× بستن تبلیغات
مارس
12
2018

عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

عراق به عنوان یكی از همسایگان جمهوری اسلامی ایران با توجه به اشتراكات تاریخی، مذهبی و فرهنگی و قومی با مردم ایران، از جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی ایران برخوردار است
دسته بندی علوم سیاسی
بازدید ها 1635
فرمت فایل doc
حجم فایل 423 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 254

عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

(کامل و آپدیت شده)
*توجه:
آپدیت جدید اضافه شد:
اضافه شدن بخش پنجم در قالب چهار فصل و 44 صفحه
پیشگفتار:
تحولات نظام بین الملل با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، كشور عراق را به دلیل موقعیت ممتاز ژئوپلتیكی، ژئواستراتژیكی و ژئواكونومیكی به مجموعه پیچیده ای تبدیل كرد كه صرف نظر از قدرت های همسایه و منطقه ای از اولویت و تقدم بسیار بالایی در سیاست خارجی قدرت های فرامنطقه ای برخوردار شد. تهاجم این كشور به كویت نیز مزید برعلت گردید و با حضور فیزیکی كشورهای غربی در منطقه خلیج فارس به طور عملی در چالش عمیقی فرورفت.
عراق به عنوان یكی از همسایگان جمهوری اسلامی ایران با توجه به اشتراكات تاریخی، مذهبی و فرهنگی و قومی با مردم ایران، از جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی ایران برخوردار است به طوریکه نمی توان از آثار امنیتی حضور و دخالت بازیگران فرامنطقه ای بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چشم پوشی نمود. تحولات عراق هم چنین بر مسایل امنیتی و اقتصادی تركیه تأثیر بسزایی دارد. رساله حاضر تلاشی است برای درك و فهم واقع بینانه از مسایل عراق و شناخت اهداف و منافع و زمینه های تعارض و تعامل آن در ارتباط با منافع ملی دو قدرت منطقه ای ایران و تركیه.
کلمات کلیدی:

خاورمیانه

دولت جدید عراق

سیاست خارجی

مطالعات منطقه ای

دولت اسلامگرای ترکیه

جمهوری اسلامی ایران

کلیات پژوهش:

۱-طرح مساله

حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نقطه عطف در تغییر و گردش سیاستهای ایالات متحده در نظام بین الملل شد که در انتخابات سال۴ ۲۰۰ و پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات مجدد ریاست جمهوری و انتخابات مجالس ایالات متحده آمریکا این رویکردخود را نشان داد. در نظم جدید ،مبارزه با تروریسم و مبارزه با سلاحهای کشتار جمعی و مبارزه با بنیادگرایی اسلامی اساس کار قرار داده شد . در حقیقت حمله به عراق در چارچوب تغییر نظام بین الملل و ایجاد این رویکردها بود.

حضور نظامی آمریکا در یکی از مناطق استراتژیک جهان با هجوم به عراق و طرح این کشور جهت تغییر سیاسی خاورمیانه و دمکراتیزه کردن منطقه اگر چه تهدید کننده امنیت ملی کشورهای منطقه از جمله ایران و ترکیه می باشد, لیکن با توجه به شرایط موجود هر دو کشور تلاش کرده اند که از فرصت ها و چالش های ایجاد شده در راستای منافع ملی خویش بهره برداری نمایند, اعتقاد بر این است که ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت منطقه ای صاحب نفوذ در عراق و سامان یافتن عراق جدید به عنوان دو رقیب مطرح می باشند, هر چند رقابت دیرینه این دو کشور تنها به عراق ختم نمی شود اما به نظر می رسد سوای رقابت ها و چالش های تاریخی بین دو کشور در دهه نود ،اکنون رقابت آنها وارد مرحله نوینی شده است که موجبات تغییر و تحولات سیاسی در منطقه را فراهم می آورد..

۲-انگیزه انتخاب موضوع:

-علاقه شخصی پژوهشگربه موضوعات تحلیلی

-اهمیت موضوع تحولات عراق وتاثیرآن برترکیه وبخصوص ایران

-تحولات جدیدمنطقه که باعث اهمیت بیش ازپیش خاورمیانه شده است.

-گرایش تحصیلی پژوهشگر که مطالعات خاورمیانه میباشد.

۳-اهمیت موضوع:

به دلیل این که دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ترکیه دو کشور قدرتمند و صاحب نفوذ و همسایه عراق هستندو به دلیل این که هر نوع تحولی در کشور عراق اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر سیاست خارجی دو کشور می گذارد,و از آن جمله مباحث امنیتی شامل : جریان اکراد, حزب پ. ک. ک. و گروه مجاهدین خلق و یا ایجاد یک جریان مقابله برانگیز مانند سرمایه گذاری های اقتصادی و یا دوستی آمریکا و ترکیه و یا تقابل ایران و آمریکا. موضوع وعنوان رساله برای بررسی سیاستهای مقایسه ای ترکیه وایران در عراق را قابل توجه وحائز اهمیت می سازد . .

فهرست مطالب
پیشگفتار 1

بخش اول : مقدمه نظری 2

كلیات پژوهش 3
1-طرح مساله 3
2-انگیزه انتخاب موضوع 4
3-اهمیت موضوع 4
4- سئوال اصلی 4
5- فرضیه اصلی 4
6- متغیرهای دخیل 5
7- هدف پژوهش 5
8- قلمرو پژوهش 6
9- روش پژوهش 6
10- اركان و پایه های نظری تحقیق 6
11- سطوح تحلیل 7
12- پیشینه و محدودیت ها و منابع پژوهش 7
13- سازماندهی تحقیق 8
چارچوب نظری پژوهش 9

فصل اول: تعریف منازعه و همکاری 10

1- نظریه نوواقع گرایان 12
2- نوکاركردگرایی 14
3- نهادگرایی نئولیبرال 15
فصل دوم: کاربرد نظریه بازیها در بررسی رقابت و همکاری در روابط
بین الملل 19
1- روابط بین الملل به مثابه یک بازی 20
2- انواع بازی ها در روابط بین الملل 21
3- بازی با حاصل جمع جبری صفر 21
4- بازی با حاصل جمع غیر صفر یا حاصل جمع متغیر 22
تعریف مفاهیم 24
جمهوری اسلامی ایران 25
ایران 25
تركیه 26
عراق 27
دولت اسلامگرای 27
سیاست خارجی 28

بخش دوم : 29

فصل اول: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 30
دوره اول ( 80-1979 ) : 31
مکانیسم ارتباط سیاست خارجی دولت موقت 31
1- اقدام اثباتی 32
2- اقدامات سلبی دولت موقت 34
دوره دوم: رادیکالیسم با تاکید بر شیوه رابطه ملتها ( 1988-1980 ) 35
مشخصات اصلی دوره دوم 35
الف- فرا وطنی بودن نورمهای ارزشی 35

ب- جنگ ایران و عراق به دنبال اشغال سفارت آمریکا 37

1- بعد اثباتی 37
2- بعد سلبی 39
– دوره سوم: عادی سازی سیاست خارجی بر اساس ترتیبات منطقه ای و الزامات
منافع ملی 43
مشخصات دوره سوم: 44
1- تامین امنیت ملی و تامین مصالح ملی 44
2- الزامات منطقه ای, توسعه همکاری با همسایگان محدوده خاورمیانه 45
فصل دوم: سیاست خارجی ترکیه و اصول کلی آن 50
اهمیت استراتژیک ترکیه در منطقه 52
نقش تعیین کننده هر یک از عوامل جغرافیایی و منابع طبیعی و اهمیت استراتژیک این کشور در منطقه 53
سیاست خارجی ترکیه 55
روابط دو کشور بعد از انقلاب اسلامی 59
سیاست تشنج زدایی دولت ایران و اثرات آن بر روابط با ترکیه 66
مبانی و اصول سیاست خارجی ترکیه 76
فصل سوم: بررسی موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی عراق و جایگاه و نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای 80
الف) موقعیت جغرافیایی عراق 80
1- ژئوپلتیک آب 84
2- ژئوپلتیک نفت 85
3- ژئوپلتیک کردها 86
1-3- بررسی موقعیت کردها در عراق 86

2-3- دستاوردهای قانون اساسی موقت عراق برای اکراد 89

1-2-3- قبولاندن نظام فدرال در عراق 90
2-2-3- حضور کردها در ساختار قدرت مرکزی عراق 91
3-2-3- به رسمیت شناختن زبان کردی عراق 91
4-2-3- قدرت تعدیل قوانین دولت مرکزی از طرف پارلمان کردستان 91
5-2-3- مشخص کردن وضعیت کرکوک و مناطق تخریب شده 92
6-2-3- قائل شدن حق وتو قانون اساسی دائر بر ایالات و مناطق فدرال 92
4- ژئوپلتیک کردها 93
ب) مختصات عراق جدید 95

1- مقایسه عراق قدیم با عراق جدید 95

1-1- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد داخلی 95
2-1- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد منطقه ای 96
1-2-1- اختلاف با ترکیه 96
2-2-1- اختلاف با جمهوری اسلامی ایران 96
3-2-1- اختلاف با سوریه 97
4-2-1- اختلاف با کویت 97
3-1- تفاوت عراق قدیم و عراق جدید از منظر بین المللی 98
ج) بازیگران ذینفع و ذی نفوذ در عراق جدید 99
1- جمهوری اسلامی ایران 99
2- جمهوری ترکیه 100
1-2- طرح اوزال 101
2-2- سیاست ترک سازی 101
3-2- ادغام فرهنگی و آموزشی 102
4-2- جنبه سیاسی دادن به فعالیت ها 102
3- عربستان سعودی 102
4- سوریه 103
5- اسرائیل 104
6- ایالات متحده آمریکا 104
7- روسیه 106
8- اروپا 107
فصل چهارم: سیاست خارجی نفوذ ایران و ترکیه در قبال دولت جدید عراق 108
زمینه های تاریخی ایران و ترکیه در عراق 108
الف: پیشینه تاریخی نفوذ ایران در عراق 108
ب: پیشینه تاریخی نفوذ ترکیه در عراق 111

بخش سوم : دیدگاههای مشترک ایران و ترکیه راجع به عراق 113

فصل اول: دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق 114
الف) دیدگاه ایران نسبت به رژیم بعثی عراق از ظهور تا سقوط صدام 114
ب) مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق 116
ج) مواضع جمهوری اسلامی ایران در مورد قانون اساسی موقت عراق 119
فصل دوم: دیدگاه جمهوری ترکیه در قبال عراق 120
الف) سیاست خارجی جمهوری ترکیه در قبال عراق در دوران جنگ سرد 120
ب) تحول در سیاست منطقه ای ترکیه پس از جنگ سرد 121
ج) موضع گیری ترکیه در بحران کویت و واکنش های داخلی نسبت به آن 123
د) اهداف ترکیه از ایفای نقش رسمی در بحران کویت 127
1- کسب امتیاز سیاسی 127
2- ملاحظات اقتصادی 127
3- شرکت در ترتیبات منطقه ای 128
4- چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق 128
ه) مواضع ترکیه در مورد اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا 130
1- حفظ تمامیت ارضی عراق 130
2- حمایت ترکمن ها 130
3- دریافت کمک های اقتصادی از آمریکا 131
و) مخالفت پارلمان با شرکت ترکیه در جنگ بر علیه عراق 132
ز) واکنش و مخالفت داخلی با اعزام نیروهای ترکیه به عراق 134
ن) مواضع ترکیه در مورد قانون اساسی موقت عراق 135
فصل سوم: بررسی مولفه های منافع ملی دو کشور ایران و ترکیه در
عراق (تفاهمات) 136
الف) مولفه های تاریخی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه با توجه به
تحولات عراق 137
ب) مولفه های سیاسی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در عراق جدید (مناسبات و رقابت های سیاسی) 141
ج) مولفه های اقتصادی روابط ایران و ترکیه در عراق جدید 143
فصل چهارم: بررسی زمینه های سیاسی و امنیتی تفاهمات و تقابلات منافع ایران و ترکیه در عراق 145
الف) مولفه های همکاری و تعامل در زمینه های اشتراک منافع ایران و ترکیه در عراق جدید 145
1- حفظ تمامیت ارضی عراق و جلوگیری از تشکیل دولتی کرد در شمال عراق 145
2- مخالفت هر دو کشور با فعالیت سازمان های معارض خود در عراق 149
3- مخالفت دو کشور با گسترش فعالیت های اسرائیل در شمال عراق 150
ب) مولفه های تقابل منافع ایران و ترکیه در عراق 151
1- مخالفت ترکیه با ایفای نقش موثر شیعیان در دولت جدید عراق 151
2-چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق به ویژه کرکوک 152
3-مخالفت ایران با تلاش های ترکیه برای افزایش غیر واقعی سهم ترکمن ها در ساختار فدرالیسم عراق 153
4-اختلاف ایران و ترکیه در مورد نوع حکومت عراق جدید 154
فصل پنجم: بررسی زمینه های اقتصادی مناسبات ( تعامل و تقابل ) منافع ایران و ترکیه در عراق جدید 155
الف) چشم اندازهای همکاری جمهوری اسلامی ایران با عراق 156
1- همکاری در زمینه استفاده بهینه از آب رودخانه های مرزی 156
2- همکاری در زمینه شبکه های ارتباط زمینی 157
3- همکاری در زمینه نفت و گاز 158
ب) چشم اندازهای همکاری های بین ترکیه و عراق 160
1- همکاری در زمینه راه های ارتباطی 160
2-همكاری دوكشور در زمینه شبكه آبها 160
3-همكاری دو جانبه در زمینه نفت وگاز 162
ج)زمینه های رقابت و همكاری اقتصادی ایران وتركیه در عراق جدید 164
1-زمینه های رقابت 164
1-1-رقابت در بازار عراق 164
1-2-اصلاحات اقتصادی در عراق در چارچوب خاورمیانه بزرگ 164
2-زمینه های همكاری ایران وتركیه در عراق جدید 166
فصل ششم :سناریوهای مطرح شده برای استقرار نظام سیاسی پس از صدام در عراق وتاثیر آن بر ایران 168
1-فدرالیسم 170
2-دولت بسیط با جلوه اداری متمركز و غیر متمركز و تاثیرات آن بر ایران 185
بخش چهارم: استنتاجات موضوعی 190
———————————————————————————————————————————————————-

آپدیت جدید:

بخش پنجم:ترکیه و بحران عراق – راهکارهای ایران 203

فصل اول:ترکیه و بحران عراق: 203
الف – مهمترین نگرانی های داخلی و خارجی ترکیه 203
ب – مشکلات، ناشی از مسائل فوق در جریان حمله آمریکا به عراق 204
ج – جایگاه ترکیه در سیاست منطقه ای آمریکا 208
سیری در تاریخ روابط ترکیه و عراق 211
روابط ترکیه و عراق پس از صدام 214
تحلیل حملات نظامی اخیر ترکیه به شمال عراق 215
فصل دوم: مداخله ترکیه در شمال عراق 221
تحلیل حملات نظامی اخیر ترکیه به شمال عراق 222
فصل سوم: آثار استراتژی های سیاسی – امنیتی اسراییل بر روابط ایران و ترکیه 228
1. جایگاه ایران و ترکیه در ساخت قدرت و سیاست منطقه خاورمیانه 230
2. تغییر ژئوپلیتیکی مسائل قدرت و سیاست در خاورمیانه بعد از حوادث ١١ سپتامبر 233
الف- جبهه جنوبی؛ 235
ب- جبهه شمالی؛ 235
3. متغیرهای تأثیرگذار بر روابط ایران و ترکیه و آثار آن بر اسرائیل 236
الف) نگاه ایدئولوژیک و سیاسی به منطقه 237
ب) حضور آمریکا درمنطقه 237
ج) امنیت انرژی و اقتصاد 239
د) برنامه های هسته ای ایران 240
فصل چهارم:بررسی ابعاد سیاسی روابط عراق و ترکیه 242
فهرست منابع 243

  در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از سایت های این سایت از طریق تلگرام 24 ساعته با شماره 09214087336   جهت پشتیبانی ارتباط بگیرید

عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای …

12 فوریه 2018 … دسته: علوم سیاسی. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 423 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 254. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی. عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق. (کامل و آپدیت شده). * توجه: آپدیت جدید اضافه شد: اضافه شدن بخش پنجم در قالب …
مقاله عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت… – p9d.ir

24 ژانويه 2018 … مقاله عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق: مقالات انگلیسی داغ: If you have not found مقاله عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق so far, refer to our channel to learn how to search it in search …
خرید و دانلود عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت …

20 دسامبر 2017 … ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق ببرید …
پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه …

8 فوریه 2018 … نگارنده که علاقه خاصي به موضوع”” سياست خارجي ج.ا. ايران و ترکيه در قبال دولت جديد بعد از صدام”” دارد به جهت مساله منافع ملي جمهوري اسلامي ايران و رابطه جمهوري اسلامي ايران با دو کشور ترکيه و عراق و بازخوردهاي واقعه حمله آمريکا به عراق براي کشور ايران ، تا حد توان سعي نموده است که ريشه ها,ديدگاهها و منافع دو کشور را …
داعش – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

قاسم سلیمانی در ٣٠ آبان ١٣٩٦ طی نامهای به سید علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، «پایان سیطره» داعش را اعلام کرد. … این گروه که وارد جنگ با دولت عراق و نیروهای آمریکایی مستقر در عراق شده بود در سال ۲۰۰۶ با چندین گروه اسلامگرای دیگر ائتلاف کرد و «مجلس شورای مجاهدین» را تشکیل داد که یک قدرت مهم در استان انبار وسیعترین  …
دانلود پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با …

29 آگوست 2017 … سخن روز: يکي از فوايد ظاهري نماز و سجدههاي مستحبي و طولاني در نماز شب پيشگيري از بروز بيماري آرتروز است. پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود …
دلایل تغییر سیاست خارجی ترکیه در قبال سوریه

از زمان آغاز بحران سوریه، نحوه موضعگیری دولت ترکیه با روندی که حداقل طی ۱۰ سال قبل از شروع این بحران، در روابط ترکیه با سویه آغاز شده بود، تمایز داشت. همین امر باعث شد که چرخشی مبهم در سیاست خارجی ترکیه پدید آید که از آغاز نیز محکوم به شکست بود؛ زیرا سیاست جدید ترکیه بر خلاف سیاست «به صفر رساندن تنش با …
رویکردی جامعه شناسی – تاریخی به قومیتها – فرهنگ امروز

5 روز پیش … کتاب مدیریت سیاسی بحرانهای قومی (مطالعۀ موردی کانادا، اسپانیا، آفریقای جنوبی، عراق، لبنان و ایران) تألیف دکتر حمید احمدی توسط انتشارات مرکز آموزش … ایران: هویت، ملیت و قومیت (مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۳)، روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همسایگان: مطالعه موردی کشور ترکیه (پژوهشگاه …
آشنایی با تولید کامپوزیت سنگ

طرح توجیهی تولید ظروف شیشه ای اپال و پیرکس · نمونه سوال کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی سال 87 · نقشه اتوکد ساختمان 8 طبقه اجرا شده در فرمانیه تهران · نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بروجرد (واقع در استان لرستان) · عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق
عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای …

عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق.
عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای …

با سلام،محصول دانلودی +{{عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق و بررسی کامل هدایت …
عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای …

19 ژانويه 2018 … امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید عنوان محصول دانلودی:عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی …
عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای …

2 مارس 2018 … شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشدبا سلام،محصول دانلودی +{{عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری…
خرید فایل( عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت …

1 ژانويه 2018 … لحظات خوشی را برای شما آرزومندیماینک شما با جستجوی ((عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق)) وارد…
عصر ايران

سايت تحليلي خبري ايرانيان سراسر جهان خبرهای علمی فرهنگی هنری ورزشی سیاسی و در عصرايران.
خرید آنلاین مواضع و جهت گیریهای امام خمینی در قبال دولت آموزگار با …

28 ژانويه 2018 … برترین فایل عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیمبا سلام، محصول دانلودی +{{عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز …
بالاترین: لینکهای منتخب

thumbnail رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید پیش از هر اقدامی در مورد افزایش محدودیت سنی برای خرید اسلحه، منتظر اعلام رأی دادگاهها و مسئولان ایالتهای مختلف خواهد ماند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دونالد ترامپ روز دوشنبه در توئیتی درباره طرح کاخ سفید به منظور مقابله با خشونتهای ناشی از سلاح گرم، این مطلب را بیان کرده است.
PDF: عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت … – fox

9 فوریه 2018 … دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﮕﺮای ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻗﺒﺎل دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺮاق .translation translation, go here. دﺳﺘﻪ: ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ . ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc. ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 423 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 254. داﻧﻠﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﮕﺮای ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻗﺒﺎل دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺮاق. (ﮐﺎﻣﻞ و آﭘﺪﯾﺖ ﺷﺪه). * ﺗﻮﺟﻪ: آﭘﺪﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ: اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ در …

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات