× بستن تبلیغات
نوامبر
17
2017

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 109 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 61
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

واژه استراتژی[1] در اصل از واژه ی یونانی[2] مشتق شده است که به فعالیت، ابزار یا برنامه به کار رفته توسط رهبر اشاره می نماید.به بیان ارسطو[3]، هدف از استراتژی ، پیروزی است. یعنی استراتژی، ابزار یا برنامه به کار رفته برای رسیدن به پیروزی می باشد[4]. اولین متفکر بزرگی که به اندیشه های استراتژیکی شکل داد سون تزو[5] بود که در زمانی بین سال های 320 تا 400 قبل از میلاد، اولین رساله خود را تحت عنوان هنرجنگ به رشته تحریر درآورد (کالینز،1370: 9). این فرمانده نظامی، استراتژی را در اصطلاح نظامی هنر و فن طرح ریزی ، ترکیب و تلفیق عملیات نظامی برای رسیدن به هدف جنگی مشخص تعریف می کند (بیان، 1378: 29) کتاب سن تزو ماخذ اصلی تئوری های استراتژی مائو تسه تونگ [6]و ارتش سرخ چین بوده است. (بیلس و دیگران،1369 :30)

در قرن نوزدهم کارل فون کلائوزویتس[7] بود که استراتژی را هنر کاربرد نیرو برای دست یابی به اهداف جنگ تعریف می کند (مقدس، 1378: 36). اما در قرن نوزدهم بعد از مرگ فون کلائوزویتس اندشمند معروف و انقلا ب صنعتی در اروپا مفهوم سنتی استراتژی دگرگون شد. بر اثر تحولاتی که بعد از جنگ جهانی اول و دوم پدید آمد، عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، روانی و تکنولوژیکی، ژئوپولیتیکی، ژئو استراتژیکی و …. در استراتژی اهمیت یافت و درتعریف استراتژی علاوه بر وجه نظامی، وجوه دیگر نیز مورد توجه قرار گرفت (بیان، 1378: 31) دردهه 50، زمانی که پاسخگویی به گسستگی های محیطی اهمیت یافت، مفهوم استراتژی وارد فرهنگ مدیریت شد (انسف و مک دانل، 1375: 96).

استراتژی از نظر اندیشمندان مدیریت و در طول زمان، به صورت های متفاوت تعریف شده است. در جدول 1-2 تعدادی از این نظریات ارائه شده است.

مینتزبرگ[8] از جمله افرادی است که بیان می نماید برای استراتژی نمی توان معنای خاص ارائه نمود، و برای درک مفهوم آن، باید آن را از جنبه های متفاوت مورد بررسی قرار داد. او برای استراتژی پنج مفهوم بیان می کند که به مدل پنج پی معروف می باشد. یعنی استراتژی را می توان در مفاهیم طرح و نقشه، الگو، موضع و موقعیت، ترفند و دیدگاه به کار برد.

ü استراتژی به عنوان طرح و نقشه: نوعی مسیر اقدام آگاهانه و مورد نظر، یک رهنمود (یا مجموعه ای از آنها) برای برخورد بایک وضعیت.

ü استراتژی به معنای الگو: اما اگر استراتژی ها بتوانند از پیش اندیشیده شوند، پس قطعاً می توانند دست یافتنی هم باشند. به عبارت دیگر، تعریف استراتژی به معنای “یک نقشه ی پیش از اقدام”کافی به نظر نمی رسد بلکه این نقشه باید در برگیرنده ی نتیجه ای باشد. از این روی استراتژی یک الگواست، به ویژه الگویی از یک سلسله اقدامات.

ü استراتژی به عنوان موضع: وسیله ای برای مشخص کردن اینکه یک سازمان (یا یک فرد) در کجای محیط و در کجای بازار قرار دارد. با این تعریف استراتژی به گونه ی نیروی واسط میان سازمان و محیط جلوه می کند، یعنی میان بافت داخلی و خارجی .

ü استراتژی به معنای دیدگاه: این تعریف توجه به درون سازمان دارد. در واقع در درون ذهن مجموعه ی استراتژیست ها. این تعریف حاکی از آن است که استراتژی یک دیدگاه است که محتوای آن تنها از یک وضعیت شاخص تشکیل نمی شود. بلکه نوعی تصور ذهنی پایدار را نسبت به جهان در برمی گیرد. در این ارتباط ، استراتژی به سازمان همان نسبتی را دارد که شخصیت به فرد.(کوئین،1382: 34-43)

جدول شماره 1-2- تعریف استراتژی(جهانی زاده،1384)

منبع

تعریف استراتژی

پیتر دراکر[9](1995)

کلیه تصمیم های مربوط به اهداف کسب و کار و راه های دستیابی به آن اهداف

ایگور انسف[10](1965)

جزء مشترک در میان فعالیت های شرکت

آلفرد چندلر[11](1952)

تعیین هدف های بلند مدت و کوتاه مدت شرکت، راه رسیدن به آن ها و تخصیص منابع جهت تحقق آن ها

کنت اندروز[12])1987)

الگوی اهداف ، مقاصد و برنامه جهت رسیدن به این اهداف

بروس هندرسون[13] (1984)

عامل ایجاد مزیت منحصر به فرد برای تمایز سازمان از رقبا

آرتور ای تامپسون[14] و استریکلند[15])1990)

الگوی حرکات سازمان و برخوردهای مدیریتی به منظور نیل به اهداف عملیاتی و ارمانی سازمانی و پیگیری ماموریت سازمانی)

هوفر و اسچندل[16](1986)

الگوی بنیادی موجود و طرح امکانات برنامه ریزی شده و تعاملات محیطی است که نمایانگر چگونگی دست یابی سازمان به اهدافش می باشد.

دیگمن[17](1990)

وسیله یا نگرشی که سازمان برای دست یابی به هدف های اصلی و فرعی در مواجهه با شرایط فعلی و آتی برمی گزیند.

ریچارد روملت[18](1986)

اهداف یک شرکت و اتخاذ اقدامات وفعالیت به منظور تخصیص منابع لازم در دست یابی به آن ها

2-1-2 رویکردها به استراتژی

روند تکاملی استراتژی در بستر رویکرد های مختلف تحقق یافته است. هر رویکرد جدید، ابعاد تازه ای از مفاهیم عمیق استراتژی را روشن می سازد و پاره ای از ناشناخته های آن را آشکار می نماید. در این جا به برخی از رویکردهای مهم که در این مسیر تکاملی پدیدار شده است اشاره می گردد.

رویکرد تجویزی آغازگر مباحث استراتژی به شمار می آید. متقدمانی مانند اندروز، چندلر و انسف پرچم داران این رویکرد می باشند. این رویکرد شامل نظریاتی است که شکل گیری استراتژی را حاصل یک فرایند تحلیلی و قاعده مند میدانند. درونمایه اصلی این روش ها جفت و جور کردن عوامل درونی (نقاط ضعف، نقاط قوت ) و عوامل بیرونی (فرصت ها و تهدیدات) به منظور بهره مندی از منافع نهفته در فرصت ها (یا اجتناب از زیان های نهفته در تهدیدات) است. در این رویکرد، استراتژی از تعامل این چهار عامل به منظور استفاده از شایستگی های تمایز بخش سازمان برای بهره گیری از فرصت های استراتژیک محیطی ایجاد می شود .

نظریات متفاوت لیندبلوم[19]، کوئین[20]و مینتزبرگ سرآغاز رویکرد جدیدی به نام رویکرد توصیفی در استراتژی به شمار می آید. صاحبان این مکتب، شیوه تحلیل درتدوین استراتژی را مردود دانسته و بر این باورند که استراتژی از مباحث علت و معلول و متعلق به حوزه علوم است و نه منطق . پس فرآیندهای گام به گام از پیش تعریف شده نمی تواند ما را به تصمیمات درست استراتژیک هدایت نمایند. آنان هم چنین به تغییرات سریع، غیرخطی و غیر قابل پیش بینی محیط اشاره می کنند و تردیدهای جدی خود را در مورد اثربخشی روش های ساده رویکرد تجویزی ابراز می نمایند(جهانی زاده،1384).


[1] Strategy

[2] sterategia

[3] Aristotle

[4] http://WWW.Klminc.com/sterategic_thinking/howdowethink.html

[5] Sun Tzu

[6] Mao Tse-Tung

[7] Karl Von Clausewitz

[8] Henry Mintzberg

[9]Peter F.Druker

[10] Igor.H.Ansoff

[11]Alfred Chandler

[12]R.Kenneth Andrews

[13] Bruce Henderson

[14] Arthur A.Thompson

[15] Strickland

[16] Hofer &Dan schendel

[17] Lester A.Digman

[18]Richard P.Rumelt

[19] Lindblum

[20] J.B.Quinn

لینک منبع و پست :

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی


http://dahe60.blog.ir/post/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C

[PDF] ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ﻱ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ
www.iausdj.ac.ir/research/DocLib14/…/PDF/فصل%20دوم.pdf‎Cached
Similar١٢. ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ. ﻱ. ﭘﮋﻭﻫﺶ. Page 2. ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ: ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ. 2-1. ﻣ.
ﻘ. ﺪﻣﻪ. ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺍﺛﺮ ﻣﺤﺮﻙ ﺯﻳﺮ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﻧﺎﻡ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺪ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﻘﻮﻟﻪ/ﮔﺮﻭﻩ ﺧﺎﺹ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ
ﺑﺮﺭﺳﻲ … ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻭ ﺁﻣﻴﺰﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ …. ﺍﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ.
[PDF] فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
www.iausdj.ac.ir/research/DocLib14/…/pdf/فصل%202.pdf‎Cached
Similarبه منضور تعمیم و گسترش صنعت بیمه در کشور، افزایش رقابت و کارایی در بازار
بیمه، … اطمینان برای آنها هست که در صورت تحقق خطر مورد انتظار لطمه ای به دارایی و
گردش …. مبانی. نظری. و. پیشینه. پژوهش. ١٥. در کشورها. ی توسعه نیافته، افزون بر
ضعف ….. یکی دیگر از زمینه های مهم در بازاریابی کاالها، استراتژی نام و نشان می.
باشد.
[PDF] دریافت فایل
ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/655972‎Cached
Similarﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ. (ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب). اﻟﻬﺎم ﻣﺒﺎرﮐ. ﯽ. اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ: ﺟﻨﺎب دﮐﺘﺮﻣﺠﺘﺒﯽ رﺟﺐ
ﺑﯿﮕﯽ … اﺟﺮاﯾﯽ (اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ) ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽ ﻧﻤـﺎﯾﻢ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ در ﭘﺎﯾـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﺧـﻮد از ﻓﮑـﺮ، اﯾـﺪه و ﻧﻮﺷـﺘﻪ … ر ﺑﯿﻦ
ﻫﻮش ﺗﺠﺎري و اﺑﻌﺎد آن ﺑﺎ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. ﺳﻄﺢ. 01 … ﻓﺼﻞ دوم: ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع خلاقیت :: دهه شصت, دانلود …
dahe60.blog.ir/post/112‎Cachedتوضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). همراه
با منبع … پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه. رفرنس
نویسی و …. مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی · مبانی نظری
و …
مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سرسختی :: دهه شصت, دانلود …
dahe60.blog.ir/post/96‎Cached
Similarتوضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) …
کوباسا (1979) سرسختی روانشناختی را ترکیبی از باورها در مورد خویشتن و جهان
تعریف می کند که از سه …. مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی
.
بررسی رابطه استراتژی رقابتی، ساختار سازمانی و عملکرد شرکت های …
download-thesis.com/…/بررسی-رابطه-استراتژی-رقابتی،-ساختار-س/‎Cachedکلید واژه ها: ساختار ؛ استراتژی رقابتی ؛ عملکرد سازمانی؛ تئوری مبتنی بر منابع
… 1-1-2- پیشینه استراتژی 13 … 1-2-2- تحقیقات مینتزبرگ در مورد انواع
ساختارهای سازمانی 33 ….. در اين پژوهش براي گردآوري اطلاعات در زمينه مباني نظري و
ادبيات تحقيق موضوع از مطالعات کتابخانه اي و … ترجمه ی عبداله زندیه ،تهران:
انتشارات سمت.
[DOC] چكيده
www.isihome.ir/freearticle/ISIHome.ir-55004-sample.doc‎Cached
Similarادبيات و مباني نظري تحقيق 1. عنوان : طبقه بندي مدل هاي … فصل- مدل ها و ابزارهای
برنامه ريزی استراتژيک. 3-1- مقدمه … 3-3-2- مدل رقابتي پورتر. 3-3-3- مدل …. در همين
راستا مدل هاي متعددي توسط نظريه پردازان ارائه و مورد استفاده واقع شده اند. با وجود
اينكه …
[DOC] ” شناسايي عوامل موثر بر بکارگيري تجارت الکترونيکي: مطالعه بين …
https://tmj.um.ac.ir/index.php/manag/article/download/2881/1510‎Cachedاين مقاله بر اساس يافته هاي تحقيق ميداني در شرکت هاي فعال در زمينه صنعت نرم
افزار شکل … نظري مدل تحقيق ادبيات و پيشينه تحقيق بررسي و مدل زنجيره ارزش
فعاليت هاي … ،گروهي و سازماني)، مهارت هاي تخصصي کارکنان و رضايت مشتريان
مورد سنجش … واژه های کليدي : مديريت دانش، استراتژي رقابتي تمايز،زنجيره ارزش
فعاليت هاي …
[DOC] استفاده از رویکرد سرمایههای فکری به منظور ارتقا مزیت رقابتی پایدار …
www.fosareh.net/fa/files/pdf/osa-ghasemi.doc‎Cached
Similarاز طرف دیگر سرمایه فکری، نوآوری و خلق ارزش امروزه موضوعاتی هستند که مورد توجه
خاص مدیران، … این پژوهش به دنبال خلق و ایجاد مزیت رقابتی پایدار براساس تاثیر
سرمایههای فکری در کتابخانههای … ضرورت این تحقیق را میتوان در بکارگیری این
نظریههای ارائه شده سرمایهفکری در حوزه عمل دانست. … 2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش.
[PDF] بازار – تبیین استراتژی محصول های بازاریابی شرکت بر عملکرد …
bar.yazd.ac.ir/article_173_eeb945ad62ec87711deb1c96a53c9d9a.pdf‎Cached
Similar18 ا کتبر 2010 … در ابتدا به بيان مباني نظری پژوهش … پرداخته و بعد از آن پيشينه پژوهش )رابطه بين
استراتژی رهبری هزینه، تمایز، … های بازاریابي و عملکرد بازار( را مورد مداقه قرار مي …
منابع ارزشمند مزیت رقابتي، همچون قابليت. های بازاریابي م. ي.
[PDF] اصل مقاله (334 K) – دانشگاه تهران
https://jibm.ut.ac.ir/article_29186_21f82f96ca8e383f072952a807bb2747.pdf‎Cachedي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ. ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋي رﻗﺎﺑﺘﻲ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻧﺪارد و. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. ﻫﺎ. ي رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. را ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﺎدراﺗﻲ
دارﻧﺪ . واژه …. ﻋﻮاﻣﻠﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺻـﺎدراﺗﻲ. ﺷـﺮﻛﺖ …. ي
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﺎدراﺗﻲ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻣﻌﻨﺎدار دارد . ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﭘﮋوﻫﺶ. از ﻣﻴﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي.
[PDF] اصل مقاله – دانشگاه تهران
https://jibm.ut.ac.ir/article_54760_59d2fb259318e9d567d7befb175b34fb.pdf‎Cachedﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ. ﺑﺮ ﻣﺸـﺘﺮي. ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي. ﻗﺒﻠﻲ،
ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ … Hammond, Lomax, 2008. ). ﭘﮋوﻫﺶ. در. ﺑﺎره. ي. ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت. دﻫﺎن. ﺑﻪ. دﻫﺎن. اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪﻳﺪ. اﺳﺖ و در … ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت. دﻫﺎن … ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ اﺳﺖ. ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬا …..
Romaniuk & Nenycz-Thiel 2011. ). وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ. ،. ﻣﻔﻬﻮﻣ. ﻲ. ﻣﻬﻢ. در. اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ.
[PDF] ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو اﯾﺮان – پژوهش‌های مدیریت در ایران
mri.modares.ac.ir/article_2413_55ef7fe6bec5ef44e8ef16980da9bbb8.pdf‎Cached
Similarدر. ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮﻣ. ﺒ. ﻨﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ و. ﻗﺎﺑﻠﯿﺘ. ﻬـﺎ. ي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ. ،. ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ را ﺳﺎزﻣﺎن و. ﻗﻠﻤﺮو
رﻗﺎﺑﺖ را ….. ي. اﺻﻠﯽ و اﻧﺤﺼﺎري ﺻﻨﻌﺖ، اﯾﺠـﺎد ﻧﻬﺎدﻫـﺎي ﺗﺨﺼـﺼﯽ ﻣـﻮرد ﻧﯿﺎزــ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺮاﮐـﺰ ﻃﺮاﺣـﯽ و.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ …. ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ آﮐﺎدﻣﯿﮏ رﻗﺎﺑـﺖ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﺷﺎﯾـﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اوﻟـﯿﻦ ﺑـﺎر. ﺳﻠﺰﻧﯿﮏ. 4.
[PDF] ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺛﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ا
jir.irc.ac.ir/article_7292_80dce68f446236d44e2fe04bf6bfefb5.pdf‎Cached
Similar20 مه 2014 … ﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ. اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺻﻮرت. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . اﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. از ﻧﻮع. ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. -.
ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ. اﺳﺖ …. ﺳﺎدﮔﯽ، ﻓﺮاﮔﯿﺮي و وﺟﻮد ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮاوان ﻧﻈﺮي در ﻣﻮرد اﺳﺘﺮاﺗﮋي.
[PDF] اصل مقاله (1334 K)
tms.atu.ac.ir/article_1359_60fa8dfcca9b8a1c534860d8e6ee8cf0.pdf‎Cached
Similarﺍﺭﺯ. ﻳﺎﺑﻲ. ﺑﻠﻮﻍ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ. ﻱ. ﺭﻗﺎﺑﺘ. ﻲ. ﺩﺭ ﻫﺘﻞ. ﻫﺎ. 1B. (ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﻫﺘﻞ. ﻫﺎ. ﻱ. 3. 4ﻭ. ﺳﺘﺎﺭﻩ. ﺍﺳﺘﺎﻥ. ﻳﺰﺩ. )
2B. ﻣﻬﺪ. ﻱ … ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ، ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻱ ﺭﻗﺒﺎ ﻭ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ، …. ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﺎ ﻭ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻮﻳﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺎﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ … ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ.
برنامه‌ریزی راهبردی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/برنامه‌ریزی_راهبردی‎Cached
Similarبرنامه‌ریزی راهبردی- استراتژیک- فرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد سازمان
… در بسیاری از سازمان‌ها برنامه راهبردی دربارهٔ این است که سال آینده سازمان به کجا خواهد
… ۶ اهداف موضوعات و هدف; ۷ تکنیک‌های تحلیل کسب وکار; ۸ تاریخچه; ۹ منابع …
مأموریت: هدف بنیادی یک سازمان یا یک سرمایه‌گذاری را بیان می‌کند، مختصراً ….. مقاله ·
بحث …
[PDF] های رقابتی و عملکرد سازمانی استراتژی ارزیابی
sbu.ac.ir/Cols/FMA/Documents/نشریات/راهبردی/sale5/…/2.pdf‎Cached
Similarاستراتژی رقابتی؛ استراتژی تمایز؛ استراتژی رهبری هزینه؛ عملکرد. سازمانی. ؛.
گروه. های استراتژی . تاریخ دریافت مقاله: 51. /. 57. /. 1311 … استراتژی. های مورد
استفاده در سازمان. ،. تأثیر فراوانی بر عملکرد آنها دارد، به. شکلی که برخی … رقابت.
ی. و عملکرد سازمان. ی. 07 .2. مبانی و چارچوب نظری تحقیق. مفهوم استراتژی از سال.
1195.
[PDF] ریسک و مالی عملکرد پایداری بر رقابتی های استراتژی تاثیر
far.ui.ac.ir/article_17053_0aac0d997bb32c9a990dbc34a05861c6.pdf‎Cached6 ا کتبر 2015 … استراتژی. های. رقابتی. بر. پایداری. عملکرد. مالی. و. ریسک. محمد مرادی. *. 1. ، سعیده
سپهوندی …. پژوهش. های قبلی مورد بررسی قرار نگرفته. است. مبانی نظر. ی و پ.
یشینه پژوهش …. های پژوهش. با توجه به مبانی نظری و پيشينه تجربی،.
[DOC] لطفا برای دریافت فایل کلیک نمائید. – شرکت آب و فاضلاب شهری …
www.abfa-mazandaran.ir/dorsapax/userfiles/file/paper2.doc‎Cached
Similarهر شرکت موفقی قابلیت های کلیدی خاص خود را دارد و هر قابلیتی می تواند امتیاز …
مدیریت دانش سازمانی، یکی از مهم ترین عوامل موفقیت شرکت ها رقابتی و عصر
اطلاعات است. … های مدیریت دانش و تصمیم گیری استراتژیک می باشیم و هدف پژوهش
حاضر بهبود در ….. مفهوم دانش پنهان و دانش آشکار توسط نوناکا برای طرح ریزی نظریه
یادگیری …
[PDF] ﻣﺪل ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ دﻟﻔﻲ
smr.journals.iau.ir/article_519252_b94b0eb905351d931e7e907d669a5179.pdf‎Cached9. ﺗﺎ. 35. ﺗﺎرﻳﺦ اراﻳﻪ: 20/1/93. ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش: 1/3/93 … ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﮔﺮدﻳﺪه و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ را
اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ … ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ از ادﺑﻴﺎت ﻧﻈﺮي در ﻣﻮرد ﺗﻌﺎرﻳﻒ، دﻳﺪﮔﺎه. ﻫﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎزي ﻫﺮ.
ﻳﻚ از … ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده و ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي آ. ﺗﻲ. اراﻳﻪ … ي
اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﺎزار، ﺑﺮﻧﺪ و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ) ﺳﻮاﻻت زﻳﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻟﻒ) ﺗﻌﺎرﻳﻒ، اﺑﻌﺎد و … اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ. ﻣﻲ
. ﺗﻮاﻧ.
مبانی نظریه رابرت باتلر در مورد سالمندان
www.iranprojhe.com/…مبانی-نظری/3191-مبانی-نظریه-رابرت-باتلر-در-مورد-سالمندان.html‎Cachedمبانی نظریه رابرت باتلر در مورد سالمندان : وقتی که به سالخوردگان فکر … ها هستند
به طوری که خاطراتی درباره ی افراد و رویدادهای گذشته خود نقل میکنند. … موارد استفاده
: منبع کمکی انجام پژوهش منابع فارسی: دارد منابع لاتین: دارد پیشینه داخلی جدید: دارد
… مبانی نظری رابطه ساختار صنعت و استراتژی رقابتی · مبانی نظری تقسیم بندی

[PDF] بررسی تاثیر استراتژی منابع انسانی با رویکرد مزیت رقابتی و …
bikport.pmo.ir/pso_content/media/article/95062003_0.pdf
ر تاریخ …………. از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان: “. بررسی تاثیر. استراتژی
منابع … ام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست …. نیروی. انسانی. در.
خلق. وضعیت. رقابت. ی. پایدار. غافل. نباشند. باو. استفاده …… باتوجه به مبانی
نظری موضوع و پویائیهای واقعی و عینی رقابت می توان مزیت رقابتی را به پنج نوع
کلی زیر.
[PDF] نقش زیرساختی و فرآیندی مدیریت دانش در مسیر چابک سازی صنعت با …
journals.ihu.ac.ir/index.php/bsrq/article/download/8603/2711‎Cachedو جزئی برازش، فرضيات پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. نتايج نشان می دهد، … ي و ايمان
نوربخش. / علي اصغر شهباز … 2- مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 1-2- مدیریت دانش و
… از آنجا که دانش منبعی رقابتی تلقی می شود، سازمان های اخذ دانش،. ابتكارعمل … )
2003( بيان می کند که مديريت دانش، يک استراتژی بهينه و سيستماتيكی 1برگرن.
تحقیق هوش تجاری در سازمان – یک دو سه پروژه
123project.ir/فروشگاه-1-2-3…/تحقیق-هوش-تجاری-در-سازمان/‎Cached
Similarچکیده; مقدمه; مبانی نظری تحقیق; پیشینه تحقیق; ضرورت اسقرار هوش تجاری در
سازمان ها … رقابتی، کشورها و نیز بنگاه ها در تصمیم گیری و اتخاذ استراتژی
رقابتی خود … ی تأثیر و تأثری مدیریت دانش با هوش تجاری سازمان ها را مورد بررسی
قرار داده اند.
[DOC] کلیات تحقیق
efrain3276.persiangig.com/IranVM/payan-nameh-arshad-automation.doc
بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه
ستادي …. فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق …… اتوماسیون بر بهبود
تصمیم گیری مدیران در حوزه ستادی استانداري گیلان را مورد بررسی قرار می گیرد . ….
در راستای کسب مزیت رقابتی در عرصه بین المللی ، دور نمای استراتژیک حرکت های
خود …
[PDF] مـقـالــه
chmb.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=c14319e0…‎Cached
Similarتاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ … این سیاستهای کلی بر پایه ی محورهای سه گانه ی »اقتصاد
مقاومتی«، »پیشتازی در عرصه …. حمل و نقل و ایجاد مزیت رقابتی …. مورد توجه
کشورهای سلطه گر قرار داشته تا بتوانند از این رهگذر و با هدف قراردادن رفاه و آسایش
مردم … )نظریه پایه توســعه( اســتان ها، تهیه مبانی ….. استراتژیک مجمع تشخیص
مصلحت نظام به.
[PDF] ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ در ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﻜﻴﺪه
jmfr.srbiau.ac.ir/article_5179_83b5f02560aee1e39a96389c26d24035.pdf‎Cached
Similarﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ. : 12/2/91. ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش. : 15/6/91. ﭼﻜﻴﺪه. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻳﺰي. اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ. ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي. ﻃﻼﻋﺎﺗﻲ. در
. راﺳﺘﺎي. ﺗﺤﻘﻖ. اﻫﺪاف. ﺳﺎزﻣﺎن،. از. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ. ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ. اﺳﺖ. ﻛﻪ. در. دﻫﻪ. ﻫﺎي. اﺧﻴﺮ. ﻣﻮرد. ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ
. اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻳﺸﮕﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ . اﻳﻦ. ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ … ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ … ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﭘﮋوﻫﺶ … ي ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و ﺑﻬﻨﮕﺎم و در ﺗﻮازن ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎ، اﻫﺪاف.
تدوین برنامه‌ راهبردی توسعه گردشگری روستایی ایران
www.jmsp.ir/article_7946.html‎Cachedروش مورد استفاده در این پژوهش، روش پیمایش و مطالعات میدانی(نمونه 130نفری از جامعه
آماری … راهبرد کلان مطلوب پیشنهادشده توسط تحقیق، راهبرد رقابتی است(با جمع
امتیاز عوامل … در ادامه به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق و همچنین تحلیل نقاط
قوت، …. در پژوهشی با عنوان “استراتژیهای توسعه گردشگری روستایی” با استفاده از
مدل …
[PDF] شناسایی عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری سازی فناوری با استفاده از …
jtdm.irost.ir/article_356_dd3ee106fc134f6fbdeec60161ff7b1b.pdf‎Cachedو مدیریت ی، عوامل محیطی، منابع مالی، نوع فناوری و جایگاه رقابتی واحد بهره بردار
به عنوان … به این س ؤاالت، ابتدا به مروری گ ذرا بر مبانی نظری و پیش ینه
مطالعات ….. اولیۀ موضوع مورد بحث در سامانه پیشینه پژوهش پژوهشگاه علوم و فناوری.
[PDF] هزينه حقوق صاحبان سهام توان رقابتي محصول و
faar.iauctb.ac.ir/article_514033_75b2a8b069e231f1d4d4763d2c22f19e.pdf‎Cached
Similarرابطه ب. نی. توان رقابت. ی. محصول و هز. نهی. حقوق صاحبان سهام است. داده ها. ی. مورد ….
در ادامه ساختار تحقیق شامل بیان مبانی نظری و پیشینه پژوهش ، روش شناسی تحقیق

[DOC] برنامه‌ريزي استراتژيك منابع انساني
hrm.niordc.ir/uploads/barnamerizi-s_6224.doc‎Cached
Similarيكي از اين منابع كه منبع راهبردي براي سازمانهــــا محسوب مي شود، منابع انساني است
كه جزء … موثرترين راه دستيابي به مزيت رقابتي در شرايط فعلي كارآمدتر كردن
كاركنان … يكي از حساسترين و پيچيده ترين وظايف مديريت ارشد سازمان، حفظ
نيروهاي مورد … و كار، امروزه در يافته اند كه اعمال اصول مديريت استراتژيك منابع
انساني، و پيوند …
[PDF] اصل مقاله – دانش حسابداری
jak.uk.ac.ir/article_1425_ba798edf6dcfe772e0194fc8d4943e56.pdf‎Cachedبنگاه، لرنر و لرنر تعدیل شده به عنوان معیارهای رقابت در بازار … در تعامالت
استراتژیک با دیگر شرکت. ها به دنبال … پیشینه و مبانی نظری پژوهش … سرمایۀ
مورد نیاز …. پیشینۀ پژوهش. پژوهشی که صراحتاً به بررس. ی. رابطۀ رقابت. در بازار
محصول.
نگاهی گذرا به تاریخچه شکل گیری تئوری مبتنی بر منابع (RBV …
www.farahzadi.com/site/?p=249‎Cached
Similar19 جولای 2014 … نگاهی گذرا به تاریخچه شکل گیری تئوری مبتنی بر منابع (RBV) … ترین تئوری
های حوزه ی مدیریت و همچنین به عنوان زیربنای ظهور و شکل گیری مدیریت …. محتوای
پژوهش های مدیریت استراتژیک را می توان در این باره دانست که جهت گیری … به این
صورت تئوری مبتنی بر منابع را که مفهوم کلیدی مزیت رقابتی را نیز …
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی – آپارات

► 0:13https://www.aparat.com/v/VSnx2
8 Sep 2017 – 13 sec
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی … “موانا” از استعدادهای دریانوردی خود استفاده میکند تا به یک جزیره ی افسانه ای …
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی – آپارات

► 0:13https://www.aparat.com/v/VSnx2/مبانی_نظری_و_پیشینه_تحقیق_مزیت_رقابتی
8 Sep 2017 – 13 sec
فروش فایل توضیحاتاز زمان آدام اسمیت که تئوری مزیت مطلق را مطرح کرد، اقتصاددانان تمایل پیدا کردند تا عوامل مؤثر بر عملکرد صنعت داخلی را …
دانلود ؛ مباني نظري و پيشينه پژوهش برنامه‌ريزي استراتژيك
nowindanesh1.jahanblog.net/post-38956.html‎Cached6 نوامبر 2017 … مباني نظري و پيشينه پژوهش برنامه‌ريزي استراتژيك در 49 صفحه ورد قابل … را در
سه سطح فردي،فرآيندي و سازماني مورد بررسي قرار داده اندو تاثير اين سه … يك مزيت
رقابتي و استراتژيك و نيز سازاندهي مراحل توسعه مديريت دانش در …
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره هوش رقابتی | NCBA
ncba.ir/html/1885‎Cached17 سپتامبر 2017 … مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی هوش رقابتی … نیروهای پنج گانه رقابتی و
استراتژیهای ژنریک، مفهوم هوشمندی رقابتی را خلق کرده است.

 فروش لایک  و فروش فالوور ایرانی اینستاگرام

فروش لایک ,فروش فالوور ایرانی فعال
لینک منبع و پست :

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی


http://pishine.wordpressblog.ir/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1/  مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره استراتژی رقابتی |466| سیتروس …  citrusdl.123maghaleh.ir/citrusdl/466/html


  6 نوامبر 2017 مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی. توضیحات: فصل دوم
  پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش).  مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره مدیریت ارتباط با مشتری |3312 …  citrusdl.123maghaleh.ir/citrusdl/3312/html


  6 نوامبر 2017 مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مدیریت ارتباط با مشتری … (CRM )
  استراتژی کسب و کاری است که به منظور بهینه سازی سوددهی، درآمدزایی و … اما با
  افزایش تعداد شرکت های حاضر در عصر رقابتی و گسترش فرهنگ حفظ و بهبود …  پیشینه و مبانی نظری پژوهش استراتژی رقابتی  2987mvfu.9i8.ir/


  فایل پیشینه و مبانی نظری پژوهش استراتژی رقابتی دارای 61صفحه وبا فرمت ورد
  وقابل ویرایش می باشد. … پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای
  مشابه … واژه استراتژی در اصل از واژه ی یونانی مشتق شده است که به فعالیت، ابزار یا
   …  پیشینه و مبانی نظری تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی (منبع محور …  filenab.bwir.ir/پیشینه-و-مبانینظری-تفکر-استراتژیک-و-مز/


  10 ا کتبر 2017 پیشینه و مبانی نظری تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی (منبع محور) … جزئیات:
  توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش).
  همرا با منبع … پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه …. ﻣﺒﺎﻧﻲ
  ﻧﻈﺮﻱﭘﻴﺸﻴﻨﻪ. . ﭘﮋﻭﻫﺶ. Page 2. ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ: ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ. 2-1. ﻣ.


  [PDF] 

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج  www.iausdj.ac.ir/research/DocLib14/…/pdf/فصل%202.pdf
  به منضور تعمیم و گسترش صنعت بیمه در کشور، افزایش رقابت و کارایی در بازار
  بیمه، … اطمینان برای آنها هست که در صورت تحقق خطر مورد انتظار لطمه ای به دارایی و
  گردش …. مبانی. نظری. و. پیشینه. پژوهش. ١٥. در کشورها. ی توسعه نیافته، افزون بر
  ضعف ….. یکی دیگر از زمینه های مهم در بازاریابی کاالها، استراتژی نام و نشان می.
  باشد.


  [DOC] 

  ” شناسايي عوامل موثر بر بکارگيري تجارت الکترونيکي: مطالعه بين …  https://tmj.um.ac.ir/index.php/manag/article/download/2881/1510


  اين مقاله بر اساس يافته هاي تحقيق ميداني در شرکت هاي فعال در زمينه صنعت نرم
  افزار شکل … نظري مدل تحقيق ادبيات و پيشينه تحقيق بررسي و مدل زنجيره ارزش
  فعاليت هاي … ،گروهي و سازماني)، مهارت هاي تخصصي کارکنان و رضايت مشتريان
  مورد سنجش … واژه های کليدي : مديريت دانش، استراتژي رقابتي تمايز،زنجيره ارزش
  فعاليت هاي …  مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی + docx  rozitafile.rzb.oo0oo.ir/post470409.html
  عنوان اصلی محصول : مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی. سلام
  بر پژوهشگر گرامی ، شما برای دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی …  مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی + docx …  rozitafile.lox-download.ir/page-43007.html
  استراتژی ,فایل ,باره ,پژوهش ,نظری ,پیشینه ,مبانی نظری ,پیشینه پژوهش ,
  استراتژی رقابتی ,برای دانلود ,فایل مبانی.  مبانی نظری و پیشینه تحقیق تفکر استراتژیک و استراتژی  tehsky.ir/article/37312


  توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) … و
  استراتژی بازاریابی بوده و کسب مزیت رقابتی موضوع اصلی مباحث استراتژی است
  … APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه
  …. تحقیق درباره کیفیت سود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی کیفیت سود …


  [PDF] 

  دریافت فایل  ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/655972
  ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ. (ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب). اﻟﻬﺎم ﻣﺒﺎرﮐ. . اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ: ﺟﻨﺎب دﮐﺘﺮﻣﺠﺘﺒﯽ رﺟﺐ
  ﺑﯿﮕﯽ … اﺟﺮاﯾﯽ (اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ) ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽ ﻧﻤـﺎﯾﻢ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ در ﭘﺎﯾـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﺧـﻮد از ﻓﮑـﺮ، اﯾـﺪه و ﻧﻮﺷـﺘﻪ … ر ﺑﯿﻦ
  ﻫﻮش ﺗﺠﺎري و اﺑﻌﺎد آن ﺑﺎ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. ﺳﻄﺢ. 01 … ﻓﺼﻞ دوم: ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
  ﭘﮋوﻫﺶ.


  مبانی نظری و پیشینه تحقیق نیات رفتاری مشتری – نماشا


  www.namasha.com/v/27vfWHO927 Mar 20176 sec
  برای دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق نیات رفتاری مشتری…….. به صورت ورد به ادرس سایت http://yon.ir/bOTmOبروید.


  مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی  filer.filenik.ir/product-33235-pishinah.aspx


  دسته: علوم انسانی بازدید: 9 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 108 کیلوبایت تعداد
  صفحات فایل: 61. مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی …


  [PDF] 

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره استراتژی رقابتی | سودانلود  sodl.ir/saveAsPDF=2631


  ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﺎره ی اﺳﺘﺮاﺗﮋی رﻗﺎﺑﺘﯽ. ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت: ﻓﺼﻞ دوم ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ (
  ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﭘﮋوﻫﺶ). ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮﯾﺴﯽ درون ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه APA ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺼﻞ دو ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ.


  [DOC] 

  شیوه نامه نگارش مقاله – دانشگاه شهید بهشتی  https://sbu.ac.ir/…/فایلهای%20موردنیاز/Paper+Guide+JFMAP-1391.doc


  نمونه منبع نویسی درون متنی: مزیت رقابتی عبارت است ارزش های قابل ارائه شرکت
  برای … 2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش: ارایه تعاریف ضروری، بیان کافی چکیده
  پژوهش های … 5- تحلیل داده ها: ابتدا مشخصات جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی و
  سپس نتایج …. The Effect of Marketing Strategy and Marketing Capability on
  Business …  مدیریت استراتژیک| منابع علمی|ایبوک|مقاله انگلیسی|ترجمه|مبانی نظری  https://parsproje.com/…/search/?…مدیریت%20استراتژیک…exact


  PMD106-برنامه ريزي استراتژیکمبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی …
  حال و آینده در رقابت بین سازمانها، تا حد کمی مبتنی بر تخصیص استراتژیک ….
  PWM23- پاورپوینت (اسلاید ) درباره ی : ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE): (
  مدیریت) .  فروشگاه مستر فایل – مطالب ارسال شده توسط masterfile  masterfile.rozblog.com/user-masterfile/page/5
  27 آوريل 2017 ذخیره شده مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی تبلیغات دهان به دهان. …… مبانی و
  پیشینه نظری استراتژی رقابتی فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و …


  [PDF] 

  ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺛﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ا  jir.irc.ac.ir/article_7292_80dce68f446236d44e2fe04bf6bfefb5.pdf
  20 مه 2014 ﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ. اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺻﻮرت. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . اﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. از ﻧﻮع. ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. -.
  ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ. اﺳﺖ …. ﺳﺎدﮔﯽ، ﻓﺮاﮔﯿﺮي و وﺟﻮد ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮاوان ﻧﻈﺮي در ﻣﻮرد اﺳﺘﺮاﺗﮋي.  مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره استراتژی رقابتی – هاردل 2!  download2.hardl.ir/object-29925/description


  19 مه 2017 دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه; مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی
  رقابتی; مبانی نظری و پیشینه در باره ی استراتژی رقابتی; مبانی …  دانلود اني پاورپوينت استراتژي تجاري و استراتژي تكنولوژي  daryayydanesh.bestblog.ir/p165.php


  دانلود پژوهش بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي در بين دانشجويان …
  ممكن است ترديدي عمده درباره ي وجود فرض تداوم فعاليت ايجاد كند، ملاحضات برنامه …
  چرخ استراتژي رقابتي، بستر طراحي استراتژي رقابتي شركت، روشهاي مورد
  دانلود اني مباني نظري و پيشينه پژوهش درمان شناختي-رفتاري‌(C.B.T) ( فصل دوم
  پايان نامه ).


  [PDF] 

  عوامل مؤثر بر صادرات در صنایع ایران با تأکید بر ساختار بازار  jpbud.ir/article-1-638-fa.pdf


  ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﻣﺨﺎﺭﺝ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﺰﻳﺖ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ، ﻛﻠﻴﺪﻭﺍژﻩ ﻫﺎ: ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺮﻓﻴﻨﺪﺍﻝ ﻫﻴﺮﺷﻤﻦ
  … ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱﭘﻴﺸﻴﻨﻪ. ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻦ …


  [PDF] 

  ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو اﯾﺮان – پژوهش‌های مدیریت در ایران  mri.modares.ac.ir/article_2413_55ef7fe6bec5ef44e8ef16980da9bbb8.pdf
  در. ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮﻣ. ﺒ. ﻨﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ و. ﻗﺎﺑﻠﯿﺘ. ﻬـﺎ. ي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ. ،. ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ را ﺳﺎزﻣﺎن و. ﻗﻠﻤﺮو
  رﻗﺎﺑﺖ را ….. ي. اﺻﻠﯽ و اﻧﺤﺼﺎري ﺻﻨﻌﺖ، اﯾﺠـﺎد ﻧﻬﺎدﻫـﺎي ﺗﺨﺼـﺼﯽ ﻣـﻮرد ﻧﯿﺎزــ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺮاﮐـﺰ ﻃﺮاﺣـﯽ و.
  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ …. ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ آﮐﺎدﻣﯿﮏ رﻗﺎﺑـﺖ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﺷﺎﯾـﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اوﻟـﯿﻦ ﺑـﺎر. ﺳﻠﺰﻧﯿﮏ. 4.


  [PDF] 

  اصل مقاله (8038 K) – مدیریت برند – دانشگاه الزهرا  bmr.alzahra.ac.ir/article_2582_0d7d68a7f6dbf8ccd0fd6cf7b8d3a837.pdf


  رشد، سودآوری و درآمد) مورد مطالعه قرار می دهد. … در یک محیط رقابتی که مشخصه ی آن
  کمبود منابع است، ارزیابی و مدیریت عملکردی، … ۲- مبانی نظری و پیشینه پژوهشی.  مقاله استراتژی تولید درپس زمینه ی : محیط، استراتژی رقابتی و …  sidonline.weab.ir/مقالهاستراتژی-تولید-درپس-زمینه-ی-محی/


  3 روز پیش مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی درباره هوش معنوی ( فصل دوم پایان نامه) …
  تولید درپس زمینه ی : محیط، استراتژی رقابتی و استراتژی تولیدی.


  [DOC] 

  استفاده از رویکرد سرمایههای فکری به منظور ارتقا مزیت رقابتی پایدار …  www.fosareh.net/fa/files/pdf/osa-ghasemi.doc
  از طرف دیگر سرمایه فکری، نوآوری و خلق ارزش امروزه موضوعاتی هستند که مورد توجه
  خاص مدیران، … این پژوهش به دنبال خلق و ایجاد مزیت رقابتی پایدار براساس تاثیر
  سرمایههای فکری در کتابخانههای … ضرورت این تحقیق را میتوان در بکارگیری این
  نظریههای ارائه شده سرمایهفکری در حوزه عمل دانست. … 2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش.


  [PDF] 

  ﺳﺎزي ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺪل ﻫﺎي ﭘﻴﺸ – دانشگاه تهران  https://imj.ut.ac.ir/article_20383_83895f399f049a7b8bf903757a0f4ad9.pdf


  22 سپتامبر 2009 . ﻪ ﮔﺮ .دد. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ. در اﺑﺘﺪا. ﭘﺲ از ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع،. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﻨﮕﺎه و ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ از ﻣﻨﻈﺮ. ﭼﻬﺎر.
  ﻧﻈﺮﻳﻪ … ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ … ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎ. . ﻞ اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﺣﻮزه از
  ﺻﻨﻌﺖ از. اوﻟﻮﻳﺖ. ﻫﺎي. ﭘﮋوﻫﺶ … رﻗﺒﺎ در ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﻲ.


  [PDF] 

  ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮاي ﺗ – مطالعات مدیریت (بهبود و …  jmsd.atu.ac.ir/article_7477_d084d52668e8954d6319e81f6dda5809.pdf


  17 مه 2015 ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ. : 27. /2/ … اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن اﻧﻌﻄﺎف. ﭘﺬﯾ. ﺮي و
  ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ. ﻧﯿﺎز … در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﺮور ادﺑﯿﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺑﺘﺪا ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي
  اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ، ….. ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺒﻨﺎي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ، زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ. اﺳﺖ.


  [PDF] 

  بازار – تبیین استراتژی محصول های بازاریابی شرکت بر عملکرد …  bar.yazd.ac.ir/article_173_eeb945ad62ec87711deb1c96a53c9d9a.pdf
  18 ا کتبر 2010 در ابتدا به بيان مباني نظری پژوهش … پرداخته و بعد از آن پيشينه پژوهش )رابطه بين
  استراتژی رهبری هزینه، تمایز، … های بازاریابي و عملکرد بازار( را مورد مداقه قرار مي …
  منابع ارزشمند مزیت رقابتي، همچون قابليت. های بازاریابي م. ي.


  [PDF] 

  طراحي مدل هوشمندي رقابتي سازمان مبتني بر هوشياري كارآفرينانه  journal.iams.ir/article_206_98795bd84a73b673dcc2776eb89676d0.pdf


  ي. مهم. در. ايجاد. مزيت. رقابتي،. هوشمندي. رقابتي. است . هدف تحقيق. حاضر …
  كارآفرينانه. و«. » حس. گري. بازار. « مورد. بررسي. قرار. داده. است . داده. هاي پژوهش. از.
  طريق … در مباني نظري مديريت استراتژيک، مزيت رقابتي از سه ديدگاه مورد بررسي
  قرار گرفته … مباني. نظري. و. پيشينه. تحقيق. قابليت بازارگرايي سازمان.
  موفقيت شركت.  مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی – sk3  sk3.ir/tag/نظری


  مبانی نظری و پیشینه پژوهش توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاهاي غيررسمي …. وارد،
  كه توان رقابت در بازار رسمي زمين و مسكن را ندارند، شده و با سرعت مهارنشدني اشغال مي
  گردند. ….. در میانه ی سال 1990، گلمن به پژوهش درباره ی هوش هیجانی، و بهره ی هیجانی
  پرداخت و …. مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش.  بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار  download-thesis.com/product/بررسی-همسوییاستراتژیک-فناوری-اطلاعا/
  هدف کلي اين پژوهش، بررسي همسويي استراتژيک فناوري اطلاعات در بانک ملي استان
  …. شکل 2 1) رابطه ی بین کسب وکار ، سیستم های پردازش داده ،ی اطلاعات مدیریت و
  ….. مبانی نظری پژوهش در مورد مفاهیم همسویی، فناوری اطلاعات و استراتژی های سازمان و
  …. این امر ، موجب ایجاد شک در توانایی فناوری اطلاعات در ایجاد مزیت رقابتی می شود.


  [DOC] 

  دانلود فايل : modiriyate strategy.doc  hrm.niordc.ir/uploads/modiriyate%20strategy_5269.doc
  كلمه استراتژي از كلمه يوناني ( stratego) مركب از (stratos) به معناي ارتش و (eGo ) …
  5) مقاومت در مقابل تغيير كاهش مي يابد و مشاركت مورد نياز به حذف عدم اطمينان كه با هر
  …. استراتژيك پاسخ دهد ،در عين حال اينگونه برنامه ريزي فرآيندي نظري و كيفي است
  و داده … سازمانها با هم رقيب بوده و در رقابت سازماني پيروز مي شود كه استراتژي
  مناسبي …


  [DOC] 

  چكيده  www.isihome.ir/freearticle/ISIHome.ir-55004-sample.doc
  ادبيات و مباني نظري تحقيق 1. عنوان : طبقه بندي مدل هاي … فصل- مدل ها و ابزارهای
  برنامه ريزی استراتژيک. 3-1- مقدمه … 3-3-2- مدل رقابتي پورتر. 3-3-3- مدل …. در همين
  راستا مدل هاي متعددي توسط نظريه پردازان ارائه و مورد استفاده واقع شده اند. با وجود
  اينكه …


  [PDF] 

  راهبرد تجاري تدافعي و اكتشافي، عدم تقارن اطالعاتي و ريسك سقوط …  fej.iauctb.ac.ir/article_532531_a8f6ec1aabb61eb2064a91371bab6f7b.pdf


  استراتژي هاي ريسك آفريني باشد كه مديران شركت براي رقابت با رقبا برمي
  گزينند، … افشاهاي داوطلبانه توسط اين شركت ها كه باعث تقليل عدم تقارن اطالعاتي
  در مورد ارزش ….. استقرايي صورت مي. پذيرد. ، بدين معني كه مباني نظري و پيشينه. ي
  پژوهش.


  [PDF] 

  تحلیلی بر وضعیت بانکداری اختصاصی در ایران  qjerp.ir/article-1-504-fa.pdf


  ﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈـﺮی و ﭘﯿـﺸﯿﻨﻪ. ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺑﺎ روﯾﮑﺮد آﺳﯿﺐ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ. ﭘﺪﯾﺪه ﻧﻮﻇﻬﻮر. در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر. ﻣﻮرد.
  ﺗﺠﺰﯾﻪ. و. ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ … رﻗﺎﺑﺘﯽ. اﻫﻤﯿﺖ. ارزﯾـﺎﺑﯽ. ﻋﻤﻠﮑـﺮد. ﺑﺎﻧـﮏ. ﻫـﺎ. در. ﺟﻬﺖ. ﺑﻬﺒﻮد. ﻣﺴﺘﻤﺮ آن. را.
  اﻓـﺰاﯾﺶ. ﻣـﯽ. دﻫـﺪ … ی. ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﻮد در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ. واﺳـﻄﻪ آن. ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﯾﮋه را ﺑﻪ. ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﺬب
  ﮐﻨﻨﺪ …. ﺑﻪ. دﺳﺖ. آﻣﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﮐﺸﻮر. ﻣـﺪل. ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ. ﯾﺎ
  ﻧﻈﺮﯾﻪ.  برنامه‌ریزی راهبردی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد  https://fa.wikipedia.org/wiki/برنامه‌ریزی_راهبردی
  برنامه‌ریزی راهبردی- استراتژیک– فرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد سازمان
  … در بسیاری از سازمان‌ها برنامه راهبردی دربارهٔ این است که سال آینده سازمان به کجا خواهد
  … ۶ اهداف موضوعات و هدف; ۷ تکنیک‌های تحلیل کسب وکار; ۸ تاریخچه; ۹ منابع …
  مأموریت: هدف بنیادی یک سازمان یا یک سرمایه‌گذاری را بیان می‌کند، مختصراً ….. مقاله ·
  بحث …


  [DOC] 

  لطفا برای دریافت فایل کلیک نمائید. – شرکت آب و فاضلاب شهری …  www.abfa-mazandaran.ir/dorsapax/userfiles/file/paper2.doc
  هر شرکت موفقی قابلیت های کلیدی خاص خود را دارد و هر قابلیتی می تواند امتیاز …
  مدیریت دانش سازمانی، یکی از مهم ترین عوامل موفقیت شرکت ها رقابتی و عصر
  اطلاعات است. … های مدیریت دانش و تصمیم گیری استراتژیک می باشیم و هدف پژوهش
  حاضر بهبود در ….. مفهوم دانش پنهان و دانش آشکار توسط نوناکا برای طرح ریزی نظریه
  یادگیری …


  [PDF] 

  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت (  www.hajarian.com/esterategic/tahghigh/92-1-alameh/ebrahimi.pdf


  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. : داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق
  …. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ. اﻟﻒ. -1 . اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﺮاﺗﮋي. اﻧﺪروز اﺳﺘﺮاﺗﮋي را ﯾﮏ اﻟﮕﻮ
  ﻣﯽ داﻧﺪ … ﭘﯿﺮس و راﺑﯿﻨﺴﻮن اﺳﺘﺮاﺗﮋ ي را ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊ و آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ ﺑﺮاي ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ رﻗﺎﺑﺖ
  ﺟﻬﺖ …. دو ﻣﺪل ﮐﻠﯽ درﺑﺎره ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ وﺟﻮ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻔﺎوت درﺑﺎره ﻋﻮاﻣﻞ
  ﺗ.


  [PDF] 

  ریسک و مالی عملکرد پایداری بر رقابتی های استراتژی تاثیر  far.ui.ac.ir/article_17053_0aac0d997bb32c9a990dbc34a05861c6.pdf


  6 ا کتبر 2015 استراتژی. های. رقابتی. بر. پایداری. عملکرد. مالی. و. ریسک. محمد مرادی. *. 1. ، سعیده
  سپهوندی …. پژوهش. های قبلی مورد بررسی قرار نگرفته. است. مبانی نظر. ی و پ.
  یشینه پژوهش …. های پژوهش. با توجه به مبانی نظری و پيشينه تجربی،.


  [PDF] 

  ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺮاﺗﮋي و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ – دانش حسابداری و حسابرسی …  jmaak.srbiau.ac.ir/article_7614_026b4ef1581ae80dd25cc04081dc734f.pdf


  11 دسامبر 2013 (ﻗﺪرت،. ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ) و. ﻣﺘﻐ. ﯿ. ﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ي ﺗﺤﻘﯿﻖ (ﻋﻤﻠﮑﺮد،. اﺳﺘﺮاﺗﮋي و ﺳﺎ. ﺧ. ﺘﺎر. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
  ) … ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﺰاﯾﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮي. اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ … ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي.
  و ﻣﺮوري ﺑﺮ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. -2. -1. ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ. ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه،. درﺻﺪ.
  ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﻬﻢ از …. اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮدن و اﺟﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :.


  [PDF] 

  بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی با نقش میانجی مزیت …  modir3-3.ir/article-farsi/arf58-1632233.pdf


  واژه های کلیدی. : مسئولیت اجتماعی ، عملکرد مالی ، مزیت رقابتی ، شهرت ، رضایت
  مشتری … ی. ش رضایت مشتری می. گردد.)سعیدی و همکاران ،. 2014. (. همچنین اگر یک
  سازمان. ب … ت رقابتی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مبانی نظری و پیشینه
  پژوهش.


  [PDF] 

  ﻣﺪل ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ دﻟﻔﻲ  smr.journals.iau.ir/article_519252_b94b0eb905351d931e7e907d669a5179.pdf


  9. ﺗﺎ. 35. ﺗﺎرﻳﺦ اراﻳﻪ: 20/1/93. ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش: 1/3/93 … ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﮔﺮدﻳﺪه و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ را
  اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ … ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ از ادﺑﻴﺎت ﻧﻈﺮي در ﻣﻮرد ﺗﻌﺎرﻳﻒ، دﻳﺪﮔﺎه. ﻫﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎزي ﻫﺮ.
  ﻳﻚ از … ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده و ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي آ. ﺗﻲ. اراﻳﻪ … ي
  اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﺎزار، ﺑﺮﻧﺪ و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ) ﺳﻮاﻻت زﻳﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻟﻒ) ﺗﻌﺎرﻳﻒ، اﺑﻌﺎد و … اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ. ﻣﻲ
  . ﺗﻮاﻧ.


  [PDF] 

  ارسال مقاله جهت درج در فصلنامه اقدام به دریافت مقاالت ارسالی از سوی فر  uast.ac.ir/…/ارسال_مقاله_جهت_درج_در_فصلنامه_پژوهش_و_فناوری.pdf


  APA. باشد. •. نمونه. منبع نویسی رون متنی: مزیت رقابتی عبارت است. ارزش. ها. ی.
  قابل ارائه … مبانی نظری و پیشینه. پژوهش. : ارایه تعاریف ضروری، ب ان کافی چک د.
  پژوهش. ها. ی. اخل …. The dark side of risk (what your mother never told you about
  time.  تدوین برنامه‌ راهبردی توسعه گردشگری روستایی ایران  www.jmsp.ir/article_7946.html


  روش مورد استفاده در این پژوهش، روش پیمایش و مطالعات میدانی(نمونه 130نفری از جامعه
  آماری … راهبرد کلان مطلوب پیشنهادشده توسط تحقیق، راهبرد رقابتی است(با جمع
  امتیاز عوامل … در ادامه به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق و همچنین تحلیل نقاط
  قوت، …. در پژوهشی با عنوان “استراتژیهای توسعه گردشگری روستایی” با استفاده از
  مدل …


  [PDF] 

  بررسی تاثیر استراتژی منابع انسانی با رویکرد مزیت رقابتی و …  bikport.pmo.ir/pso_content/media/article/95062003_0.pdf
  ر تاریخ …………. از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان: “. بررسی تاثیر. استراتژی
  منابع … ام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست …. نیروی. انسانی. در.
  خلق. وضعیت. رقابت. ی. پایدار. غافل. نباشند. باو. استفاده …… باتوجه به مبانی
  نظری موضوع و پویائیهای واقعی و عینی رقابت می توان مزیت رقابتی را به پنج نوع
  کلی زیر.  تحقیق هوش تجاری در سازمان – یک دو سه پروژه  123project.ir/فروشگاه-1-2-3…/تحقیق-هوش-تجاری-در-سازمان/
  چکیده; مقدمه; مبانی نظری تحقیق; پیشینه تحقیق; ضرورت اسقرار هوش تجاری در
  سازمان ها … رقابتی، کشورها و نیز بنگاه ها در تصمیم گیری و اتخاذ استراتژی
  رقابتی خود … ی تأثیر و تأثری مدیریت دانش با هوش تجاری سازمان ها را مورد بررسی
  قرار داده اند.


  [PDF] 

  نقش زیرساختی و فرآیندی مدیریت دانش در مسیر چابک سازی صنعت با …  journals.ihu.ac.ir/index.php/bsrq/article/download/8603/2711


  و جزئی برازش، فرضيات پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. نتايج نشان می دهد، … ي و ايمان
  نوربخش. / علي اصغر شهباز … 2- مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 1-2- مدیریت دانش و
  … از آنجا که دانش منبعی رقابتی تلقی می شود، سازمان های اخذ دانش،. ابتكارعمل … )
  2003( بيان می کند که مديريت دانش، يک استراتژی بهينه و سيستماتيكی 1برگرن.


  [PDF] 

  مـقـالــه  chmb.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=c14319e0…
  تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ … این سیاستهای کلی بر پایه ی محورهای سه گانه ی »اقتصاد
  مقاومتی«، »پیشتازی در عرصه …. حمل و نقل و ایجاد مزیت رقابتی …. مورد توجه
  کشورهای سلطه گر قرار داشته تا بتوانند از این رهگذر و با هدف قراردادن رفاه و آسایش
  مردم … )نظریه پایه توســعه( اســتان ها، تهیه مبانی ….. استراتژیک مجمع تشخیص
  مصلحت نظام به.


  [PDF] 

  اصل مقاله – فصلنامه علمی ترویجی فرآیند نو  www.farayandno.ir/article_26354_338777dad8c37093adf4703f6b0db360.pdf


  17 آوريل 2016 رﻗﺎﺑﺖ. در. ﻋﺮ. ﺻﻪ. ﺟﻬﺎﻧﯽ. را. ﭘﯿﺶ. م. ﺑﺮﻧﺪ . ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧـﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﮐـﺎرﺑﺮدي و روش اﻧﺠـﺎم آن
  ﭘﯿﻤﺎﯾﺸـﯽ. -. ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از … در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ،. ﭘـﺲ. از ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺿﺮورت و اﻫﻤﯿﺖ آن، ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ
  ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ. ي. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿـﻖ در. ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در
  ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻮزه ﻓـﺮآورده. ﻫـﺎ ….. ﮔﯿـﺮي از ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳـﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ، ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ.  مبانی نظری و پیشینه پژوهش نوآوری گرایی – فروشگاه فاطمه زینب  www.fatimazainab.ir/…/مبانینظری-و-پیشینهپژوهش-نوآوری-گرایی.html


  6 ژانويه 2017 مبانی نظری و پیشینه پژوهش نوآوری گرایی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 … توضیحات
  : فصل دوم (پیشینه ی پژوهش) … توضیحات نظری در مورد متغیر و همچنین پیشینه در
  مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه … منابع برای مزیت رقابتی سازمان هستند(پریس
  ، استویکا و بونسِلا، 2013). … پاورپوینت مدیریت استراتژیک.


  [PDF] 

  در ی بر مبنای تئوری نقاط مرجع استراتژیک منابع انسان های تجاری و …  ipom.journals.pnu.ac.ir/pdf_3896_539e439c0a1d907e97088ce2e11d4afc.html


  7 ژوئن 2017 فصلنامه علمی. -. پژوهشی. مدیریت سازمان. ها. ی. دولتی. دوره. 5. ، شمار. 3ه. ، سال. 6331 …
  همسوسازی استراتژی منابع انسانی با استراتژی تجاری، … تاریخ دریافت. 9: …. یک
  مسئلة بنیادی برای کسب مزیت رقابتی. است ….. دونقطه. مرجع در سازمان است. تئوری
  نقاط مرجع استراتژیک. نظریه …. یک پرسشنامه مورد بررسی قرار.  بسته جامع پژوهشی استراتژی تجاری سازی | سرزمین دانش  sarzamindanesh.ir/sd3675-استراتژی-تجاری-سازی/


  در فصل اول این پژوهش عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری سازی فناوری مبتنی بر روش
  … موجود در مورد برتری روش طراحی جدید توجیه شوند، لیسانس یک استراتژی توجیه ….
  تجاری سازی فناوری، باعث افزایش توان رقابتی صنایع مختلف در بازارهای جهانی
  است. …. 4-6 ) انتخاب استراتژی تجاری سازی نوآوری های تکنولوژیک: برمبنای نظریه
   …


  [DOC] 

  کلیات تحقیق  efrain3276.persiangig.com/IranVM/payan-nameh-arshad-automation.doc
  بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه
  ستادي …. فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق …… اتوماسیون بر بهبود
  تصمیم گیری مدیران در حوزه ستادی استانداري گیلان را مورد بررسی قرار می گیرد . ….
  در راستای کسب مزیت رقابتی در عرصه بین المللی ، دور نمای استراتژیک حرکت های
  خود …


  [PDF] 

  شناسایی عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری سازی فناوری با استفاده از …  jtdm.irost.ir/article_356_dd3ee106fc134f6fbdeec60161ff7b1b.pdf


  و مدیریت ی، عوامل محیطی، منابع مالی، نوع فناوری و جایگاه رقابتی واحد بهره بردار
  به عنوان … به این س ؤاالت، ابتدا به مروری گ ذرا بر مبانی نظری و پیش ینه
  مطالعات ….. اولیۀ موضوع مورد بحث در سامانه پیشینه پژوهش پژوهشگاه علوم و فناوری.  نقش انواع استراتژي هاي رقابتي در افزايش رقابت … – ایستگاه تحقیق  https://rsst.ir/product/نقش-انواع-استراتژي-هاي-رقابتي-در-افزاي/
  نقش انواع استراتژی های رقابتی در افزایش رقابت پذیری سازمان های خصوصی بر
  اساس مدل … ٢-۵-١ فرض هی اصل ی ۴ … ٢ فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش ١١ ….
  استراتژی های مورد نظر پورتر در این مدل شامل رهبری هزینه ، تمایز و تمرکز می باشند.


  [PDF] 

  های رقابتی و عملکرد سازمانی استراتژی ارزیابی  www.ensani.ir/storage/Files/20141224095333-9805-76.pdf
  استراتژی رقابتی؛ استراتژی تمایز؛ استراتژی رهبری هزینه؛ عملکرد. سازمانی. ؛.
  گروه. های استراتژی . تاریخ دریافت مقاله: 51. /. 57. /. 1311 … استراتژی. های مورد
  استفاده در سازمان. ،. تأثیر فراوانی بر عملکرد آنها دارد، به. شکلی که برخی … رقابت.
  ی. و عملکرد سازمان. ی. 07 .2. مبانی و چارچوب نظری تحقیق. مفهوم استراتژی از سال.
  1195.


  [PDF] 

  اصل مقاله – دانش حسابداری  jak.uk.ac.ir/article_1425_ba798edf6dcfe772e0194fc8d4943e56.pdf


  بنگاه، لرنر و لرنر تعدیل شده به عنوان معیارهای رقابت در بازار … در تعامالت
  استراتژیک با دیگر شرکت. ها به دنبال … پیشینه و مبانی نظری پژوهش … سرمایۀ
  مورد نیاز …. پیشینۀ پژوهش. پژوهشی که صراحتاً به بررس. ی. رابطۀ رقابت. در بازار
  محصول.  مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهزیستی روانشناختی(فصل دوم)  pishine.neginfile.ir/product/…/مبانینظری-و-پیشینهپژوهش…/372


  مبانی نظری و پیشینه پژوهش استراتژی رقابتی و ساختار سازمانی (فصل2) قیمت:
  17,100 تومان … دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی روانشناختی(فصل دوم
  ) در 14 … های هیجانی افراد، رضایت مندی از زندگی و قضاوت درباره کیفیت زندگی می
  شود. … باید توجه داشت که تجربه هیجانات خوشایند و مثبت همزمان با تجربه ی هیجانات
   …  نگاهی گذرا به تاریخچه شکل گیری تئوری مبتنی بر منابع (RBV …  www.farahzadi.com/site/?p=249
  19 جولای 2014 نگاهی گذرا به تاریخچه شکل گیری تئوری مبتنی بر منابع (RBV) … ترین تئوری
  های حوزه ی مدیریت و همچنین به عنوان زیربنای ظهور و شکل گیری مدیریت …. محتوای
  پژوهش های مدیریت استراتژیک را می توان در این باره دانست که جهت گیری … به این
  صورت تئوری مبتنی بر منابع را که مفهوم کلیدی مزیت رقابتی را نیز …


  [PDF] 

  بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی و دو سوتوانی … – مدیریت نوآوری  www.nowavari.ir/article_15363_a2bc098b7a165fdd052a52f1a3b9ed93.pdf


  ی م. صادرات. کرد. ی نوآوری بر عمل. ی و دو سوتوان. ش به کارآفرین. ی تاثیر گرای …
  شرکت را نسبت به رقبا و محیط رقابتی مورد سنجش قرار می دهد، در نقش یک … در ادامه
  این مقاله، پﺲ از تشریﺢ مبانی نظری، پیشینه پژوهش موضوع بیان می شود و پﺲ از آن،.  پاورپوینت آموزشی معنای لغوی اصطلاحی مباهله و چگونگی اداء آن – آیدا نت  aidanet.ir/prod/2222/پاورپوینت-آموزشی-معنای-لغوی-اصطلاحی-م


  در اصل از ماده ی ((بهل)) بر وزن (اهل) به معنی رها كردن وقید وبند را از چیزی برداشتن
  است . … افرادی كه با هم درباره یك مسئله مهم مذهبی گفتگو دارند در یك جا جمع شوند وبه
  درگاه … پیشینه پژوهش با موضوع استراتژی رقابتی · مبانی نظری و پیشینه پژوهش
  با …  مقالات ISI بازاریابی رابطه مند یا رابطه ای : 38 مقاله انگلیسی + ترجمه …  isiarticles.com/topic/89
  امروزه شرکتها علاوه بر تدوین استراتژی هایی برای جذب مشتریان جدید و انجام معامله با
  آنها … در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد
  ، واحد … اتحاد اجتماعی از دیدگاه بازاریابی رابطه ای: مطالعه متا تحلیلی از مبانی نظری
  …. استراتژی رشد · استراتژی رقابتی · استراتژی قیمت گذاری · استراتژی قیمت …  مبانی نظری تکنولوژی آموزشی درباره هوشمند سازی مدارس  www.iranprojhe.com/…مبانینظری/686-مبانینظری-تکنولوژی-آموزشی-درباره-هوشمند-سازی-مدارس.html


  مبانی نظری تکنولوژی آموزشی درباره هوشمند سازی مدارس: تفکر استفاده از رایانه ها و
  شبکه … برای دسترسی به فایل ورد WORD این مقاله ، بعد از پرداخت حق اشتراک
  فایل شماره 104 … در واقع سال 1993 را می توان سال شروع دقیق توسعه ی مدارس هوشمند
  بدانیم و … مدارس هوشمند محیط همکاری و رقابت هستند و مواد آموزشی و تمرینات جهت بسط
  این …


  [PDF] 

  مولفه های موثر بر میزان همراستایی استراتژی های فناوری … – ایران سازه  iransazeh.ir/index.php/2015…/2015-11-18-06-42-29?…


  است، ایجاد مزیت رقابتی، بهبود کیفیت، اتوماسیون و مهندسی مجدد فرایندهای ….
  مبانی. نظری. و. پیشینه. پژوهش. -2. -1. همراستایی. استراتژیك. کسب وکار. و. IT …. ی
  . IT. و. کسب وکار را از نظر فعال. ی. تهای اجتماع. ی. و فن. ی. مورد تجز. ی. ه و تحل. ی.


  مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی – آپارات


  https://www.aparat.com/v/VSnx28 Sep 201713 sec
  مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی … “موانا” از استعدادهای دریانوردی خود استفاده میکند تا به یک جزیره ی افسانه ای


  مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی | بهترین …  https://selludownload.ir/tag/مبانینظری-و-پیشینهپژوهش-در-بارهی-استر/
  پروژه,پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود پروپوزال,دانلود پاورپوینت,ادبیات تحقیق,
  تحقیق,رساله,پروژه,مبانی نظری,پیشینه پژوهش,پیشینه تحقیق,چارچوب نظری
  تحقیق …  مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره استراتژی رقابتی | پیتر دانلود  peterdownload.ir/html/20801


  23 جولای 2017 مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی توضیحات: فصل دوم پایان
  نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع …  مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره استراتژی رقابتی |26429| فراست  frost.rspf.ir/frost/26429/html


  8 ا کتبر 2017 مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی. توضیحات: فصل دوم
  پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش).  مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره استراتژی رقابتی |27755| بُت  bot.rspf.ir/bot/27755/html


  6 ا کتبر 2017 مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره استراتژی رقابتی (27755):مبانی نظری و
  پیشینه پژوهش استراتژی رقابتی مبانی نظری و پیشینه در باره ی …  مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره استراتژی رقابتی |44493| 60%  60percent.ir/article/44493


  مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی توضیحات: فصل دوم پایان
  نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی …


  [PDF] 

  PDF: مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی – orgppe  orgppe.ir/paper/15929.pdf


  ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﺎره ی اﺳﺘﺮاﺗﮋی رﻗﺎﺑﺘﯽ. ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت: ﻓﺼﻞ دوم ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ (
  ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﭘﮋوﻫﺶ). ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮﯾﺴﯽ درون ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه APA ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺼﻞ دو ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ.  مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره استراتژی رقابتی |466| سیتروس …  citrusdl.123maghaleh.ir/citrusdl/466/html


  6 نوامبر 2017 مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی. توضیحات: فصل دوم
  پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش).  مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره مدیریت ارتباط با مشتری |3312 …  citrusdl.123maghaleh.ir/citrusdl/3312/html


  6 نوامبر 2017 مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مدیریت ارتباط با مشتری … (CRM )
  استراتژی کسب و کاری است که به منظور بهینه سازی سوددهی، درآمدزایی و … اما با
  افزایش تعداد شرکت های حاضر در عصر رقابتی و گسترش فرهنگ حفظ و بهبود …  پیشینه و مبانی نظری پژوهش استراتژی رقابتی  2987mvfu.9i8.ir/


  فایل پیشینه و مبانی نظری پژوهش استراتژی رقابتی دارای 61صفحه وبا فرمت ورد
  وقابل ویرایش می باشد. … پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای
  مشابه … واژه استراتژی در اصل از واژه ی یونانی مشتق شده است که به فعالیت، ابزار یا
   …  پیشینه و مبانی نظری تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی (منبع محور …  filenab.bwir.ir/پیشینه-و-مبانینظری-تفکر-استراتژیک-و-مز/


  10 ا کتبر 2017 پیشینه و مبانی نظری تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی (منبع محور) … جزئیات:
  توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش).
  همرا با منبع … پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه …. ﻣﺒﺎﻧﻲ
  ﻧﻈﺮﻱﭘﻴﺸﻴﻨﻪ. . ﭘﮋﻭﻫﺶ. Page 2. ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ: ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ. 2-1. ﻣ.


  [PDF] 

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج  www.iausdj.ac.ir/research/DocLib14/…/pdf/فصل%202.pdf
  به منضور تعمیم و گسترش صنعت بیمه در کشور، افزایش رقابت و کارایی در بازار
  بیمه، … اطمینان برای آنها هست که در صورت تحقق خطر مورد انتظار لطمه ای به دارایی و
  گردش …. مبانی. نظری. و. پیشینه. پژوهش. ١٥. در کشورها. ی توسعه نیافته، افزون بر
  ضعف ….. یکی دیگر از زمینه های مهم در بازاریابی کاالها، استراتژی نام و نشان می.
  باشد.


  [DOC] 

  ” شناسايي عوامل موثر بر بکارگيري تجارت الکترونيکي: مطالعه بين …  https://tmj.um.ac.ir/index.php/manag/article/download/2881/1510


  اين مقاله بر اساس يافته هاي تحقيق ميداني در شرکت هاي فعال در زمينه صنعت نرم
  افزار شکل … نظري مدل تحقيق ادبيات و پيشينه تحقيق بررسي و مدل زنجيره ارزش
  فعاليت هاي … ،گروهي و سازماني)، مهارت هاي تخصصي کارکنان و رضايت مشتريان
  مورد سنجش … واژه های کليدي : مديريت دانش، استراتژي رقابتي تمايز،زنجيره ارزش
  فعاليت هاي …  مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی + docx  rozitafile.rzb.oo0oo.ir/post470409.html
  عنوان اصلی محصول : مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی. سلام
  بر پژوهشگر گرامی ، شما برای دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی …  مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی + docx …  rozitafile.lox-download.ir/page-43007.html
  استراتژی ,فایل ,باره ,پژوهش ,نظری ,پیشینه ,مبانی نظری ,پیشینه پژوهش ,
  استراتژی رقابتی ,برای دانلود ,فایل مبانی.  مبانی نظری و پیشینه تحقیق تفکر استراتژیک و استراتژی  tehsky.ir/article/37312


  توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) … و
  استراتژی بازاریابی بوده و کسب مزیت رقابتی موضوع اصلی مباحث استراتژی است
  … APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه
  …. تحقیق درباره کیفیت سود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی کیفیت سود …


  [PDF] 

  دریافت فایل  ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/655972
  ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ. (ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب). اﻟﻬﺎم ﻣﺒﺎرﮐ. . اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ: ﺟﻨﺎب دﮐﺘﺮﻣﺠﺘﺒﯽ رﺟﺐ
  ﺑﯿﮕﯽ … اﺟﺮاﯾﯽ (اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ) ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽ ﻧﻤـﺎﯾﻢ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ در ﭘﺎﯾـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﺧـﻮد از ﻓﮑـﺮ، اﯾـﺪه و ﻧﻮﺷـﺘﻪ … ر ﺑﯿﻦ
  ﻫﻮش ﺗﺠﺎري و اﺑﻌﺎد آن ﺑﺎ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. ﺳﻄﺢ. 01 … ﻓﺼﻞ دوم: ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
  ﭘﮋوﻫﺶ.


  مبانی نظری و پیشینه تحقیق نیات رفتاری مشتری – نماشا


  www.namasha.com/v/27vfWHO927 Mar 20176 sec
  برای دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق نیات رفتاری مشتری…….. به صورت ورد به ادرس سایت http://yon.ir/bOTmOبروید.


  مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی  filer.filenik.ir/product-33235-pishinah.aspx


  دسته: علوم انسانی بازدید: 9 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 108 کیلوبایت تعداد
  صفحات فایل: 61. مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی …


  [PDF] 

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره استراتژی رقابتی | سودانلود  sodl.ir/saveAsPDF=2631


  ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﺎره ی اﺳﺘﺮاﺗﮋی رﻗﺎﺑﺘﯽ. ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت: ﻓﺼﻞ دوم ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ (
  ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﭘﮋوﻫﺶ). ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮﯾﺴﯽ درون ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه APA ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺼﻞ دو ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ.


  [DOC] 

  شیوه نامه نگارش مقاله – دانشگاه شهید بهشتی  https://sbu.ac.ir/…/فایلهای%20موردنیاز/Paper+Guide+JFMAP-1391.doc


  نمونه منبع نویسی درون متنی: مزیت رقابتی عبارت است ارزش های قابل ارائه شرکت
  برای … 2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش: ارایه تعاریف ضروری، بیان کافی چکیده
  پژوهش های … 5- تحلیل داده ها: ابتدا مشخصات جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی و
  سپس نتایج …. The Effect of Marketing Strategy and Marketing Capability on
  Business …  مدیریت استراتژیک| منابع علمی|ایبوک|مقاله انگلیسی|ترجمه|مبانی نظری  https://parsproje.com/…/search/?…مدیریت%20استراتژیک…exact


  PMD106-برنامه ريزي استراتژیکمبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی …
  حال و آینده در رقابت بین سازمانها، تا حد کمی مبتنی بر تخصیص استراتژیک ….
  PWM23- پاورپوینت (اسلاید ) درباره ی : ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE): (
  مدیریت) .  فروشگاه مستر فایل – مطالب ارسال شده توسط masterfile  masterfile.rozblog.com/user-masterfile/page/5
  27 آوريل 2017 ذخیره شده مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی تبلیغات دهان به دهان. …… مبانی و
  پیشینه نظری استراتژی رقابتی فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و …


  [PDF] 

  ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺛﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ا  jir.irc.ac.ir/article_7292_80dce68f446236d44e2fe04bf6bfefb5.pdf
  20 مه 2014 ﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ. اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺻﻮرت. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . اﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. از ﻧﻮع. ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. -.
  ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ. اﺳﺖ …. ﺳﺎدﮔﯽ، ﻓﺮاﮔﯿﺮي و وﺟﻮد ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮاوان ﻧﻈﺮي در ﻣﻮرد اﺳﺘﺮاﺗﮋي.  مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره استراتژی رقابتی – هاردل 2!  download2.hardl.ir/object-29925/description


  19 مه 2017 دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه; مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی
  رقابتی; مبانی نظری و پیشینه در باره ی استراتژی رقابتی; مبانی …  دانلود اني پاورپوينت استراتژي تجاري و استراتژي تكنولوژي  daryayydanesh.bestblog.ir/p165.php


  دانلود پژوهش بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي در بين دانشجويان …
  ممكن است ترديدي عمده درباره ي وجود فرض تداوم فعاليت ايجاد كند، ملاحضات برنامه …
  چرخ استراتژي رقابتي، بستر طراحي استراتژي رقابتي شركت، روشهاي مورد
  دانلود اني مباني نظري و پيشينه پژوهش درمان شناختي-رفتاري‌(C.B.T) ( فصل دوم
  پايان نامه ).


  [PDF] 

  عوامل مؤثر بر صادرات در صنایع ایران با تأکید بر ساختار بازار  jpbud.ir/article-1-638-fa.pdf


  ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﻣﺨﺎﺭﺝ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﺰﻳﺖ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ، ﻛﻠﻴﺪﻭﺍژﻩ ﻫﺎ: ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺮﻓﻴﻨﺪﺍﻝ ﻫﻴﺮﺷﻤﻦ
  … ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱﭘﻴﺸﻴﻨﻪ. ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻦ …


  [PDF] 

  ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو اﯾﺮان – پژوهش‌های مدیریت در ایران  mri.modares.ac.ir/article_2413_55ef7fe6bec5ef44e8ef16980da9bbb8.pdf
  در. ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮﻣ. ﺒ. ﻨﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ و. ﻗﺎﺑﻠﯿﺘ. ﻬـﺎ. ي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ. ،. ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ را ﺳﺎزﻣﺎن و. ﻗﻠﻤﺮو
  رﻗﺎﺑﺖ را ….. ي. اﺻﻠﯽ و اﻧﺤﺼﺎري ﺻﻨﻌﺖ، اﯾﺠـﺎد ﻧﻬﺎدﻫـﺎي ﺗﺨﺼـﺼﯽ ﻣـﻮرد ﻧﯿﺎزــ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺮاﮐـﺰ ﻃﺮاﺣـﯽ و.
  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ …. ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ آﮐﺎدﻣﯿﮏ رﻗﺎﺑـﺖ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﺷﺎﯾـﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اوﻟـﯿﻦ ﺑـﺎر. ﺳﻠﺰﻧﯿﮏ. 4.


  [PDF] 

  اصل مقاله (8038 K) – مدیریت برند – دانشگاه الزهرا  bmr.alzahra.ac.ir/article_2582_0d7d68a7f6dbf8ccd0fd6cf7b8d3a837.pdf


  رشد، سودآوری و درآمد) مورد مطالعه قرار می دهد. … در یک محیط رقابتی که مشخصه ی آن
  کمبود منابع است، ارزیابی و مدیریت عملکردی، … ۲- مبانی نظری و پیشینه پژوهشی.  مقاله استراتژی تولید درپس زمینه ی : محیط، استراتژی رقابتی و …  sidonline.weab.ir/مقالهاستراتژی-تولید-درپس-زمینه-ی-محی/


  3 روز پیش مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی درباره هوش معنوی ( فصل دوم پایان نامه) …
  تولید درپس زمینه ی : محیط، استراتژی رقابتی و استراتژی تولیدی.


  [DOC] 

  استفاده از رویکرد سرمایههای فکری به منظور ارتقا مزیت رقابتی پایدار …  www.fosareh.net/fa/files/pdf/osa-ghasemi.doc
  از طرف دیگر سرمایه فکری، نوآوری و خلق ارزش امروزه موضوعاتی هستند که مورد توجه
  خاص مدیران، … این پژوهش به دنبال خلق و ایجاد مزیت رقابتی پایدار براساس تاثیر
  سرمایههای فکری در کتابخانههای … ضرورت این تحقیق را میتوان در بکارگیری این
  نظریههای ارائه شده سرمایهفکری در حوزه عمل دانست. … 2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش.


  [PDF] 

  ﺳﺎزي ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺪل ﻫﺎي ﭘﻴﺸ – دانشگاه تهران  https://imj.ut.ac.ir/article_20383_83895f399f049a7b8bf903757a0f4ad9.pdf


  22 سپتامبر 2009 . ﻪ ﮔﺮ .دد. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ. در اﺑﺘﺪا. ﭘﺲ از ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع،. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﻨﮕﺎه و ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ از ﻣﻨﻈﺮ. ﭼﻬﺎر.
  ﻧﻈﺮﻳﻪ … ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ … ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎ. . ﻞ اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﺣﻮزه از
  ﺻﻨﻌﺖ از. اوﻟﻮﻳﺖ. ﻫﺎي. ﭘﮋوﻫﺶ … رﻗﺒﺎ در ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﻲ.


  [PDF] 

  ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮاي ﺗ – مطالعات مدیریت (بهبود و …  jmsd.atu.ac.ir/article_7477_d084d52668e8954d6319e81f6dda5809.pdf


  17 مه 2015 ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ. : 27. /2/ … اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن اﻧﻌﻄﺎف. ﭘﺬﯾ. ﺮي و
  ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ. ﻧﯿﺎز … در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﺮور ادﺑﯿﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺑﺘﺪا ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي
  اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ، ….. ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺒﻨﺎي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ، زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ. اﺳﺖ.


  [PDF] 

  بازار – تبیین استراتژی محصول های بازاریابی شرکت بر عملکرد …  bar.yazd.ac.ir/article_173_eeb945ad62ec87711deb1c96a53c9d9a.pdf
  18 ا کتبر 2010 در ابتدا به بيان مباني نظری پژوهش … پرداخته و بعد از آن پيشينه پژوهش )رابطه بين
  استراتژی رهبری هزینه، تمایز، … های بازاریابي و عملکرد بازار( را مورد مداقه قرار مي …
  منابع ارزشمند مزیت رقابتي، همچون قابليت. های بازاریابي م. ي.


  [PDF] 

  طراحي مدل هوشمندي رقابتي سازمان مبتني بر هوشياري كارآفرينانه  journal.iams.ir/article_206_98795bd84a73b673dcc2776eb89676d0.pdf


  ي. مهم. در. ايجاد. مزيت. رقابتي،. هوشمندي. رقابتي. است . هدف تحقيق. حاضر …
  كارآفرينانه. و«. » حس. گري. بازار. « مورد. بررسي. قرار. داده. است . داده. هاي پژوهش. از.
  طريق … در مباني نظري مديريت استراتژيک، مزيت رقابتي از سه ديدگاه مورد بررسي
  قرار گرفته … مباني. نظري. و. پيشينه. تحقيق. قابليت بازارگرايي سازمان.
  موفقيت شركت.  مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی – sk3  sk3.ir/tag/نظری


  مبانی نظری و پیشینه پژوهش توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاهاي غيررسمي …. وارد،
  كه توان رقابت در بازار رسمي زمين و مسكن را ندارند، شده و با سرعت مهارنشدني اشغال مي
  گردند. ….. در میانه ی سال 1990، گلمن به پژوهش درباره ی هوش هیجانی، و بهره ی هیجانی
  پرداخت و …. مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش.  بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار  download-thesis.com/product/بررسی-همسوییاستراتژیک-فناوری-اطلاعا/
  هدف کلي اين پژوهش، بررسي همسويي استراتژيک فناوري اطلاعات در بانک ملي استان
  …. شکل 2 1) رابطه ی بین کسب وکار ، سیستم های پردازش داده ،ی اطلاعات مدیریت و
  ….. مبانی نظری پژوهش در مورد مفاهیم همسویی، فناوری اطلاعات و استراتژی های سازمان و
  …. این امر ، موجب ایجاد شک در توانایی فناوری اطلاعات در ایجاد مزیت رقابتی می شود.


  [DOC] 

  دانلود فايل : modiriyate strategy.doc  hrm.niordc.ir/uploads/modiriyate%20strategy_5269.doc
  كلمه استراتژي از كلمه يوناني ( stratego) مركب از (stratos) به معناي ارتش و (eGo ) …
  5) مقاومت در مقابل تغيير كاهش مي يابد و مشاركت مورد نياز به حذف عدم اطمينان كه با هر
  …. استراتژيك پاسخ دهد ،در عين حال اينگونه برنامه ريزي فرآيندي نظري و كيفي است
  و داده … سازمانها با هم رقيب بوده و در رقابت سازماني پيروز مي شود كه استراتژي
  مناسبي …


  [DOC] 

  چكيده  www.isihome.ir/freearticle/ISIHome.ir-55004-sample.doc
  ادبيات و مباني نظري تحقيق 1. عنوان : طبقه بندي مدل هاي … فصل- مدل ها و ابزارهای
  برنامه ريزی استراتژيک. 3-1- مقدمه … 3-3-2- مدل رقابتي پورتر. 3-3-3- مدل …. در همين
  راستا مدل هاي متعددي توسط نظريه پردازان ارائه و مورد استفاده واقع شده اند. با وجود
  اينكه …


  [PDF] 

  راهبرد تجاري تدافعي و اكتشافي، عدم تقارن اطالعاتي و ريسك سقوط …  fej.iauctb.ac.ir/article_532531_a8f6ec1aabb61eb2064a91371bab6f7b.pdf


  استراتژي هاي ريسك آفريني باشد كه مديران شركت براي رقابت با رقبا برمي
  گزينند، … افشاهاي داوطلبانه توسط اين شركت ها كه باعث تقليل عدم تقارن اطالعاتي
  در مورد ارزش ….. استقرايي صورت مي. پذيرد. ، بدين معني كه مباني نظري و پيشينه. ي
  پژوهش.


  [PDF] 

  تحلیلی بر وضعیت بانکداری اختصاصی در ایران  qjerp.ir/article-1-504-fa.pdf


  ﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈـﺮی و ﭘﯿـﺸﯿﻨﻪ. ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺑﺎ روﯾﮑﺮد آﺳﯿﺐ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ. ﭘﺪﯾﺪه ﻧﻮﻇﻬﻮر. در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر. ﻣﻮرد.
  ﺗﺠﺰﯾﻪ. و. ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ … رﻗﺎﺑﺘﯽ. اﻫﻤﯿﺖ. ارزﯾـﺎﺑﯽ. ﻋﻤﻠﮑـﺮد. ﺑﺎﻧـﮏ. ﻫـﺎ. در. ﺟﻬﺖ. ﺑﻬﺒﻮد. ﻣﺴﺘﻤﺮ آن. را.
  اﻓـﺰاﯾﺶ. ﻣـﯽ. دﻫـﺪ … ی. ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﻮد در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ. واﺳـﻄﻪ آن. ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﯾﮋه را ﺑﻪ. ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﺬب
  ﮐﻨﻨﺪ …. ﺑﻪ. دﺳﺖ. آﻣﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﮐﺸﻮر. ﻣـﺪل. ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ. ﯾﺎ
  ﻧﻈﺮﯾﻪ.  برنامه‌ریزی راهبردی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد  https://fa.wikipedia.org/wiki/برنامه‌ریزی_راهبردی
  برنامه‌ریزی راهبردی- استراتژیک– فرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد سازمان
  … در بسیاری از سازمان‌ها برنامه راهبردی دربارهٔ این است که سال آینده سازمان به کجا خواهد
  … ۶ اهداف موضوعات و هدف; ۷ تکنیک‌های تحلیل کسب وکار; ۸ تاریخچه; ۹ منابع …
  مأموریت: هدف بنیادی یک سازمان یا یک سرمایه‌گذاری را بیان می‌کند، مختصراً ….. مقاله ·
  بحث …


  [DOC] 

  لطفا برای دریافت فایل کلیک نمائید. – شرکت آب و فاضلاب شهری …  www.abfa-mazandaran.ir/dorsapax/userfiles/file/paper2.doc
  هر شرکت موفقی قابلیت های کلیدی خاص خود را دارد و هر قابلیتی می تواند امتیاز …
  مدیریت دانش سازمانی، یکی از مهم ترین عوامل موفقیت شرکت ها رقابتی و عصر
  اطلاعات است. … های مدیریت دانش و تصمیم گیری استراتژیک می باشیم و هدف پژوهش
  حاضر بهبود در ….. مفهوم دانش پنهان و دانش آشکار توسط نوناکا برای طرح ریزی نظریه
  یادگیری …


  [PDF] 

  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت (  www.hajarian.com/esterategic/tahghigh/92-1-alameh/ebrahimi.pdf


  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. : داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق
  …. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ. اﻟﻒ. -1 . اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﺮاﺗﮋي. اﻧﺪروز اﺳﺘﺮاﺗﮋي را ﯾﮏ اﻟﮕﻮ
  ﻣﯽ داﻧﺪ … ﭘﯿﺮس و راﺑﯿﻨﺴﻮن اﺳﺘﺮاﺗﮋ ي را ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊ و آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ ﺑﺮاي ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ رﻗﺎﺑﺖ
  ﺟﻬﺖ …. دو ﻣﺪل ﮐﻠﯽ درﺑﺎره ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ وﺟﻮ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻔﺎوت درﺑﺎره ﻋﻮاﻣﻞ
  ﺗ.


  [PDF] 

  ریسک و مالی عملکرد پایداری بر رقابتی های استراتژی تاثیر  far.ui.ac.ir/article_17053_0aac0d997bb32c9a990dbc34a05861c6.pdf


  6 ا کتبر 2015 استراتژی. های. رقابتی. بر. پایداری. عملکرد. مالی. و. ریسک. محمد مرادی. *. 1. ، سعیده
  سپهوندی …. پژوهش. های قبلی مورد بررسی قرار نگرفته. است. مبانی نظر. ی و پ.
  یشینه پژوهش …. های پژوهش. با توجه به مبانی نظری و پيشينه تجربی،.


  [PDF] 

  ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺮاﺗﮋي و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ – دانش حسابداری و حسابرسی …  jmaak.srbiau.ac.ir/article_7614_026b4ef1581ae80dd25cc04081dc734f.pdf


  11 دسامبر 2013 (ﻗﺪرت،. ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ) و. ﻣﺘﻐ. ﯿ. ﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ي ﺗﺤﻘﯿﻖ (ﻋﻤﻠﮑﺮد،. اﺳﺘﺮاﺗﮋي و ﺳﺎ. ﺧ. ﺘﺎر. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
  ) … ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﺰاﯾﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮي. اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ … ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي.
  و ﻣﺮوري ﺑﺮ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. -2. -1. ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ. ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه،. درﺻﺪ.
  ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﻬﻢ از …. اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮدن و اﺟﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :.


  [PDF] 

  بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی با نقش میانجی مزیت …  modir3-3.ir/article-farsi/arf58-1632233.pdf


  واژه های کلیدی. : مسئولیت اجتماعی ، عملکرد مالی ، مزیت رقابتی ، شهرت ، رضایت
  مشتری … ی. ش رضایت مشتری می. گردد.)سعیدی و همکاران ،. 2014. (. همچنین اگر یک
  سازمان. ب … ت رقابتی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مبانی نظری و پیشینه
  پژوهش.


  [PDF] 

  ﻣﺪل ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ دﻟﻔﻲ  smr.journals.iau.ir/article_519252_b94b0eb905351d931e7e907d669a5179.pdf


  9. ﺗﺎ. 35. ﺗﺎرﻳﺦ اراﻳﻪ: 20/1/93. ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش: 1/3/93 … ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﮔﺮدﻳﺪه و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ را
  اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ … ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ از ادﺑﻴﺎت ﻧﻈﺮي در ﻣﻮرد ﺗﻌﺎرﻳﻒ، دﻳﺪﮔﺎه. ﻫﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎزي ﻫﺮ.
  ﻳﻚ از … ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده و ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي آ. ﺗﻲ. اراﻳﻪ … ي
  اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﺎزار، ﺑﺮﻧﺪ و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ) ﺳﻮاﻻت زﻳﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻟﻒ) ﺗﻌﺎرﻳﻒ، اﺑﻌﺎد و … اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ. ﻣﻲ
  . ﺗﻮاﻧ.


  [PDF] 

  ارسال مقاله جهت درج در فصلنامه اقدام به دریافت مقاالت ارسالی از سوی فر  uast.ac.ir/…/ارسال_مقاله_جهت_درج_در_فصلنامه_پژوهش_و_فناوری.pdf


  APA. باشد. •. نمونه. منبع نویسی رون متنی: مزیت رقابتی عبارت است. ارزش. ها. ی.
  قابل ارائه … مبانی نظری و پیشینه. پژوهش. : ارایه تعاریف ضروری، ب ان کافی چک د.
  پژوهش. ها. ی. اخل …. The dark side of risk (what your mother never told you about
  time.  تدوین برنامه‌ راهبردی توسعه گردشگری روستایی ایران  www.jmsp.ir/article_7946.html


  روش مورد استفاده در این پژوهش، روش پیمایش و مطالعات میدانی(نمونه 130نفری از جامعه
  آماری … راهبرد کلان مطلوب پیشنهادشده توسط تحقیق، راهبرد رقابتی است(با جمع
  امتیاز عوامل … در ادامه به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق و همچنین تحلیل نقاط
  قوت، …. در پژوهشی با عنوان “استراتژیهای توسعه گردشگری روستایی” با استفاده از
  مدل …


  [PDF] 

  بررسی تاثیر استراتژی منابع انسانی با رویکرد مزیت رقابتی و …  bikport.pmo.ir/pso_content/media/article/95062003_0.pdf
  ر تاریخ …………. از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان: “. بررسی تاثیر. استراتژی
  منابع … ام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست …. نیروی. انسانی. در.
  خلق. وضعیت. رقابت. ی. پایدار. غافل. نباشند. باو. استفاده …… باتوجه به مبانی
  نظری موضوع و پویائیهای واقعی و عینی رقابت می توان مزیت رقابتی را به پنج نوع
  کلی زیر.  تحقیق هوش تجاری در سازمان – یک دو سه پروژه  123project.ir/فروشگاه-1-2-3…/تحقیق-هوش-تجاری-در-سازمان/
  چکیده; مقدمه; مبانی نظری تحقیق; پیشینه تحقیق; ضرورت اسقرار هوش تجاری در
  سازمان ها … رقابتی، کشورها و نیز بنگاه ها در تصمیم گیری و اتخاذ استراتژی
  رقابتی خود … ی تأثیر و تأثری مدیریت دانش با هوش تجاری سازمان ها را مورد بررسی
  قرار داده اند.


  [PDF] 

  نقش زیرساختی و فرآیندی مدیریت دانش در مسیر چابک سازی صنعت با …  journals.ihu.ac.ir/index.php/bsrq/article/download/8603/2711


  و جزئی برازش، فرضيات پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. نتايج نشان می دهد، … ي و ايمان
  نوربخش. / علي اصغر شهباز … 2- مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 1-2- مدیریت دانش و
  … از آنجا که دانش منبعی رقابتی تلقی می شود، سازمان های اخذ دانش،. ابتكارعمل … )
  2003( بيان می کند که مديريت دانش، يک استراتژی بهينه و سيستماتيكی 1برگرن.


  [PDF] 

  مـقـالــه  chmb.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=c14319e0…
  تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ … این سیاستهای کلی بر پایه ی محورهای سه گانه ی »اقتصاد
  مقاومتی«، »پیشتازی در عرصه …. حمل و نقل و ایجاد مزیت رقابتی …. مورد توجه
  کشورهای سلطه گر قرار داشته تا بتوانند از این رهگذر و با هدف قراردادن رفاه و آسایش
  مردم … )نظریه پایه توســعه( اســتان ها، تهیه مبانی ….. استراتژیک مجمع تشخیص
  مصلحت نظام به.


  [PDF] 

  اصل مقاله – فصلنامه علمی ترویجی فرآیند نو  www.farayandno.ir/article_26354_338777dad8c37093adf4703f6b0db360.pdf


  17 آوريل 2016 رﻗﺎﺑﺖ. در. ﻋﺮ. ﺻﻪ. ﺟﻬﺎﻧﯽ. را. ﭘﯿﺶ. م. ﺑﺮﻧﺪ . ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧـﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﮐـﺎرﺑﺮدي و روش اﻧﺠـﺎم آن
  ﭘﯿﻤﺎﯾﺸـﯽ. -. ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از … در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ،. ﭘـﺲ. از ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺿﺮورت و اﻫﻤﯿﺖ آن، ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ
  ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ. ي. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿـﻖ در. ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در
  ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻮزه ﻓـﺮآورده. ﻫـﺎ ….. ﮔﯿـﺮي از ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳـﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ، ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ.  مبانی نظری و پیشینه پژوهش نوآوری گرایی – فروشگاه فاطمه زینب  www.fatimazainab.ir/…/مبانینظری-و-پیشینهپژوهش-نوآوری-گرایی.html


  6 ژانويه 2017 مبانی نظری و پیشینه پژوهش نوآوری گرایی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 … توضیحات
  : فصل دوم (پیشینه ی پژوهش) … توضیحات نظری در مورد متغیر و همچنین پیشینه در
  مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه … منابع برای مزیت رقابتی سازمان هستند(پریس
  ، استویکا و بونسِلا، 2013). … پاورپوینت مدیریت استراتژیک.


  [PDF] 

  در ی بر مبنای تئوری نقاط مرجع استراتژیک منابع انسان های تجاری و …  ipom.journals.pnu.ac.ir/pdf_3896_539e439c0a1d907e97088ce2e11d4afc.html


  7 ژوئن 2017 فصلنامه علمی. -. پژوهشی. مدیریت سازمان. ها. ی. دولتی. دوره. 5. ، شمار. 3ه. ، سال. 6331 …
  همسوسازی استراتژی منابع انسانی با استراتژی تجاری، … تاریخ دریافت. 9: …. یک
  مسئلة بنیادی برای کسب مزیت رقابتی. است ….. دونقطه. مرجع در سازمان است. تئوری
  نقاط مرجع استراتژیک. نظریه …. یک پرسشنامه مورد بررسی قرار.  بسته جامع پژوهشی استراتژی تجاری سازی | سرزمین دانش  sarzamindanesh.ir/sd3675-استراتژی-تجاری-سازی/


  در فصل اول این پژوهش عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری سازی فناوری مبتنی بر روش
  … موجود در مورد برتری روش طراحی جدید توجیه شوند، لیسانس یک استراتژی توجیه ….
  تجاری سازی فناوری، باعث افزایش توان رقابتی صنایع مختلف در بازارهای جهانی
  است. …. 4-6 ) انتخاب استراتژی تجاری سازی نوآوری های تکنولوژیک: برمبنای نظریه
   …


  [DOC] 

  کلیات تحقیق  efrain3276.persiangig.com/IranVM/payan-nameh-arshad-automation.doc
  بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه
  ستادي …. فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق …… اتوماسیون بر بهبود
  تصمیم گیری مدیران در حوزه ستادی استانداري گیلان را مورد بررسی قرار می گیرد . ….
  در راستای کسب مزیت رقابتی در عرصه بین المللی ، دور نمای استراتژیک حرکت های
  خود …


  [PDF] 

  شناسایی عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری سازی فناوری با استفاده از …  jtdm.irost.ir/article_356_dd3ee106fc134f6fbdeec60161ff7b1b.pdf


  و مدیریت ی، عوامل محیطی، منابع مالی، نوع فناوری و جایگاه رقابتی واحد بهره بردار
  به عنوان … به این س ؤاالت، ابتدا به مروری گ ذرا بر مبانی نظری و پیش ینه
  مطالعات ….. اولیۀ موضوع مورد بحث در سامانه پیشینه پژوهش پژوهشگاه علوم و فناوری.  نقش انواع استراتژي هاي رقابتي در افزايش رقابت … – ایستگاه تحقیق  https://rsst.ir/product/نقش-انواع-استراتژي-هاي-رقابتي-در-افزاي/
  نقش انواع استراتژی های رقابتی در افزایش رقابت پذیری سازمان های خصوصی بر
  اساس مدل … ٢-۵-١ فرض هی اصل ی ۴ … ٢ فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش ١١ ….
  استراتژی های مورد نظر پورتر در این مدل شامل رهبری هزینه ، تمایز و تمرکز می باشند.


  [PDF] 

  های رقابتی و عملکرد سازمانی استراتژی ارزیابی  www.ensani.ir/storage/Files/20141224095333-9805-76.pdf
  استراتژی رقابتی؛ استراتژی تمایز؛ استراتژی رهبری هزینه؛ عملکرد. سازمانی. ؛.
  گروه. های استراتژی . تاریخ دریافت مقاله: 51. /. 57. /. 1311 … استراتژی. های مورد
  استفاده در سازمان. ،. تأثیر فراوانی بر عملکرد آنها دارد، به. شکلی که برخی … رقابت.
  ی. و عملکرد سازمان. ی. 07 .2. مبانی و چارچوب نظری تحقیق. مفهوم استراتژی از سال.
  1195.


  [PDF] 

  اصل مقاله – دانش حسابداری  jak.uk.ac.ir/article_1425_ba798edf6dcfe772e0194fc8d4943e56.pdf


  بنگاه، لرنر و لرنر تعدیل شده به عنوان معیارهای رقابت در بازار … در تعامالت
  استراتژیک با دیگر شرکت. ها به دنبال … پیشینه و مبانی نظری پژوهش … سرمایۀ
  مورد نیاز …. پیشینۀ پژوهش. پژوهشی که صراحتاً به بررس. ی. رابطۀ رقابت. در بازار
  محصول.  مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهزیستی روانشناختی(فصل دوم)  pishine.neginfile.ir/product/…/مبانینظری-و-پیشینهپژوهش…/372


  مبانی نظری و پیشینه پژوهش استراتژی رقابتی و ساختار سازمانی (فصل2) قیمت:
  17,100 تومان … دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی روانشناختی(فصل دوم
  ) در 14 … های هیجانی افراد، رضایت مندی از زندگی و قضاوت درباره کیفیت زندگی می
  شود. … باید توجه داشت که تجربه هیجانات خوشایند و مثبت همزمان با تجربه ی هیجانات
   …  نگاهی گذرا به تاریخچه شکل گیری تئوری مبتنی بر منابع (RBV …  www.farahzadi.com/site/?p=249
  19 جولای 2014 نگاهی گذرا به تاریخچه شکل گیری تئوری مبتنی بر منابع (RBV) … ترین تئوری
  های حوزه ی مدیریت و همچنین به عنوان زیربنای ظهور و شکل گیری مدیریت …. محتوای
  پژوهش های مدیریت استراتژیک را می توان در این باره دانست که جهت گیری … به این
  صورت تئوری مبتنی بر منابع را که مفهوم کلیدی مزیت رقابتی را نیز …


  [PDF] 

  بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی و دو سوتوانی … – مدیریت نوآوری  www.nowavari.ir/article_15363_a2bc098b7a165fdd052a52f1a3b9ed93.pdf


  ی م. صادرات. کرد. ی نوآوری بر عمل. ی و دو سوتوان. ش به کارآفرین. ی تاثیر گرای …
  شرکت را نسبت به رقبا و محیط رقابتی مورد سنجش قرار می دهد، در نقش یک … در ادامه
  این مقاله، پﺲ از تشریﺢ مبانی نظری، پیشینه پژوهش موضوع بیان می شود و پﺲ از آن،.  پاورپوینت آموزشی معنای لغوی اصطلاحی مباهله و چگونگی اداء آن – آیدا نت  aidanet.ir/prod/2222/پاورپوینت-آموزشی-معنای-لغوی-اصطلاحی-م


  در اصل از ماده ی ((بهل)) بر وزن (اهل) به معنی رها كردن وقید وبند را از چیزی برداشتن
  است . … افرادی كه با هم درباره یك مسئله مهم مذهبی گفتگو دارند در یك جا جمع شوند وبه
  درگاه … پیشینه پژوهش با موضوع استراتژی رقابتی · مبانی نظری و پیشینه پژوهش
  با …  مقالات ISI بازاریابی رابطه مند یا رابطه ای : 38 مقاله انگلیسی + ترجمه …  isiarticles.com/topic/89
  امروزه شرکتها علاوه بر تدوین استراتژی هایی برای جذب مشتریان جدید و انجام معامله با
  آنها … در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد
  ، واحد … اتحاد اجتماعی از دیدگاه بازاریابی رابطه ای: مطالعه متا تحلیلی از مبانی نظری
  …. استراتژی رشد · استراتژی رقابتی · استراتژی قیمت گذاری · استراتژی قیمت …  مبانی نظری تکنولوژی آموزشی درباره هوشمند سازی مدارس  www.iranprojhe.com/…مبانینظری/686-مبانینظری-تکنولوژی-آموزشی-درباره-هوشمند-سازی-مدارس.html


  مبانی نظری تکنولوژی آموزشی درباره هوشمند سازی مدارس: تفکر استفاده از رایانه ها و
  شبکه … برای دسترسی به فایل ورد WORD این مقاله ، بعد از پرداخت حق اشتراک
  فایل شماره 104 … در واقع سال 1993 را می توان سال شروع دقیق توسعه ی مدارس هوشمند
  بدانیم و … مدارس هوشمند محیط همکاری و رقابت هستند و مواد آموزشی و تمرینات جهت بسط
  این …


  [PDF] 

  مولفه های موثر بر میزان همراستایی استراتژی های فناوری … – ایران سازه  iransazeh.ir/index.php/2015…/2015-11-18-06-42-29?…


  است، ایجاد مزیت رقابتی، بهبود کیفیت، اتوماسیون و مهندسی مجدد فرایندهای ….
  مبانی. نظری. و. پیشینه. پژوهش. -2. -1. همراستایی. استراتژیك. کسب وکار. و. IT …. ی
  . IT. و. کسب وکار را از نظر فعال. ی. تهای اجتماع. ی. و فن. ی. مورد تجز. ی. ه و تحل. ی.


  مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی – آپارات


  https://www.aparat.com/v/VSnx28 Sep 201713 sec
  مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی … “موانا” از استعدادهای دریانوردی خود استفاده میکند تا به یک جزیره ی افسانه ای


  مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی | بهترین …  https://selludownload.ir/tag/مبانینظری-و-پیشینهپژوهش-در-بارهی-استر/
  پروژه,پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود پروپوزال,دانلود پاورپوینت,ادبیات تحقیق,
  تحقیق,رساله,پروژه,مبانی نظری,پیشینه پژوهش,پیشینه تحقیق,چارچوب نظری
  تحقیق …  مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره استراتژی رقابتی | پیتر دانلود  peterdownload.ir/html/20801


  23 جولای 2017 مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی توضیحات: فصل دوم پایان
  نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع …  مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره استراتژی رقابتی |26429| فراست  frost.rspf.ir/frost/26429/html


  8 ا کتبر 2017 مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی. توضیحات: فصل دوم
  پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش).  مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره استراتژی رقابتی |27755| بُت  bot.rspf.ir/bot/27755/html


  6 ا کتبر 2017 مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره استراتژی رقابتی (27755):مبانی نظری و
  پیشینه پژوهش استراتژی رقابتی مبانی نظری و پیشینه در باره ی …  مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره استراتژی رقابتی |44493| 60%  60percent.ir/article/44493


  مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی توضیحات: فصل دوم پایان
  نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی …


  [PDF] 

  PDF: مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی – orgppe  orgppe.ir/paper/15929.pdf


  ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﺎره ی اﺳﺘﺮاﺗﮋی رﻗﺎﺑﺘﯽ. ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت: ﻓﺼﻞ دوم ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ (
  ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﭘﮋوﻫﺶ). ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮﯾﺴﯽ درون ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه APA ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺼﻞ دو ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ.

 فروش لایک  و فروش فالوور ایرانی اینستاگرام

فروش لایک ,فروش فالوور ایرانی فعال

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات