و خدمات اعضای خود با قیمت تمام شده اقدام می کند و یا میتوان گفت که شرکت تعاونی، شرکتی است خود مختار و مستقل، مرکب از اشخاصی که داوطلبانه با یکدیگر متحد شده تا نیازهای اقتصادی و اجتماعی خود را از راه فعالیت های دسته جمعی و با کنترل دموکراسی بر طرف نمایند، شرکتهای تعاونی سعی می کنند تا از طریق همکاری با تعاونی های محلی، ناحیه ای ، ملی و بین المللی در فدراسیون ها، اتحادیه ها و دیگر فعالیت های دسته جمعی بتوانند نیازمندی های اعضای خود را به نحو موثری تامین کنند.
قانون بخش تعاونی با مقرر داشتن اینکه شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند (ر.ک ماده2 قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران ) به ذکر مراحل تاسیس و ایجاد شرکت تعاونی می پردازد ولی تعریفی برای آن ارائه نمی دهد. اینک با التفات براینکه قانون بخش تعاونی اهدافی را برای تعاونی ها تعیین می کند، (ر.ک ماده 1 قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران) قانون اساسی تعاونی ها را به تولیدی و توزیعی تقسیم می نماید، و شرکتهای تعاونی برای تامین منافع مادی و بهبود وضع اجتماعی اعضاء و بر اساس توحید مساعی و همکاری آنها تشکیل می شود. می توان در تعریف شرکت تعاونی چنین گفت: “شرکت تعاونی شرکتی است که برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی، به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء، از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها، با رعایت مقررات قانون مزبور تشکیل می شود. (ر.ک بند3 اصل44 قانون اساسی)
سهم الشركه یكی از اقلام دارائیهای جدید است كه امروزه بخش عمده ای از دارایی اشخاص را تشكیل می دهد و نقش مهمی درگردش ثروت در جامعه ایفا می كند. پیدایش سهام، مسبوق به تحولات اقتصادی و صنعتی است كه در قرون اخیر رخ داده و تحولاتی را در زمینه مفهوم ثروت پدید آورده است. آنچه بر ارزش و اعتبار سهام افزوده و آن را به عنصر مهمی برای گردش ثروت در جامعه تبدیل نموده است، قابلیت نقل و انتقال آن است. انتقال سهام آزادانه صورت می گیرد و غالباً، از نظر شركت مهم نیست كه چه كسی صاحب سهم الشركه است، به همین دلیل ورود و خروج اشخاص به شركت تحت كنترل قرار نمی گیرد. البته این امر زمانی محقق شد كه بسیاری از ضوابط و قواعد حقوق سنتی در خصوص شركتهای مدنی و دكترین تراست تعدیل شد و با پذیرش شخصیت حقوقی و پذیرش مسئولیت محدود برای سهامداران زمینه نقل و انتقال آزادانه سهام ایجاد شد.
امروزه نقل و انتقال سهام به صورت یك فعالیت مستمر در زندگی حقوقی اشخاص جایگاه ویژه ای كسب نموده و مسائل حقوقی نسبتا جدیدی را ایجاد نموده است، لذا انتقال سهام، از دیدگاه حقوق اموال، حقوق شركتها و حقوق قراردادها یك موضوع نسبتاً جدید و قابل توجه است. علیهذا، بررسی جنبه های حقوقی انتقال سهام، در مطالعات و بررسی های حقوقی اهمیت خاصی می یابد. بنابراین سوال اصلی قابل طرح در این تحقیق، این است که انتقال سهم الشرکه در نظام حقوقی قراردادها، حقوق اموال و حقوق شرکتها به چه طریقی انجام می پذیرد؟
ماهیت حقوقی سهم الشركه در حقوق اموال و حقوق شرکتها چیست و از چه منبعی سرچشمه می گیرد؟سرمایه در شركتهای تعاونی به قطعات سهم الشركه تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهم الشركه آنها می‏باشد. حداقل سرمایه لازم و طرق سرمایه‏گذاری در این شركت‏ها از سوی قانونگذار مقرر شده است.
در حقوق ایران، سهام بر روی برگه ‏های قابل معامله ای كه ورقه سهم الشركه نامیده می‏شود انعكاس می‏یابد، صدور اوراق مزبور سبب می‏گردد كه سهم الشركه صرف نظر از مبنا و ماهیت حقوقی آن به عنوان مالی كه از بعضی جهات (چگونگی نقل و انتقال، نحوة توقیف، قابلیت نرخ گذاری….) شبیه اموال مادی است در قلمرو حقوق اموال مورد بررسی قرار گیرد: بنابراین سهم الشركه دارای دو جنبه است: جنبه مادی آن (ورقه سهم الشركه) سهم الشركه را به اموال مادی نزدیك می‏كند و جنبه غیرمادی آن (حقوق، مزایا و تعهدات ناشی از سهم الشركه) سهم الشركه را در ردیف سایر حقوق و تعهدات قرار می‏دهد تلفیق این دو جنبه كه هر یك احكام حقوقی خاصی دارد سبب گردیده است كه سهم الشركه یك پدیده حقوقی جدیدی تلقی گردد كه بررسی و تحلیل جنبه ‏های حقوقی آن در چارچوب حقوق كلاسیك نمی‏گنجد. سهم الشركه همانند سایر اموال و حقوق مالی به صورت قراردادی و قهری قابل انتقال است انتقال قراردادی سهم الشركه مانند سایر عقود و قراردادها تحت شرایط عمومی معاملات (ماده 190 ق.م) و بعضی شرایط اختصاصی واقع می‏شود. قابلیت انتقال سهام در حقوق ایران یك وصف ذاتی و اساسی تلقی می‏شود فلذا، به هیچ طریق نمی‏توان سهام را مطلقاً غیرقابل انتقال نمود معذلك، نقل و انتقال سهم الشركه شركتهای تعاونی ممكن است به موجب قانون یا اساسنامه شركت محدود شود.
درخصوص سهم الشركه در شرکتهای تعاونی می توان گفت: سهم الشركه واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می‌شود. درخصوص ماهیت حقوقی انتقال سهم الشركه در شرکت تعاونی باید گفت، سهم الشركه از عقود مالی است و همچنان كه در ماده 24 لایحه اصلاحی قانون تجارت تصریح گردیده است، سهم به طریق قراردادی قابل انتقال است. بر اساس مفاد ماده 39 لایحه اصلاحی قانون تجارت سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملك دارنده آن شناخته می شود، مگر خلاف آن ثابت گردد. در ماده 40 همین قانون آمده است انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وكیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مذبور امضاء كند. برابر ماده 41 لایحه اصلاحی قانون تجارت در شركتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شركت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.
سهم الشركه در شركت های تعاونی از نوع با نام است. انتقال سهم الشركه در شرکت تعاونی اعم از انتقال قهری و قراردادی است. در انتقال قراردادی با رضایت سایر شرکا شریک مزبور سهم الشركه خود را به شخص دیگری بر اساس مندرجات و تشریفات اساسنامه منتقل می کند و در انتقال قهری که بر اساس فوت یا حجر شریک مزبور اتفاق می افتد سهم الشركه به فرد دیگری اعم از وراث منتقل می گردد که در انتقال قهری عضویت وارث یا فرد جدید اعم از اینکه عضو سابق بوده باشد یعنی جز شرکای قبلی بوده یا عضو جدید باشد باید با رضایت سایر شرکا باشد. پس در انتقال قهری نیز مانند انتقال قراردادی هیچگونه جبری برای پذیرفتن عضو جدید نمی باشد و در فرض مثال اگر شریکی فوت کند در صورت عدم رضایت سایر شرکا وارث وی نمی تواند بعنوان سهامدار جدید وارد شرکت گردد و در این صورت سهم الشركه وی در بین اعضا سابق به فروش می رسد بنابراین رکن اصلی در انتقال سهم الشركه شرکت تعاونی، اعم از اینکه انتقال قراردادی یا قهری باشد، رضایت سایر شرکا می باشد.
“فهرست مطالب”
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول : مقدمه……………………………………………………………………………………………………………2
الف – بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………..3
ب – پرسش های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..6
ج – فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….7
ح – اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..7
د – سوابق تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….8
ز – اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………..10
ن – جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق……………………………………………………………………………………..10
و – روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………10
ه – پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..11
ی – سامان دهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..11

فصل دوم : شرایط انتقال سهم الشرکه در شرکت های تعاونی………………………………………………12

مبحث اول : انتقال سهم الشركه در شركت های تعاونی……………………………………………………….16
گفتار اول : انتقال قراردادی (اختیاری) سهم الشركه……………………………………………………………………..20
گفتار دوم : انتقال قهری سهم الشركه…………………………………………………………………………………………22
مبحث دوم : شرایط عمومی انتقال سهم الشركه در شركت های تعاونی………………………………….25
مبحث سوم : شرایط اختصاصی انتقال سهم الشركه در شركت های تعاونی ……………………………27
مبحث چهارم : عوض انتقال سهم الشركه در شركت های تعاونی………………………………………….29
گفتار اول : سهم الشركه و جنبه مادی آن……………………………………………………………………………………29
گفتار دوم : جنبه غیر مادی سهم الشركه……………………………………………………………………………………..31
گفتار سوم : قیمت سهم الشركه…………………………………………………………………………………………………32
گفتار چهارم : انتقال حقوق و مزایای ناشی از سهم الشركه……………………………………………………………33
مبحث پنجم : عضویت در شرکت تعاونی………………………………………………………………………….39
گفتار اول : عضو شرکت تعاونی……………………………………………………………………………………………….39
گفتار دوم : خروج از عضویت شرکت تعاونی…………………………………………………………………………… 40
گفتار سوم : مرجع تصمیم گیری اخراج عضو……………………………………………………………………………..43
گفتار چهارم : اخراج عضو به علت ترك عضویت……………………………………………………………………..43
مبحث ششم : مقایسه قرارداد انتقال سهم الشركه با عقود و قراردادهای مشابه………………………….44

فصل سوم : آثار انتقال سهم الشركه در شرکت‏های تعاونی…………………………………………………..52

مبحث اول : آثار انتقال سهم الشركه نسبت به انتقال دهنده و منتقل الیه…………………………………..53
گفتار اوّل : وظایف و تكالیف انتقال دهنده…………………………………………………………………………………53
بند اول : تسلیم اوراق سهم الشركه و اسناد انتقال………………………………………………………………………. 54
بند دوم : اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشركه………………………………………………………………54
گفتار دوم : وظایف و تكالیف منتقل الیه…………………………………………………………………………………….58
بند اول : تادیه قیمت سهم الشركه……………………………………………………………………………………………..58
بند دوم : پرداخت اقساط راجع به تعهدات ناشی از سهم الشركه…………………………………………………..59
مبحث دوم : انتقال مالكیت سهم الشركه در شركت های تعاونی……………………………………………59
گفتار اول : حدود و قلمرو مالكیت سهم الشركه………………………………………………………………………….60
گفتار دوم : انتقال تعهدات ناشی از سهم الشركه………………………………………………………………………….61
گفتار سوم : انتقال قسمتی از سرمایه شركت………………………………………………………………………………62
مبحث سوم: آثار انتقال سهم الشركه نسبت به اشخاص ثالث………………………………………………..64
مبحث چهارم : آثار انتقال سهم الشركه نسبت به شركت های تعاونی……………………………………..66
گفتار اول : ثبت انتقال در دفاتر شركت………………………………………………………………………………………67
گفتار دوم : الحاق منتقل الیه به شركت……………………………………………………………………………………….68
مبحث پنجم : ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات انتقال سهم الشركه در شرکت های تعاونی…………………………………………………………………………………………………………………………71
فصل چهارم : نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..72
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….73
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………77
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………….78
الف – کتب……………………………………………………………………………………………………………………………78
ب- مجموعه قوانین………………………………………………………………………………………………………………..79
ج- مقالات و رساله ها…………………………………………………………………………………………………………….80

  در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از سایت های این سایت از طریق تلگرام 24 ساعته با شماره 09214087336   جهت پشتیبانی ارتباط بگیرید

اصول ثبت شرکت های تعاونی – ثبتیکال

به موجب ماده 1 قانون شرکت های تعاونی، شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدود به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای یک یا … مسکن ، بیمه محصولات و حیوانات ، قبول نمایندگی موسسات و کارخانجات وابسته به فعالیت های مذکور در فوق، خرید سهم الشرکه شرکت های مشابه و امثال منظورهای مذکور.
سهم الشرکه شرکت با مسوولیت محدود و شرایط انتقال آن

_پس از طی نمودن مراحل فوق،اصل سند رسمی یا تصویر برابر اصل شده،همراه با اصل صورتجلسه و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی شریک جدید(منتقل الیه) به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد. نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود. بسمه تعالی نام شرکت…………………………………. شماره ثبت …………….. ………… و …
نحوه ی تشکیل و اداره ی شرکت تعاونی – ثبت شرکت فکر برتر

شرکت تعاونی وام و اعتبار شرکت تعاونی نمایندگی کارخانه ها و موسسات تولیدات صنعتی و کشاورزی به این ترتیب طبق مقررات جاری هفت نوع شرکت تعاونی قابل تشکیل است و ضمناَ قانون انواع آن را منحصر به موضوعات مزبور نکرده و تاسیس شرکت تعاونی را در ” امثال منظورهای مذکور ” و حتی ” خرید سهم الشرکه شرکت های مشابه ” تجویز …
ماهیت حقوقی سهم الشرکه – ثبت شرکت کیا ثبت

ماهیت حقوقی سهم الشرکه گفته شد در ازای آوردن حصه به شرکت، شریک دارای حقی می شود که در شرکتهای اشخاص به سهم الشرکه از آن یاد می شود. سهم الشرکه، برخلاف سهم در شرکتهای سهامی، در ورقه ای که بیانگر آن باشد، درج نمی شود. این امر به این دلیل است که در شرکت های اشخاص، اصل غیر قبل انتقال بودن سهم الشرکه، به هیچ شریکی اجازه  …
نحوه ی ورود و خروج اعضاء در شرکت های تعاونی – ثبت شرکت ویونا

10 جولای 2016 … همچنین در بند 1 ماده 1 قانون شرکت های تعاونی عضو را چنین تعریف می کند: « در شرکت ها و اتحادیه های تعاونی هر صاحب سهم اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد» عضو شرکت یا اتحادیه نامیده می شود. با توجه به موارد ذکر شده در مواد مذکور چنین به نظر می رسد که به غیر از اشخاص حقیقی واشخاص حقوقی غیر دولتی، …
نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود – کارا ثبت

آورده ای که در شرکت های با مسئولیت محدود معرف میزان سرمایه گذاری و شرکت هر شریک در کل سرمایه شرکت است ، سهم الشرکه نامیده می شود. چنانچه هر یک از شرکا مایل به انتقال سهم الشرکه خود باشند باید این تصمیم قبلاَ به تصویب صاحبان حداقل سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند صورت گیرد. به عبارت دیگر چنانچه …
نقل و انتقال سهام شرکت و چگونگی واگذاری | ثبت شرکت و برند آفریقا

14 فوریه 2017 … -واگذاری سهامی در شرکت با مسئولیت محدود؛. ماده ۱۰۲ ق.ت. مقرر می دارد که هر گونه نقل و انتقال سهم الشرکه منوط به ثبت رسمی دفترخانه می باشد که جهت این امر دفترخانه اسناد رسمی، به ۲ استعلام از اداره دارایی و اداره ثبت شرکتها نیاز دارد. مدارک مورد نیاز برای نقل و انتقال سهام شرکت. -اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی …
روش اقدام جهت تهیه پاسخ استعلامات توسط متصدی دفتر … – مشاهده جزئیات

الف- مرحله ثبت شركتهای با مسئولیت محدود- تضامنی- نسبی و مؤسسات كه كل سرمایه یا قسمتی از سرمایه شركت سهم الشركه كه شریكی یا شركائی از طرف مراجع قانونی و ثبتی … بخش دوم- گردش كار د رثبت شركتها و گواهی بازداشتی یا عدم بازداشتی غیر از تاسیس شركتهای سهامی و تعاونی و مؤسسات غیر تجارتی كه خود مبحث جدا گانه ای را  …
tejarat.ppt

7- شرکت تعاونی. شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسوولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهم آنهاست . شرکتهای سهامی بردو نوعند: الف – شرکت سهامی خاص. ب – شرکت سهامی عام … مسوولیت تضامنی شرکاء; غیر قابل انتقال بودن سهم الشرکه; تصریح به شرکت تضامنی بودن شرکت در نام شرکت. شرکتی است که درآن …
مسئولیت هر شریک در شرکت بامسئولیت محدود | ثبت نیک

مثلاَ شرکتی که بین 5 نفر از شرکاء با سرمایه پانصد هزار ریال تشکیل می شود ممکن است اولی دویست هزار ریال و دومی یک صد هزار ریال و سومی هشتاد هزار ریال و چهارمی و پنجمی هر یک شصت هزار ریال سهم الشرکه آن ها باشد. توجه داشته باشید که فقط در شرکت های سهامی و تعاونی است که سرمایه شرکاء به صورت قطعاتی به نام سهم در می آید .
تعاونی بایگانی – ثبت برند و ثبت شرکت گلستان

تعریف شرکت و مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود – خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود – اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود – روش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود – یادآوریهای مهم قبل از تکمیل مدارک شرکت – سهم الشرکه و مسائل مربوط به نقل و انتقال – محاسن و معایب شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت های …
حق تمبر سرمایه – حسابدار برتر

مطابق ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم حق تمبر سرمایه شامل سهام و سهم الشرکه کلیه شرکت های ایرانی موضع قانون تجارت به استثنای شرکت های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. ضمناً برابر تبصره ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم حق تمبر سرمایه شامل سهام و سهم الشرکه باید ظرف دو ماه …
چه شرکتی برای فعالیت من مناسب تر است؟ | Salar Qasemi | Pulse …

15 جولای 2017 … نوع شرکت مناسب تر برای فعالیت ؟ اگر فعالیت هنری ، حقوقی ، فرهنگی ،آموزشی و به طور کلی فعالیت غیر تجاری دارید، بهترین انتخاب برای شما ثبت موسسه غیر تجاری است. اگر فعالیت تعاونی زیر نظر وزارت تعاون دارید، بهتر است شرکت تعاونی ثبت کنید. در شرکتهای تعاونی سهام شرکا یکسان و تعداد شرکا …
نقل و انتقال سهام شرکت – نوین ثبت

16 فوریه 2018 … در شرکتهای با مسئولیت محدود برای انتقال سهمالشرکه باید صورتجلسهای در قالب مجمع عمومی فوقالعاده تنظیم شود و سپس به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه شود دفترخانه دو نامه جهت استعلام و معرفی تنظیم مینماید نامه اول برای اداره ثبت شرکتها برای اطلاع و تایید آخرین وضعیت شرکت، لیست آخرین شرکا و میزان سهم …
مسئولیت بدهی و تعهدات شرکت ها با چه کسانی است؟ | وبگاه شخصی …

26 مه 2016 … مثلاً اگر سرمایه ثبت شده شرکت، یک میلیارد ریال باشد و یکی از شرکاء دارای ۱۰ درصد سهم الشرکه (صد میلیون ریال) سهم الشرکه باشد در مورد بدهی های شرکت، فقط تا میزان صد میلیون ریال، مسئول خواهد بود. … ۷) در شرکت های تعاونی نیز مسئولیت هر یک از سهام داران به میزان ارزش اسمی سهامی است که در شرکت تعاونی دارد.
فايل ميكروسافت ورد

8 نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت. 17,18. 9 نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه. 19,20. 10 نمونه صورتجلسه تعیین سمت هیأت مدیره و حق امضاء در شرکت های مسئولیت محدود. 21,22. 11 نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص انتخاب و تعیین سمت اعضاء هیأت مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء در شرکت.
شرکت نامه رسمی 1- نام شرکت …

8- میزان سهم الشرکه یا سهام شرکاء در شرکت ……………………………………………………………. ………………………………………………………………….. 9- مدیران شرکت و اختیارات آنها و اشخاصی که حق امضاء دارند………………………………………………………………………………………… …………. 10- موقع رسیدگی … 14- سایر شرایط طبق قانون شرکتهای تعاونی میباشد .
شرکتهای تجاری – موسسه حقوقی اعظم شفائی

در این شرکتها مسؤلیت شرکا محدود به میزان سرمایه یا درصد سهام هر شریک می باشد، مانند شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکت با مسؤلیت محدود. – شرکتهای … شرکتهای تعاونی از این دسته اند. انواع شرکتهای تجاری شرکتهای تجاری به موجب ماده 20 قانون تجارت بر هفت قسم به شرح زیر طبقه بندی شده اند. 1- شرکتهای سهامی 2- شرکتهای با  …
قوانین مرتبط با شرکت های تجاری – ثبت شرکت

10 دسامبر 2016 … قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 جایگزین مواد 190 تا 194 قانون تجارت مصوب 1311 راجع به شرکت های تعاونی و همچنین جایگزین قانون شرکت های تعاونی مصوب 1340 است. قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 نیز در خصوص قواعد حاکم بر شرکتهای تعاونی میباشد اما قانون قبلی را به صورت صریح فسخ …
دانستنیهایی در باره سهام – بانکی

بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است که مجموع آن سرمایه را تشکیل می دهد . در ماده 24 اصلاحی قانون ، سهم چنین تعریف شده : سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. در شرکت های دیگر سهم هر شریک را سهم الشرکه می گویند ولی در شرکت سهامی به ذکر سهم اکتفا می شود …
سوالات متداول در ثبت شرکت تعاونی | انجمن مؤسسه حقوقى و داورى بين …

20 نوامبر 2017 … تعیین میزان سهام و ارزش سهام به عهده ی هیاًت موًسس تعاونی است و میزان آن در اساسنامه ی مصوب ذکر خواهد شد.هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می شود که حداقل یک سوم سرمایه ی آن تاًدیه و چنانچه به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.در شرکت های تعاونی سرمایه گذاری حداقل میزان سرمایه 000/000/000/1 ریال می …
کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها – تأسیس شرکتهای …

پاسخ: با توجه به ماده22 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 4/12/93، اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمتهای آموزشی و پژوهشی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهمالشرکه و عضویت در هیأتمدیره شرکتهای دانشبنیان، مشمول قانون راجع به منع …
انتقال سهم و سهمالشرکه در حقوق شرکتهای ایران و انگلیس

در پایاننامه حاضر به بررسی انتقال سهم و سهمالشرکه در حقوق شرکتهای ایران و انگلیس پرداخته شده است . نظر به وجود پارهای ابهامات قانوی و مشکلات عملی که روند نقل و انتقال سهام را مواجه با کندی نموده ابتداء ماهیت حقوقی قرار داد انتقال سهام روشن گردیده و سپس شیوه انتقال سهام و سهمالشرکه، مقررات قانونی، جزایی ومالیاتی حاکم بر نقل و …
معرفی انواع شرکتهای تجاری – ونک

برای نمونه، اگر سرمایه شرکت 900 هزار ریال و سهم الشرکه هر شریک 300 هزار ریال باشد، هرگاه دارایی شرکت حین تقاضای طلبکاران فقط 900 هزار ریال، اما طلب طلبکاران 1200000 ریال باشد، … همان طور که قبلاً گفته شد، شرکت های تعاونی الزاماً شرکت تجاری نیستند، بلکه اگر موضوع آن تجاری نباشد، شرکت تجاری محسوب نمی شوند.
شرکت با مسئولیت محدود | مجتمع سورنا ثبت |

۵- در شرکت نامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هرکدام به چه میزان تقویم شده است و هر شرکت که برخلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار …. ٢۵- در شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب …
سوالات و پاسخنامه کتاب همراه حقوق تجارت(۱) قسمت پنچم » موسسه طرح …

11 جولای 2015 … ۲۰۵- انتشار اوراق قرضه در صلاحیت کدام مورد از موارد زیر است؟ ۱- شرکت سهامی خاص. ۲ – شرکت سهامی عام و خاص. ۳- شرکت سهامی عام. ۴- کلیۀ شرکتهای تجارتی. ۲۰۶- کدام گزینه صحیح نیست؟ …. ۲۲۶- برای انتقال سهم الشرکه به غیر در شرکت با مسؤولیت محدود چه عدهای باید رضایت دهند؟ ۱ – رضایت عدهای از شرکا که لااقل سه …
ماده 48 قانون ماليات مستقيم – بانک مالياتی ايران- قوانين ماليات …

سهام و سهمالشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکتهای تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهمالشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب میشود. تبصره- حق تمبر سهام و سهمالشرکه شرکتها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و …
ماليات بر درآمد شركتهاي تجارتي و موسسات غير تجارتي

م خواهد بود و چنانچه سهم الشركه دولت به چندشركت تعلق داشته باشد سهم مزبور به نسبت سهام شركتها تقسیم شده و مالیات براساس ماده ١٣١ مذكور محاسبه می شود. در شركت دوم سهم دولت از معافیت … ٢- از اندوخته سهم صاحبان سهام با نام و شركای ضامن و یا اعضای شركتهای تعاونی به نسبت سهم هر یك از آنها به نرخ ماده ١٣١ ق.م.م. ٣- از بقیه درآمد مشمول …
نقل و انتقال سهام – ثبت پارس – اخذ رتبه

نقل و انتقال سهام شرکت ، صورتجلسه نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه ، انتقال سهام معمولا زمانی که شرکت نیاز به افزایش یا کاهش سرمایه دارد. … در شرکتهای سهامی خاص با توجه به نوع سهام که بی نام باشد و یا با نام پروسه انجام نقل و انتقال سهام متفاوت است.در صورتی که سهام شرکت با نام باشد پس از تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال سهام  …
سوالات متداول – ثبت تهران

در ایران شرکتهای مسئولیت محدود می بایست حداقل از ۲ نفر، سهامی خاص از ۳ نفر، سهامی عام از ۵ نفر، و شرکتهای تعاونی از ۷ نفر تشکیل شوند. نکته ۱ : در شرکتهای تعاونی … ۱۱ـ تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت می گیرد شرکاء دراین خصوص دارای مسئولیت می باشند . تقویم آورده غیر نقدی در …

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات