× بستن تبلیغات
مارس
12
2018

طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از نامساوی‌های ماتریس خطی

طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از نامساوی‌های ماتریس خطی

موضوع این پایان نامه طراحی پایدار كننده های مقاوم برای سیستم های قدرت است
دسته بندی برق، الکترونیک، مخابرات
بازدید ها 606
فرمت فایل doc
حجم فایل 3355 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 155

طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از نامساوی‌های ماتریس خطی

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق

طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از نامساوی‌های ماتریس خطی

چكیده :
توسعه شبكه های قدرت نوسانات خود به خودی با فركانس كم را، در سیستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هایی نسبتاً كوچك و ناگهانی در شبكه باعث بوجود آمدن چنین نوساناتی در سیستم می شود. در حالت عادی این نوسانات بسرعت میرا شده و دامنه نوسانات از مقدار معینی فراتر نمی رود. اما بسته به شرایط نقطه كار و مقادیر پارامترهای سیستم ممكن است این نوسانات برای مدت طولانی ادامه یافته و در بدترین حالت دامنه آنها نیز افزایش یابد. امروزه جهت بهبود میرایی نوسانات با فركانس كم سیستم، در اغلب شبكه های قدرت پایدار كننده های سیستم قدرت (PSS) به كار گرفته می شود.
این پایدار كننده ها بر اساس مدل تك ماشین – شین بینهایتِ سیستم در یك نقطه كار مشخص طراحی می شوند. بنابراین ممكن است با تغییر پارامترها و یا تغیر نقطه كار شبكه، پایداری سیستم در نقطه كار جدید تهدید شود.موضوع این پایان نامه طراحی پایدار كننده های مقاوم برای سیستم های قدرت است، به قسمی كه پایداری سیستم در محدوده وسیعی از تغییر پارامترها و تغییر شرایط نقطه كار تضمین شود. در این راستا ابتدا به مطالعه اثر تغییر پارامترهای بر پایداری سیستم های قدرت تك ماشینه و چند ماشینه پرداخته می شود.
سپس دو روش طراحی كنترل كننده های مقاوم تشریح شده، و در مسئله مورد مطالعه به كار گرفته می شوند. سرانجام ضمن نقد و بررسی این روش ها، یك روش جدید برای طراحی PSS ارائه می شود. در این روش مسئله طراحی پایدار كننده مقاوم به مسئله پایدار كردن مجموعه ای از مدلهای سیستم در نقاط كار مختلف تبدیل می شود. این مسئله نیز به یك مسئله استاندارد بهینه سازی تبدیل شده و با استفاده از روش های برنامه ریزی غیر خطی حل می گردد. سرانجام كارایی روش فوق در طراحی پایدار كننده های مقاوم برای یك سیستم قدرت چند ماشینه در دو مسئله مختلف (اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیكی و تداخل PSS ها) تحقیق شده و برتری آن بر روش كلاسیك به اثبات می رسد.
کلمات کلیدی:

سیستم های قدرت

نابرابری ماتریس خطی

پایداری سیستم قدرت

نوسانگر با بسامد وردش‌پذیر

طراحی پایدار كننده های مقاوم

طراحی سیستم قدرت به کمک رایانه

فهرست مطالب
چكیده : 4
فصل اول کلیات
1-1- پیشگفتار: 6
1-2- رئوس مطالب : 10
1-3- تاریخچه 12

فصل دوم:پایداری دینامیکی 21

2-2- نوسانات با فركانس كم در سیستم های قدرت 21
2-3- مدلسازی سیستمهای قدرت تك ماشینه 22
شكل (2-1) سیستم تك ماشین شین بینهایت 22
مدل ماشین سنكرون: 23
معادله مكانیكی (نوسان): 24
شكل (2-2) بلوك دیاگرام تابع انتقال برای مطالعه پدیدة نوسانات با فركانس كم 26
2-4- طراحی پایدار كننده های سیستم قدرت (PSS) 27
مراحل طراحی PSS: 28

محاسبه فركانس مود الكترومكانیكی: 28

طراحی جبران كننده فاز: 29

3- طراحی گین: 30
4- طراحی بلوك reset : 30

شكل (2-3) – بلوك دیاگرام PSS 31

2-5- مدلسازی سیستم قدرت چند ماشینه: 31

(شكل 2-4) بلوك دیاگرام ماشین سنكرون در یك سیستم قدرت چند ماشینه 32

فصل سوم :كنترل مقاوم : 33

3-2- مسئله كنترل مقاوم: 34
3-2-1- مدل سیستم: 34
3-2-2- عدم قطعیت در مدلسازی: 36
كنترل مقاوم در واقع تلاشی در جهت ایجاد مصالحه بین این دو وضعیت می باشد. 38

3-3- تاریخچه كنترل مقاوم: 41

3-3-1- سیر پیشرفت تئوری: 41
3-3-2- معرفی شاخه های كنترل مقاوم: 43
الف) شاخه مقادیر تكین: 43
ب) شاخه : 45
پ) شاخه Kharitonov : 46
3-4- طراحی كنترل كننده های مقاوم برای خانواده ای از توابع انتقال [54] 49
3-4-1- بیان صورت مسئله: 49
3-4-2- تعاریف و مقدمات: 50
شكل (3-1) بلوك دیاگرام سیستم به همراه كنترل كننده 50
3-5- پایدار سازی مقاوم سیستم های بازه ای 60
قضیه (3-5): 65

فصل چهارم : طراحی پایدار كننده های مقاوم برای سیستم های قدرت : 73

4-2- طراحی پایدار کننده های مقاوم به روش Nevanlinna – Pick 75
4-2-1- مدل سیستم: 75
4-2-2- طرح یک مثال: 77
4-2-3 – طراحی پایدار کننده مقاوم به روش Nevanlinna – Pick 79
4-2-2- بررسی نتایج: 84
4-2-5- نقدی بر مقاله: 85
4-3-4- پاسخ سیستم به ورودی پله: 99
4-4- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت چند ماشینه 101
4-4-1- اثر تغییر پارامترهای بر پایداری دینامیکی: 101
4-4-2- مدلسازی تغییر پارامترها به کمک سیستم های بازه ای: 104
یک مسئله بهینه سازی در حالت کلی عبارت است از : 110
4-5-4- نتیجه گیری: 123

فصل پنجم: استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله : 128

5-2-1- تداخل PSS‌ها : 130
5-2-4-‌مقایسه‌عملكرد دو نوع پایدار كننده به كمك شبیه سازی كامپیوتری: 139
فصل ششم: بیان نتایج : 152

  در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از سایت های این سایت از طریق تلگرام 24 ساعته با شماره 09214087336   جهت پشتیبانی ارتباط بگیرید

طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از نامساوی …

26 فوریه 2018 … دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق. طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از نامساوی های ماتریس خطی. چکیده: توسعه شبکه های قدرت نوسانات خود به خودی با فرکانس کم را، در سیستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هایی نسبتاً کوچک و ناگهانی در شبکه باعث بوجود آمدن چنین نوساناتی در …
طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از …

این مسائل نیز به حل مسائل بهینهسازی تحت قیود نامساوی ماتریسی خطی تبدیل میگردند. سرانجام کارایی روش فوق در طراحی پایدار کنندههای مقاوم برای یک سیستم قدرت تک ماشینه در دو مسئله مختلف (اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و اتصال کوتاه سه فاز) تحقیق شده و برتری آن بر روش کلاسیک و پایدارساز مقاوم طراحی شده با …
نتیجه جستجو – نامساوی خطی ماتریسی

صنعتی شریف, 1387, کنترل مقاوم – تطبیقی Adaptive Robust Control / موشک تاکتیکی. / زمان بندی بهره Gain Scheduling / نامساوی خطی ماتریسی Linear Matrix Inequality (LMI) / پارامتر وابسته خطی Linear Parametrically Varying. 45-38965. 3, پایان نامه, کاهش مرتبه مدل بهبود یافته سیستم های خطی نامتغیر با زمان با استفاده از …
طراحی قانون کنترلی مقاوم جهت پایدارسازی سیستم های … – مجله کنترل

8 نوامبر 2016 … برای. سیستم. های. سینگوالر. نامعین. دارای. تاخیر. و. ورودی. محدود،. طی. دو. قضیه. ارائه. شده. است . این. قضایا. در. دو. نسخه. ارائه. شده .اند. در. این. قضایا،. شرایط. تضمین. پایداری. وابسته. به. تأخیر. در. سیستم. حلقه. بسته. بر. اساس. نامساوی. های. ماتریسی. خطی. برای. تاخیر. ثابت. و. تاخیر. متغیر. با. زمان. بیان. گردیده.
پروپوزال – دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

تشخیص و جداسازی خطا در سیستمهای دینامیکی چند ورودی- چندخروجی با استفاده از شبکه های عصبی فازی. 12/4/89. 13. پرنا ایمان … بهبود کارایی توربین گازی با کاهش اثر انحراف دمایی و با استفاده از کنترل کننده LQG/LTR. 28/6/89. 16 ….. طراحی پایدار ساز سیستم قدرت با استفاده از تکنیک نامساوی ماتریسی خطی. 91. مهرداد گودرزی.
طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از …

2 مارس 2018 … طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از نامساویهای ماتریس خطی.
کنترل پیشرفته – آزمایشگاه سیستم های کنترل پیشرفته

16 فوریه 2018 … هدف این بخش، معرفی سیستم های کنترل طراحی و پیاده سازی شده در آزمایشگاه سیستم های کنترل پیشرفته می باشد. کلیه این سیستم ها دارای دینامیک غیرخطی و ناپایدار می باشند و در نتیجه پایدارسازی و کنترل این سیستم ها همواره مورد توجه محققین بوده است. روش های کنترل ارائه شده برای کلیه سیستم ها با استفاده از …
کنفرانس بین المللی مهندسی برق – Symposia.ir

سیستم های کنترل خطی و غیرخطی، سیستم ها و کنترل هوشمند، کنترل تطبیقی، کنترل مقاوم، کنترل …. آنالیز و طراحی میکسر هارمونیک مرتبه دوم با استفاده از زوج دیود پاد-موازی … طراحی کنترل کننده های همزمان SSSC و پایدارساز سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم ترکیبی (PSO-GA) به منظور بهبود نوسانات سیستم های قدرت.
پايان نامه–فني و مهندسي–مهندسي برق دانشگاه تربیت مدرس | ايران متلب

4 سپتامبر 2014 … شناسايي توابع انتقال يک جسم پرنده (موشک)بررسي روشهاي پيشرفته پخش بار در شبکههاي قدرت توسط کامپيوترهاي شخصيبازشناسي اعداد و حروف تايپ شده … طراحي کنترلگر چند منظوره با استفاده از نامساويهاي ماتريسي خطي تعميم يافته …… تخمين ، پايدارسازي و حذف اغتشاش در سيستمهاي پرش مارکوف تأخيردار
کنترل – دانلود مقاله و تحقیق علمی

رویکردی نو در سیستم های کنترل و دیسپاچینگ شبکه قدرت ایران با استفاده از امکانات پایش و کنترل فراگیر (WACS) … بهبود عملکرد پایدارساز سیستم قدرت چند وروردی با استفاده ازکنترلر فازی …. طراحی کنترل کننده بار فرکانس به کمک SPHBMO با در نظر گرفتن نامعینی ها و عوامل غیر خطی در سیستم تجدید ساختار یافته.
1 آزﻣﻮن – مدرسان شریف

ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ. اول. (. ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪه ﻣﻌﺎدﻻت ﻫﻤﮕﻦ ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎ ﯾـﮏ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺧﻄـﯽ ﻣﻌـﺎدﻻت. دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ. ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻻت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﺧﻄﯽ و …. ﻫﺎي ﻗﺪرت. ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺎﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ. (. وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﯾﺎن در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺗﻌﺮﯾـﻒ اﻣﭙـﺪاﻧﺲ و. ادﻣﯿﺘﺎﻧﺲ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﻗﺪرت در ﺣﻮزه ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺗﻮان. AC. در ﻣـﺪارﻫﺎي ﺗـﮏ ﻓـﺎز ﺗﻐﯿﯿـﺮ.
مجله مهندسي برق، – Magiran

11 مارس 2017 … مديريت شيفت تقاضاي مقيد در برنامه ريزي نواحي انرژي با در نظر گرفتن تشكيل ائتلاف بهينه و تخصيص سود در سيستم هاي همسايه اي … مدلي سه لايه اي در طراحي سطح منطقي پايگاه داده تحليلي … كنترل كننده مقاوم تطبيقي بار فركانس مبتني بر يادگيري تقويتي براي يك سيستم قدرت به هم پيوسته شامل SMES
برق – کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

4, الگوریتمهای یادگیری تقویتی فازی در محیطهای نویزی با استفاده از سیستمهای فازی بازهای, نوشین نصری مهاجری, کارشناسی ارشد, 1391, الگوریتمهای یادگیری ….. به عنوان سيگنال ورودي در كنترلكنندههاي مختلفي همچون پايدارساز سيستم قدرت مورد استفاده قرار ميگيرد، لذا در طراحي اين كنترلكنندهها تحليل فركانسي اين سيگنال و …
قسمت دوم بانک مقالات شبیه سازی شده برق کنترل – متلبی

انجام شبیه سازی با متلب , مقالات شبیه سازی شده برق کنترل, ارزان ترین پروژه های متلب و با کیفیت ترین شبیه سازی متلب را از متلبی دریافت کنید. 09157718841 … مسئله کنترل مدل پیش بین با استفاده از نامساوی های ماتریسی خطی. سال ارائه: …. محاسبه بار تعویض برای کنترل زمان بهینه تک ورودی ، خروجی مرتبه دوم سیستم.
دنیای رکوردهای عجیب و غریب – 8

یکی از مسایل بسیار مهم در مطالعات دینامیکی سیستم های قدرت، پایدار سازی با استفاده از پایدار ساز سیستم قدرت می باشد. در این مقاله پس از معرفی روش طراحی کنترل کننده مقاوم H¥، یک پایدار ساز سیستم قدرت به این روش طراحی می شود. هدف از بکارگیری این شیوه از کنترل، تضمین پایـداری و کارآیی سیستـم حلقـه بستـه با حضـور …
Final Results-ICIS2014(1).xlsx – صفحه اول-دوازدهمين کنفرانس سيستم …

92, 112, کنترل ناهمزمان پيش¬بين مبتني بر مدل تطبيقي مقاوم براساس بهينه-سازي نامساوي¬هاي¬ماتريسي¬خطي, رد. 93, 113, وقتي سرويس هاي مبتني بر … 114, 137, طراحي و تعيين ماتريسهاي وزني پايدارساز بهينه قدرت در سيستمهاي قدرت چند ماشينه با استفاده از الگوريتم بهينه¬سازي ازدحام ذرات (PSO), رد. 115, 138, يک هيورستيک  …
مطالب جدیدتر – پروژه متلب

با استفاده از شبیه سازی Monte Carlo 5) دینامیک سیستم های قدرت، طراحی پایدارسازها، بررسی سیستم های تحریک، سیستم های قدرت چند ماشینه، پایداری دینامیکی، پایداری مجانبی، تحلیل مدال و … 6) تولیدات پراکنده (DG)، شامل توربین های بادی DFIG و PMSG، نیروگاه های خورشیدی، CHP و … نحوه کنترل توان اکتیو و راکتیو، کنترل …
دانلود کتاب سیستم های کنترل غیرخطی حسن خلیل از وبسایت …

شاید بتوان گفت بهینه سازی پیچیده ترین مسئله کنترل می باشد که در تمامی سیستم های خطی و غیرخطی می توان به کار بیاید . ….. با توجه به مطالب فوق، در این گونه پروژه های مهندسی برق قدرت بایستی بر روي طراحي پایدارساز با استفاده از كنترل تطبيقي مقاوم و بررسي تاثير اين روش در ميرايي نوسانات فركانس پايين و پايداري …
فایل طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از …

فایل طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از نامساویهای ماتریس خطی. ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم نام محصول دانلودی: طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از نامساویهای ماتریس خطی درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی …
دانلود طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از …

28 ژانويه 2018 … ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از نامساویهای ماتریس خطی_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از نامساویهای ماتریس خطی ببرید …
برترین پکیج طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با …

27 ژانويه 2018 … از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد نام محصول دانلودی: طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از نامساویهای ماتریس خطی درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی. طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از نامساویهای ماتریس …
طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از …

شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد محقق گرامی،شما با جستجوی طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از نامساویهای ماتریس خطی وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از نامساویهای ماتریس خطی)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری  …
دانلود طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از …

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. عنوان محصول دانلودی:طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از نامساویهای ماتریس خطی یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از نامساویهای ماتریس خطی)) را در ادامه مطلب ببینید …
دانلود طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از …

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.با سلام،محصول دانلودی +{{طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از نامساویهای ماتریس خطی}}+آماده ارائه به…
طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از نامساوی …

19 فوریه 2018 … دسته: برق، الکترونیک، مخابرات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 3355 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 155. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق. طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از نامساوی های ماتریس خطی. چکیده: توسعه شبکه های قدرت نوسانات خود به خودی با فرکانس کم را، در سیستم …
کاملترین فایل طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با …

کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از نامساویهای ماتریس خطی_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از نامساویهای ماتریس خطی ببرید …
دانلود (طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از …

23 دسامبر 2017 … دانلود (طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از نامساویهای ماتریس خطی). لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از نامساویهای ماتریس خطی || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید …
دانلود (طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از …

22 دسامبر 2017 … شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از نامساویهای ماتریس خطی وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید. کاربران گرامی توجه فرمایید که خرید از …
دانلود طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از …

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم به صفحه دانلود فایل(طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از نامساویهای ماتریس خطی)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از نامساویهای ماتریس خطی}را دانلود خواهید  …
دریافت فایل طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با …

19 ژانويه 2018 … با سلام،محصول دانلودی +{{طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از نامساویهای ماتریس خطی}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از نامساویهای ماتریس خطی و بررسی کامل هدایت میشوید …

      مطالب مرتبط

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات