× بستن تبلیغات
جستجوی آرشیو " نشینی"
جولای
10
2017

حبشیه نشینی )تئوری هب، روش هب و مطبلعبت موردی(

حبشیه نشینی )تئوری هب، روش هب و مطبلعبت موردی(لینک منبع و پست : حبشیه نشینی )تئوری هب، روش هب و مطبلعبت موردی( http://lono.urbanshop.ir/product-62901-maghale.aspx حاشیه نشینی(تئوریها-روشها-مطالعات موردی) – موسسه سبک زندگی اسلامی www.manaviyat.ir/?fkeyid=&siteid=1&pageid…showitem…‎Cached10 فوریه 2016 … فهرست مطالب: ۱. نظریه ها و رهیافت های تئوریک درباره حاشیه نشینی. ۲. تکنیکها و روشهای تحقیق در مناطق حاشیه. ۳. حاشیه ها و سکونتگاه های غیررسمی … [PDF] ﻣﻨﺪﺳﺎزي آن ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ و اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗ […]

جولای
10
2017

حاشیه نشینی به مثابه آپاندیسیت شهری-جعفر آباد کرمانشاه

حاشیه نشینی به مثابه آپاندیسیت شهریجعفر آباد کرمانشاهلینک منبع و پست : حاشیه نشینی به مثابه آپاندیسیت شهری-جعفر آباد کرمانشاه http://lono.urbanshop.ir/product-63854-h.aspx SID.ir | حاشيه نشيني به مثابه آپانديسيت شهري (مورد مطالعه: جعفرآباد … fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=186763‎Cached Similarدانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی حاشيه نشيني به مثابه آپانديسيت شهري ( مورد مطالعه: جعفرآباد– كرمانشاه) حاشیه نشینی به مثابه آپاندیسیت شهری (مورد مطالعه: جعفرآباد– کرمانشاه) jzpm.miau.ac.ir/article_116_11.html‎Cachedحاشیه نشینی به مثابه آپاندیسیت شهری (مورد مطالعه: جعفرآباد– کرمانشاه). مقاله 6، دوره […]

جولای
10
2017

حاشیه نشینی چالشی فرا روی توسعه پایدار شهری-همدان

حاشیه نشینی چالشی فرا روی توسعه پایدار شهریهمدانلینک منبع و پست : حاشیه نشینی چالشی فرا روی توسعه پایدار شهری-همدان http://lono.urbanshop.ir/product-63855-j.aspx حاشیه نشینی چالشی فراروی توسعه پایدار شهری (با تأکید بر شهر همدان … refahj.uswr.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-309&slc…‎Cachedروش: این مقاله، به بررسی حاشیه نشینی به عنوان چالشی فراروی توسعه پایدار شهری پرداخته و در این ارتباط علل، مکانیسم و پیآمدهای حاشیه نشینی در شهر همدان با … [PDF] ﻧﺸﯿﻨﯽ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﻓﺮاروي ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮي – Sid www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/62113852013.pdf‎Cached […]

جولای
8
2017

حاشیه نشینی و تنظیم خانواده

جمعیت ایران طی چند دهه گذشته، رشد شتابانی داشته است، به طوری كه در طول كمتر از دو دهه به طور باور نكردنی جمعیت ایران بیش از دو برابر شد انفجار جمعیت در ایران همراه با مسائلی همچون افزایش سریع شهرها، افزایش فقر، مشكل مسكن و مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها بوده است یكی از پیامدهای اصلی رشد جمعیت، مهاجرت روستاییان به شهرها و سكونت در حاشیه شهرها ددانلود گزارش کارآموزی  +  پیشینه تحقیق […]

جولای
8
2017

حاشیه نشینی و جرم

جامعه شناسان در تعریف افرادی که در حریم شهرها سکونت دارند چنین می گویند معمولا حاشیه نشینان را کسانی تشکیل می دهند که در شهرها زندگی می کنند اما به عنوان یک شهروند از امکانات و خدمات شهری بهره نمی برند این افراد با وجودی که در دل یا حاشیه شهرها جای دارند اما فرهنگ روستایی را هم چنان حفظ کرده اند ولی در عین حال خود را شهری می داننددانلود گزارش کارآموزی  +  پیشینه […]

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات